Om os

Arbejdsmiljøgruppen er en undervisnings- og rådgivningsvirksomhed.

Vi er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Team

Administration & salg

 

Poul Bang Nielsen

Poul Bang Nielsen

CEO & rådgiver

Telefon 26333665

Man-fre: 9:00-15:00

info@arbejdsmiljoegruppen.dk 

Charlotte Dyrvig

Charlotte Dyrvig

Bogholder

Kontakt vedrørende fakturaer:

Telefon 28305934

faktura@arbejdsmiljoegruppen.dk

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Kommunikation

tbn@arbejdsmiljoegruppen.dk 

Ola Wetterling

Ola Wetterling

Salg

ola@arbejdsmiljoegruppen.dk

Team

Undervisere og arbejdsmiljøkonsulenter

Poul Bang Nielsen

Poul Bang Nielsen

CEO & rådgiver

Poul Bang Nielsen har 25 års erfaring fra Arbejdstilsynet og kan tilbyde kvalificeret rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen. Han dannede Arbejdsmiljøgruppen i 2010, og kernekompetencerne har fra starten været undervisning og rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen og god praksis på arbejdsmiljøområdet 

info@arbejdsmiljoegruppen.dk

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Arbejdsmiljøkonsulent & underviser

Mikael er autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen. Han er uddannet maskintekniker, og har erfaring med arbejdsmiljøet i mange brancher fra bygge og anlæg til industri og kontor. En humørfyldt underviser, der øser ud af sine kompetencer som tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Telefon 51903254

ms@arbejdsmiljoegruppen.dk

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Arbejdsmiljøkonsulent & underviser

Tine er autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen, og hun underviser hovedsagligt på online-arbejdsmiljøuddannelsen og ved firmakurser. Hun er særligt interesseret i at facilitere samarbejdsprocesser i AMO og mellem ledelse og medarbejdere.

tbn@arbejdsmiljoegruppen.dk

Lene Lebeck

Lene Lebeck

Arbejdsmiljøkonsulent og underviser

Lene er autoriseret underviser i arbejdsmiljøuddannelsen og certificeret projektleder. Hun har en bred erfaring inden for både personaleledelse, projektledelse, optimering og undervisning. Sikkerhed og arbejdsmiljø handler i høj grad om den enkeltes adfærd, og sammen med virksomhedens kultur er de to faktorer altafgørende for succes og et godt arbejdsmiljø. Lene har b.la. erfaring med APV, AMO-opgaver og -ansvar.

lenelebeck@arbejdsmiljoegruppen.dk

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Underviser

Hans Henrik har mange års erfaring med brandsyn og -forebyggelse samt undervisning i brand fra sit arbejde i Beredskab Gentofte. Hans erfaring fra arbejdet i beredskabet bruger han til at gøre hans kurser praktisk anvendelige.

Hans Henrik underviser på kurser i varmt arbejde og § 17.

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Underviser

Lene er erhvervspsykologisk konsulent og underviser på kurserne i psykisk arbejdsmiljø.  Lene er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og arbejder med supervisions- og udviklingsforløb af ledere, teams og personalegrupper. Hun har udviklet konceptet HR-Ambulancen, som er et forebyggende tilbud indenfor psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed og trivsel.

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser

Mads Autrup er partner i virksomheden Green Andersen Erhvervspsykologi.

Mads har mange års erfaring i at arbejde med mindfulness, i en erhvervspsykologisk ramme, på universiteter og i offentlige og private organisationer. Bl.a. som kursusansvarlig for ”Mindfulness – et arbejde med mentale strategier” siden 2013.  Han er uddannet cand.mag.psych. & HD, og har studeret og praktiseret meditation dagligt i over 10 år

Mads har desuden flere års erfaring som underviser på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Tove Gregersen

Tove Gregersen

Underviser og konsulent

Tove er cand. scient. i biologi industrilaborant og hun har mange års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent i bl.a. LEGO og Cola. Hun underviser på Arbejdsmiljøgruppens arbejdsmiljøuddannelse.

Historie

8 år som undervisning- og rådgivningsvirksomhed

Kurser og rådgivning

Vi afholder således kurser i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse samt arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen men også suppleringskurser i forskellige arbejdsrelaterede emner. Kurserne bliver afholdt over hele Danmark på mange forskellige sprog. Vi formidler disse kurser både online og som tilstedeværelseskurser.

Vores samarbejdspartnere

 Arbejdsmiljøgruppens mission er at møde virksomhederne, hvor de er, og Arbejdsmiljøgruppen lægger særlig vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret partner. 

Vores kunder

Vores kunder er et meget bredt udsnit af offentlige og private virksomheder. Arbejdsmiljøgruppen er certificeret af Arbejdstilsynet og godkendt af Danmarks evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at beskytte dine personlige oplysninger.

Arbejdsmiljøgruppens cookies og privatlivspolitik

Arbejdsmiljøgrupppens Privacy Policy

filosofi

Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætninger

Som virksomhed ønsker vi at være kendt af brugerne som en leverandør af ydelser, der hele tiden udvikles i takt med brugernes behov, og som en fleksibel virksomhed, der gerne kommer til brugeren, når brugeren er forhindret i at komme til os. Derudover er det et must for os at tilbyde rammer for vores kurser, der til fulde lever op til de forventninger, kunderne som brugere har til vores kursusfaciliteter.

Kvalitetsdokumentation

Al vores kursusaktivitet evalueres af brugerne og registreres hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Kvalitetsregistering

Evalueringer af kurser bliver løbende fulgt op af underviserne, så vi ved, om fokusset i kurserne skal rettes andet sted hen.

Kvalitetsrapportering

En gang om året indrapporterer virksomheden evalueringerne til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det sikrer os yderligere, at hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem den tilsigtede kvalitet og den opnåede, vil det blive opfanget her, så vi hurtigt kan få rettet forholdene.

Kontrol og intern efterprøvning

På vores sommermøde gennemgås forslag til rettelser i arbejdsprocedurer. Det kan være alt, lige fra hvordan et kursus gennemføres, til hvordan en tilbagemelding på rådgivningsopgaver skal foregå.

Ledelsesansvar, efterprøvning og evaluering

Ledelsen har det overordnede ansvar i virksomheden og er derfor den funktion, som løbende holder sig orienteret om de forskellige arbejdsprocessers forløb. Ledelsen er ligeledes den funktion, som gennem kontakt til vores brugere holder sig orienteret om, hvordan brugeren har opfattet forløbet, hvad enten det drejer sig om kurser eller rådgivning.

Myndighedsregler

Virksomheden er naturligvis bekendt med lovgivningen indenfor området og følger følgende:

https://amid.dk/regler/