Hjemmearbejdspladsen

Mange ansatte arbejder hjemme som følge af corona. Arbejdstilsynet opfordrer til at arbejdsgiveren og de ansatte finder sammen om gode løsninger. Er der en arbejdsmiljøorganisation er det vigtigt at inddrage den. Derudover kan der opstå forskellige problemer med det psykosociale arbejdsmiljø.

Hjemmearbejde og kontorergonomi (3 timer)

Indhold
På kurset giver vi tips til hvad man som medarbejder og arbejdsgiver kan gøre for at indrette den gode skærmarbejdsplads i hjemmet.  Du får samtidig indsigt i de krav der gælder for hjemmearbejdspladsen.
Kurset tager udgangspunkt i praktiske situationer og vi viser gode og mindre gode eksempler på skærmarbejdspladser i hjemmet.
Udbytte:
  • Viden og råd om indretning af hjemmearbejdspladser: Regler og krav til udstyret ved skærmarbejdspladsen
  • Krav til mus, tastatur og skærm
  • Krav til bord, stol og tilstrækkelig plads
  • Ideer til hvordan I skaber variation i arbejdet

Hjemmearbejdspladsen som fremtidens arbejdsplads (6 timer)

Indhold: 
På dette kursus ser vi ud fra et psykosocialt perspektiv på hvilke dilemmaer og udfordringer der ligger i selvledelse, hjemmearbejdspladsen og de nye arbejdsformer. Vi kigger på selvledelse og de spidsbelastninger det medfører.

Vi behandler emnet selvmotivation, hvilken betydning fleksibilitet og omskiftelighed har for os i arbejdslivet. Hertil kommer vi også ind på fordybelse og opmærksomhed.

Udbytte:

  • Indføring i selvledende principper og dilemmaer ved hjemmearbejdspladsen
  • Fif til hvordan du fastholder motivationen og effektiviteten på trods af distance
  • Metoder til at planlægge din dag og bruge dine styrker optimalt
  • Input til hvordan du forventningsafstemmer

F.A.Q. om hjemmearbejdspladsen

Hvilke krav er der til indretningen hjemmearbejdspladsen

Din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag. Arbejdsgiveren skal sørge for at indrette og forsyne skærmarbejdspladserne med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dog er skærmvejledning p.t. sat ud af kraft pga. Corona. 

Hvad betyder det at skærmvejledning sat i bero

Skærmvejledningen er sat ud af kraft, men skærmbekendtgørelsen gælder stadig. Reglerne i skærmbekendtgørelsen gælder, hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til mindst en dag inden for en normal arbejdsuge. Kilde: Arbejdstilsynet

Afholdes kurserne som firmakurser og/eller som webinar?

Kurserne kan godt afholdes som webinar eller som firmakursus.

Har du spørgsmål?