Arbejdsmiljørådgivning

APV, plan for sikkerhed & sundhed og arbejdsmiljømappen.

Plan for sikkerhed og sundhed

Få udarbejdet en plan for sikkerhed og sundhed inden eller efter er påbegyndt et bygge og anlægsprojekt.

Læs mere

APV

Få udarbejdet en spørgerskemaundersøgelse online og udarbejdet en  handlingsplan

Læs mere

Arbejdsmiljømappe

Få samlet alle de vigtigste arbejdsmiljøpapirer på en nem og overskuelig måde.

Læs mere

Vores tilbud

Vores tilbud på rådgivning indenfor arbejdsmiljø står på tre ben. Tryk på hvert link nedenfor og læs mere.

 

 

  • En plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er et styringsredskab, der sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø for dine ansatte.
    Læs mere om vores tilbud her.

 

Rapport og handleplan

Det er vigtigt for os, at de resultater, I får, kan anvendes direkte i jeres daglige arbejde og jeres arbejdsmiljø. Derfor er vores handlingsplaner ledsaget af en rapport, der forklarer den statistiske oversigt over undersøgelsens resultater i et letforståeligt sprog, og en handlingsplan, som I kan anvende i jeres videre arbejde med arbejdsmiljøet.

 

Spørgeskemaundersøgelser

Det er ofte relevant at udarbejde en APV-kortlægning og -analyse baseret på en spørgeskemaundersøgelse.

En spørgeskemaundersøgelse kan give arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen, en ide om, hvilke problemer et repræsentativt udvalg af medarbejderne oplever, og hvor stort omfanget af disse problemer er.

Tit kan det være en fordel at lade en ekstern aktør stå for spørgeskemaundersøgelsen, idet en ekstern aktør, såsom Arbejdsmiljøgruppens konsulenter, står uden for arbejdspladsens interne konflikter.

 

 

glad dreng flyver

Send os en mail og få et tilbud!

Underviser rigtig god og har min klar anbefaling, også i andre sammenhænge

Godt kursus. Professionelt hele vejen igennem. Jeg fik rigtig meget ud af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø og af dialogen på tværs

Følg Arbejdsmiljøgruppen på kursus i denne video: https://www.youtube.com/watch?v=lWYteJR9O5k&t=12s

Dorte Buhls

Et godt kursus som tager udgangspunkt i den daglige arbejdsgang og som man kan relatere til i hverdagen

Rigtig god variation i undervisning mht. oplæg, øvelser, feedback og walk and talk

APV og handlingsplan

Vi udarbejder arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser og sundhedsprofiler i mange danske virksomheder.

Med vores elektroniske arbejdspladsvurdering (APV) tilbyder vi jer en grundig og nem løsning, der passer til jeres virksomhed, og som kan være et værktøj til at systematisere jeres arbejde med arbejdsmiljøet.

Bestil et uforpligtende tilbud på en APV-undersøgelse her.

 

Vi skræddersyer din APV

I kan selv vælge metoder og redskaber for jeres særegne APV. Det kan fx være en spørgeskemaundersøgelse, der passer til jeres branche eller de specifikke behov i virksomheden.

Vi sørger for, at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i APV-arbejdet, f.eks. lager, kontor, rengøring, kemikalier og selvfølgelig alle maskiner.

Kortlægningen kan tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister, der er udformet, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og overholder arbejdsmiljøloven.

 

Lev op til arbejdstilsynets krav

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, eller ønsker I at blive klar til Arbejdstilsynets besøg, kan vi gennemgå jeres arbejdsplads, så den kommer til at leve op til arbejdsmiljølovens krav.

Vores APV-undersøgelse består af i alt ca. 60 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov.

 

Hvad indeholder APV-pakken?

  1. Vi udsender spørgeskemaer til alle medarbejdere. Der er komplet fleksibilitet ved opsætning af spørgsmål og svarmuligheder.
  2. Vi indhenter besvarelserne elektronisk og sørger for rykkerprocedurer mv.
  3. Vi udarbejder tabeller over svarene og kan lave særlige tabeller over de enkelte afdelinger eller medarbejdergrupper.

 

Priseksempler:

APV for den lille virksomhed med under 10 ansatte: kr. 5.000.

APV for virksomheder med 10-20 ansatte: kr. 10.000.

APV for virksomheder med 20-50 ansatte: kr. 15.000.

Bestil et tilbud her.

Bestil et tilbud på en plan for sikkerhed og sundhed

9 + 15 =

Plan for sikkerhed og sundhed

En plan for sikkerhed og sundhed (PSS) er et styringsredskab, der har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø for dem, der arbejder i virksomheden. Det er et krav, at bygherren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed i forbindelse med byggeprojekter, når der er mere end én arbejdsgiver tilstede på arbejdspladsen, og der er beskæftiget mere end ti personer samtidig på arbejdsstedet.

Vi fører jer gennem hele processen og sørger for, at jeres byggeprojekt overholder lovgivningen. Vi giver også jeres koordinator et solidt grundlag at arbejde ud fra.

Læs mere om Plan for sikkerhed og sundhed på Arbejdstilsynet.

Det er et krav, at planen er tilgængelig fysisk på arbejdspladsen og derfor har en integreret løsning, som skal lette administrationen og registeringen af sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne i en samlet arbejdsmiljømappe. Arbejdsmiljømappen indeholder planen for sikkerhed og sundhed samt øvrige lovpligtige dokumenter og styringsværktøjer, der bidrager til koordineringen.

Bestil et tilbud på en plan for sikkerhed og sundhed

11 + 2 =

Bestil arbejdsmiljømappen

Arbejdsmiljømappen giver jeres arbejdsplads og projekt et dækkende grundlag for, at jeres sikkerheds- og sundhedsarbejde kommer godt fra start og overholder lovgivningen, samtidig med at I forebygger arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Purchase this image at http://www.stocksy.com/391320

Bestil arbejdsmiljømappen

3 + 10 =