3-dags arbejdsmiljøuddannelse

Vil du have muligheden for sparring med andre deltagere fra andre virksomheder?

3-dages arbejdsmiljøuddannelse

Vi udbyder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse over hele landet, bl.a. i Hillerød, Køge, Odense, Næstved, Århus, Kolding og København. Uddannelsen kaldes også for § 9-uddannelsen, for netop denne paragraf i arbejdsmiljøloven beskriver, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder.

§ 9 Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. (Arbejdstilsynet)

Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i AMO en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Denne uddannelse er af to dages varighed det første år efter gennemførelsen af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og af halvanden dages varighed de efterfølgende år.

Arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen udpeges af arbejdsgiveren (virksomhedens ledelse), mens arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Ledelsen må ikke deltage i dette valg. Med andre ord er arbejdsmiljøorganisationen sammensat af parterne i virksomheden, dvs. ledelsen og de ansatte.

Arbejdstilsynet udtrykker det på denne måde: “Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.”

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og valg af arbejdsmiljørepræsentant ved at følge nedenstående links.

  • Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver
  • Valg af arbejdsmiljørepræsentant 
  • Arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse
  • Kompetenceudviklingsplan

Vi er certificeret til udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut.

3-dagskursus

Har I brug for fleksibilitet? Vi har flere mulige måder I kan tage jeres arbejdsmiljøuddannelse

Online arbejdsmiljøuddannelse

Kurser hver måned over hele landet

 

LÆS MERE

Firmakursus

Vil I have skræddersyet et arbejdsmiljøkursus til jeres virksomheder? 

LÆS MERE

Arbejdsmiljø på flere sprog

Har I medarbejdere der ikke taler dansk og skal på arbejdsmiljøkursus? 

LÆS MERE

 

Undervisere

Arbejdsmiljøgruppens undervisere

Poul Bang Nielsen

Poul Bang Nielsen

Underviser

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Underviser

Lene Lebeck

Lene Lebeck

Underviser

Vores kursister siger om os

Godt kursus. Professionelt hele vejen igennem. Jeg fik rigtig meget ud af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø og af dialogen på tværs

Lisa F.G.

Et godt kursus som tager udgangspunkt i den daglige arbejdsgang og som man kan relatere til i hverdagen

Peter H.