Hjemmearbejdspladsen – krav og regler

Hjemmearbejdspladsen er en populær løsning for mange virksomheder, der ønsker at imødekomme behovet for fleksibilitet for de ansatte. Men hvad er reglerne for hjemmearbejdspladsen, og hvilke krav skal arbejdsgiveren overholde for denne type arbejdsplads? Her er en guide til reglerne og retningslinjerne for hjemmearbejdspladsen.

Reglerne for hjemmearbejdspladsen

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for en sikker og sund arbejdsplads, og dette gælder også for hjemmearbejdspladsen.  Hjemmearbejdspladsen skal med andre ord leve op til arbejdsmiljølovgivningens krav. Der er derfor  en række regler, som arbejdsgiveren skal overholde, herunder:  God planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, sikring af at der anvendes egnet arbejdsudstyr (dvs. skærm, computer, og skærm der følger skærmbekendtgørelsens krav), samt instruktion og oplæring i arbejdet.

Normalt er det et krav at arbejdsgiveren skal føre tilsyn med arbejdet. Det er ikke muligt at gøre dette direkte fordi  arbejdsgiveren ikke har  ret til at komme ind og føre tilsyn med arbejdsforholdene i dine ansattes hjem. Derfor er dialogen med de ansatte og eventuelle afklaringer og angivelser i APV vedr. hjemmearbejdet samt oplæring og instruktion særlig vigtig.

Denne tjekliste giver dig som arbejdsgiver et samlet overblik over de pligter og processer, der er gennemgået i  vejledningen om hjemmearbejde. Tjeklisten kan bruges som et værktøj i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsgiverens tjekliste

3. Planlæg og tilrettelæg hjemmearbejdet
4. Giv oplæring og instruktion i arbejdet
5. Sørg for at arbejdet på hjemmearbejdspladsen kan udføres forsvarligt
6. Særlige regler i skærmbekendtgørelsen
7. Krav til procesudsugning

Reglerne om hjemmearbejde er fastsat i Arbejdstilsynets vejledning 3.1.7 . De vigtigste krav fremgår af nedenstående tjekliste. 

AT-vejledningen om hjemmearbejde bygger primært på følgende regler

Begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem – Bekendtgørelse 384 – 2022

Arbejde ved skærmterminaler – Bekendtgørelse 1108 – 1992

Arbejdets udførelse – Bekendtgørelse 1234 – 2018 – med senere ændringer

Faste arbejdssteders indretning – Bekendtgørelse 96 – 2001 – med senere ændringer

Hvileperiode og fridøgn m.v. – Bekendtgørelse 324 – 2002 – med senere ændringer

Hjemmearbejde og kontorergonomi (3 timer)

Indhold
På kurset giver vi tips til hvad man som medarbejder og arbejdsgiver kan gøre for at indrette den gode skærmarbejdsplads i hjemmet.  Du får samtidig indsigt i de krav der gælder for hjemmearbejdspladsen.
Kurset tager udgangspunkt i praktiske situationer og vi viser gode og mindre gode eksempler på skærmarbejdspladser i hjemmet.
Udbytte:
  • Viden og råd om indretning af hjemmearbejdspladser: Regler og krav til udstyret ved skærmarbejdspladsen
  • Krav til mus, tastatur og skærm
  • Krav til bord, stol og tilstrækkelig plads
  • Ideer til hvordan I skaber variation i arbejdet

Hjemmearbejdspladsen som fremtidens arbejdsplads (6 timer)

Indhold: 
På dette kursus ser vi ud fra et psykosocialt perspektiv på hvilke dilemmaer og udfordringer der ligger i selvledelse, hjemmearbejdspladsen og de nye arbejdsformer. Vi kigger på selvledelse og de spidsbelastninger det medfører.

Vi behandler emnet selvmotivation, hvilken betydning fleksibilitet og omskiftelighed har for os i arbejdslivet. Hertil kommer vi også ind på fordybelse og opmærksomhed.

Udbytte:

  • Indføring i selvledende principper og dilemmaer ved hjemmearbejdspladsen
  • Fif til hvordan du fastholder motivationen og effektiviteten på trods af distance
  • Metoder til at planlægge din dag og bruge dine styrker optimalt
  • Input til hvordan du forventningsafstemmer

F.A.Q. om hjemmearbejdspladsen

Hvilke krav er der til indretningen hjemmearbejdspladsen

Din hjemmearbejdsplads skal opfylde de samme krav, som den faste skærmarbejdsplads på arbejdspladsen, hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag. Arbejdsgiveren skal sørge for at indrette og forsyne skærmarbejdspladserne med inventar, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Hvilke regler er der for arbejde i hjemmet?

Reglerne på området fremgår af bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler (skærmbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelsen af lov om arbejdsmiljø på arbejde, som udføres i den ansattes hjem (Herefter: bekendtgørelsen om hjemmearbejde). 

Afholdes kurserne som firmakurser og/eller som webinar?

Vi afholder kurser om hjemmearbejdspladser, der dækker regler og de psykosociale konsekvenser af at arbejde hjemme. Kurserne kan  afholdes som webinar eller som firmakurser.

Har du spørgsmål?

Translate »