Hjemmearbejdspladsen 

Bliv klædt på til fremtidens arbejdsformer

Hjemmearbejde og kontorergonomi (3 timer)

Mange ansatte arbejder hjemme som følge af corona. Arbejdstilsynet opfordrer til at arbejdsgiveren og de ansatte finder sammen om gode løsninger. Er der en arbejdsmiljøorganisation er det vigtigt at inddrage den.

På kurset giver vi tips til hvad man som medarbejder og arbejdsgiver kan gøre for at indrette den gode skærmarbejdsplads i hjemmet.  Du får samtidig indsigt i de krav der gælder for hjemmearbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i praktiske situationer og vi viser gode og mindre gode eksempler på skærmarbejdspladser i hjemmet.

Hjemmearbejdspladsen som fremtidens arbejdsplads (6 timer)

Indhold:

På dette kursus ser vi ud fra et psykosocialt perspektiv på hvilke dilemmaer og udfordringer der ligger i selvledelse, hjemmearbejdspladsen og de nye arbejdsformer.

Vi kigger på selvledelse og de spidsbelastninger det medfører.

Vi behandler emnet selvmotivation, hvilken betydning fleksibilitet og omskiftelighed har for os i arbejdslivet.

Hertil kommer vi også ind på fordybelse og opmærksomhed.

Udbytte:

  • Indføring i selvledende principper og dilemmaer ved hjemmearbejdspladsen

  • Fif til hvordan du fastholder motivationen og effektiviteten på trods af distance

  • Metoder til at planlægge din dag og bruge dine styrker optimalt

  • Input til hvordan du forventningsafstemmer

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details