Vidensbank

Vi har samlet vores svar på arbejdsmiljøspørgsmål fra vores kursister og kunder vi har rådgivet.

Disclaimer

Anbefalingerne på Arbejdsmiljøgruppen, i digitale produkter, på kursushold og i personlig rådgivning per telefon er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Arbejdsmiljøgruppen kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.