Kemisk APV

Fra den 1. juli 2019 ophæver Arbejdstilsynet kravet om de velkendte skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger.

Kemisk APV 

Hvad er en kemisk apv?

 

Fra 1. juli skal virksomheder der arbejder med kemi lave en kemisk APV, som en del af den almindelige
APV. Det betyder, at det nuværende krav om at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ændres, så der i fremtiden er flere muligheder udover at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger. Generelt vil der
være øget fokus på kemisk risikovurdering og instruktion.

Den kemisk APV skal udarbejdes sammen med den almindelige APV, hvor der skal laves en risikovurdering af de enkelte stoffer. Samtidig stilles der krav om bedre instruktion af ansatte der arbejder med kemi, hvilket vi skriver mere om længere nede på siden. Vi gennemgår også de væsentligste punkter, som I skal være opmærksom på.

De nye regler fremgår af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. 

Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning om den kemiske APV (https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/),  som vi har sammenfattet nedenfor: 

7 punkter i skal overveje i jeres kemiske APV

 

Den kemiske risikovurdering skal være skriftlig og skal indeholde følgende 7 punkter:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Hvis du ved udarbejdelse af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage det med i handlingsplanen for den almindelige APV.

Den kemiske APV være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte.  

 

Kemisk APV ud fra arbejdsproces 

Den kemiske APV er helhedsorienteret. Arbejdstilsynet anbefaler nu, at man foretager den kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces.

I én arbejdsproces kan du for eksempel rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, laver du altså nu en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle disse tre produkter og hvordan de anvendes.

Det er her vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan for eksempel reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som for eksempel ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering anbefaler du så foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne. 

 

Øget fokus på instruktion

Regelændringer indebærer at arbejdstilsynet fremover vil fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer. Du kan læse den officielle tekst herunder. Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting:

  1. At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse.
  2. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen. 

Kursus i kemisk APV

 

Er I i tvivl om, hvordan I skal lave jeres kemiske APV? På kurset i kemisk APV får du viden om de nye regler, og hvordan I skal omsætte dem til jeres arbejdsplads.

Læs mere om kursus i kemisk APV

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details