Om Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er en undervisnings- og rådgivningsvirksomhed, der er godkendt af Arbejdstilsynet og Danmarks Evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Vi afholder således kurser i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse samt arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen men også suppleringskurser i forskellige arbejdsrelaterede emner. Kurserne bliver afholdt over hele Danmark på mange forskellige sprog. Vi formidler disse kurser både online og som tilstedeværelseskurser.

Poul Bang Nielsen

Poul Bang Nielsen

CEO

Poul har 25 års erfaring fra Arbejdstilsynet og kan tilbyde kvalificeret rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen. Han dannede Arbejdsmiljøgruppen i 2010, og kernekompetencerne har fra starten været undervisning og rådgivning om arbejdsmiljølovgivningen og god praksis på arbejdsmiljøområdet.  Arbejdsmiljøgruppens mission er at møde virksomhederne, hvor de er, og Arbejdsmiljøgruppen lægger særlig vægt på at fremstå som en troværdig, anerkendende og fagligt kvalificeret partner. Vores kunder er et meget bredt udsnit af offentlige og private virksomheder. Arbejdsmiljøgruppen er certificeret af Arbejdstilsynet og godkendt af Danmarks evalueringsinstitut til at udbyde den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.

Kontakt:

Tlf. (+45) 26 33 36 65  

Man-fre: 9:00-15:00

Mail os her.

Tine Bang Ploug

Tine Bang Ploug

Arbejdsmiljøkonsulent og underviser

Tine er autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen, og hun underviser hovedsagligt på online-arbejdsmiljøuddannelsen og ved firmakurser. Hun er særligt interesseret i at facilitere samarbejdsprocesser i AMO og mellem ledelse og medarbejdere. Tine er cand.mag. i sprogpsykologi og har en særlig interesse i, hvordan den enkelte arbejdsplads kan opbygge en god samarbejdskultur og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover har hun også erfaring med flersprogede arbejdspladser og de særlige udfordringer, som denne type arbejdsplads har. Tine har udarbejdet en række APV-undersøgelser og rapporter, hvor hun især udarbejder design af spørgerskemaundersøgelser. Undervisningen af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har givet hende en god indsigt i de arbejdsmiljøproblematikker, som både små og store virksomheder oplever, når det gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Kontakt:

Mail: tbn@arbejdsmiljoegruppen.dk

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Arbejdsmiljøkonsulent

Mikael er autoriseret underviser på arbejdsmiljøuddannelsen og har haft tilknytning til Arbejdsmiljøgruppen siden 2010 både som underviser og som konsulent. Han er uddannet maskintekniker og har undervist på procesindustriens efteruddannelse (AMU). Han har bred erfaring med arbejdsmiljøet i mange brancher som fx bygge og anlæg, kontor, handel, transport, engros samt træ- og metalindustri. En humørfyldt underviser, der øser ud af sine kompetencer som tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Mail: ms@arbejdsmiljoegruppen.dk

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Ekstern underviser

Lene er erhvervspsykologisk konsulent og underviser på kurserne i psykisk arbejdsmiljø. Hun ejer konsulentvirksomheden CopenPsyk.dk, som Arbejdsmiljøgruppen samarbejder med om suppleringskurserne i psykisk arbejdsmiljø. Lene er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og arbejder med supervisions- og udviklingsforløb af ledere, teams og personalegrupper. Hun har udviklet konceptet HR-Ambulancen, som er et forebyggende tilbud indenfor psykisk arbejdsmiljø, mental sundhed og trivsel. For yderligere info se: Copenpsyk.dk

Mads Autrup

Mads Autrup

Ekstern underviser

Mads Autrup er erhvervspsykologisk konsulent og underviser i meditation. Uddannet cand.mag.psych. og HD. Han har over ti års erfaring som intern og ekstern konsulent, herunder tre år som konsulent i Green Andersen Erhvervspsykologi med ansvar for kurset Dynamisk Mindfulness. Mads har haft en daglig meditationspraksis siden 2007, har forsket i mindfulness og organisationspsykologi og har undervist både organisationer og universiteter. For yderligere info, se www.madsautrup.com.

Lene Lebeck

Lene Lebeck

Arbejdsmiljøkonsulent og ekstern underviser

Lene er autoriseret underviser i arbejdsmiljøuddannelsen og certificeret projektleder. Hun har en bred erfaring inden for både personaleledelse, projektledelse, optimering og undervisning. Lene ejer virksomheden Projekthuset Lebeck, som hjælper virksomheder med at sikre, at medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø står højt på dagsordenen. Sikkerhed og arbejdsmiljø handler i høj grad om den enkeltes adfærd, og sammen med virksomhedens kultur er de to faktorer altafgørende for succes og et godt arbejdsmiljø. Lene har b.la. erfaring med APV- og trivselsundersøgelser, med at skabe overblik og give vejledning i AMO-opgaver og -ansvar, medarbejdersamtaler, konfliktsituationer, mentoropgaver for stressramte medarbejdere, kommunikation samt udarbejdelse af politikker og personalehåndbøger. For yderligere info, se www.phll.dk.

Jon Ploug Jørgensen

Jon Ploug Jørgensen

Økonomiansvarlig

Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning

Som virksomhed ønsker vi at være kendt af brugerne som en leverandør af ydelser, der hele tiden udvikles i takt med brugernes behov, og som en fleksibel virksomhed, der gerne kommer til brugeren, når brugeren er forhindret i at komme til os. Derudover er det et must for os at tilbyde rammer for vores kurser, der til fulde lever op til de forventninger, kunderne som brugere har til vores kursusfaciliteter.

Kvalitetsdokumentation

Al vores kursusaktivitet evalueres af brugerne og registreres hos Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Kvalitetsregistering

Evalueringer af kurser bliver løbende fulgt op af underviserne, så vi ved, om fokusset i kurserne skal rettes andet sted hen.

Kvalitetsrapportering

En gang om året indrapporterer virksomheden evalueringerne til Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det sikrer os yderligere, at hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem den tilsigtede kvalitet og den opnåede, vil det blive opfanget her, så vi hurtigt kan få rettet forholdene.

Kontrol og intern efterprøvning

På vores sommermøde gennemgås forslag til rettelser i arbejdsprocedurer. Det kan være alt, lige fra hvordan et kursus gennemføres, til hvordan en tilbagemelding på rådgivningsopgaver skal foregå.

Ledelsesansvar, efterprøvning og evaluering

Ledelsen har det overordnede ansvar i virksomheden og er derfor den funktion, som løbende holder sig orienteret om de forskellige arbejdsprocessers forløb. Ledelsen er ligeledes den funktion, som gennem kontakt til vores brugere holder sig orienteret om, hvordan brugeren har opfattet forløbet, hvad enten det drejer sig om kurser eller rådgivning.

Myndighedsregler

Virksomheden er naturligvis bekendt med lovgivningen indenfor området og følger følgende:

https://amid.dk/regler/