Autoriseret udbyder af 3-dagskursus

Arbejdsmiljø
uddannelsen –
paragraf 9

 

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

For AMO-medlemmer og ansatte med ansvar for arbejdsmiljøet.

Online arbejdsmiljøuddannelse

Fleksibel kursusform – tag den online.

Firmakursus for større grupper

Kontakt os og få et tilbud

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Uddannelsen kaldes også for § 9-uddannelsen, for netop denne paragraf i arbejdsmiljøloven beskriver, at arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed inden for tre måneder.

Kurset er berammet til 22 timer fordelt på 3 dage. Desuden skal der udarbejdes en opgave før kurset, hvor man skal gøre sig nogen tanker om udfordringer på arbejdspladsen.

Forplejningen på kurset består af morgenmad, frokost, kaffe/te ad libitum og eftermiddags kage.

Er det et krav at AMO-medlemmerne har en arbejdsmiljøuddannelse?

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Hvilke krav er der til AMO-medlemmernes videre uddannelse?

Arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen i AMO en supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år. Denne uddannelse er af to dages varighed det første år efter gennemførelsen af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og af halvanden dages varighed de efterfølgende år.

Hvad er forskellen på en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen udpeges af arbejdsgiveren (virksomhedens ledelse), mens arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte i virksomheden. Ledelsen må ikke deltage i dette valg. Med andre ord er arbejdsmiljøorganisationen sammensat af parterne i virksomheden, dvs. ledelsen og de ansatte.Arbejdstilsynet udtrykker det på denne måde: “Arbejdsmiljørepræsentanter repræsenterer de ansatte, deres viden og erfaring og skal være i kontakt med dem.

 

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden.
Se de opgaver, du blandt andet skal løse.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljø-repræsentanten vælges af alle de ansatte i det område, han eller hun dækker og er med i arbejdsmiljø-organisationen, samt deltager ved bla. runderinger og tilsyn.

Afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentant

Som arbejdsmiljø-repræsentant er du i henhold til arbejdsmiljøloven beskyttet mod usaglig afskedigelse.

AMR uddannelse

En arbejdsmiljø-repræsentant (AMR) skal først og fremmest stå til rådighed for sine kolleger.
Som AMR skal du tage en snak med dine kolleger, og lytte til deres behov.

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsmiljø-repræsentanter og arbejdsledere skal hvert år udarbejde en kompetence-udviklingsplan for supplerende uddannelse, efter de har været på den obligatoriske arbejdsmiljø-uddannelse.

F.A.Q

Vidensbank om arbejdsmiljø

Har du spørgsmål til arbejdsmiljøorganisationen, din nye rolle og arbejdsmiljøopgaver, så kig på vores vidensbase Viden om.

Skal man tage arbejdsmiljøuddannelsen, hvis jeg har koordinatoruddannelsen?

Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

 

Hvad koster kurserne?

Se overordnede priser

Se den præcise pris, under hvert kursus.
Kursuskalender

 

 

Få et kursus der passer til jeres behov med et firmakursus

Arbejdsmiljøgruppen holder mange kurser ude på virksomhederne, hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold og de emner de ønsker at få belyst.

Vi holder også arbejdsmiljøkurser for organisationer eller foreninger på temadage eller messer.

Se vores firmakurser

Har du spørgsmål?