Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Gratis online møde

Rådgivningsydelser

Se vores enkelt ydelser og samlede rådgivningspakker længere nede på siden

Arbejdsmiljøområder

Arbejdsmiljømentor

Fra 1600 kr.

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Ergonomi
Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Psykiske beredskabsplan:

BIO og sundhedstjek arbejdsmiljø
Byggepladssikkerhed
 • Værnemidler
 • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
 • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
 • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
 • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
 • Sikkerhedsrundering
 • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
 • Sikkerhedskoordinering
 • Velfærdsforanstaltninger
Maskin- og produktionssikkerhed

Start up – ibrugtagning

Nye maskiner

Manualgennemgang

Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor

Arbejdsrutiner

Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele

Årlige eftersyn

AMO rådgivning
 • Etablering og udvikling af arbejdsmiljøorganisationen
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse (facilitering)
 • Andre arbejdsmiljømøder med dagsorden, mødeledelse og referat (facilitering)

Ydelser

 • møder
 • prøvetagning
 • runderinger
 • fokusgruppeinterviews
 • afrapportering

 

Gratis intromøde

Book et online møde og få afklaret om I har behov for rådgivning og i så fald, hvilket ydelser der kunne være relevante for jer.

Lad os hjælpe jer med at kortlægge jeres arbejdsmiljø og implementere forandringerne. Vi er autoriseret inden for fysisk arbejdsmiljø, kemi, psykisk arbejdsmiljø.

Book et gratis intromøde

Vi kan hjælpe dig med at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

Påbudssager og besøg fra Arbejdstilsynet

Så er det tid til at forberede sig. Vi gennemgår sammen med jer, de krav der stilles til dokumentation, og vi går en runde i virksomheden hvor vi vurderer  om arbejdsmiljøloven er overholdt. 

Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

Vi kan på professionel vis vurdere, hvad der skal til for at du opfylder arbejdsmiljølovgivningen – og hvis du har fået et påbud fra Arbejdstilsynet også vurdere om du kan påklage det. Vi finder den løsning som passer til din virksomhed og dens økonomi og vi hjælper dig med at efterkomme påbud.  Vi kan også hjælpe dig   med udfærdige breve til Arbejdstilsynet og repræsentere/forhandle dine interesser på stærkeste vis. 

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet? Arbejdsmiljøgruppen kan bistå med at finde en løsning.

Arbejdsmiljø-certificering

Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe jer med at få jeres virksomhed arbejdsmiljøcertificeret 

 • Foranalyse (Gap analyse) for at afdække, hvor meget der skal til, før I kan blive certificeret

 • Projektledelse – opbygning af ledelsessystemer til miljø eller arbejdsmiljø

 • Fra OHSAS 18001 til ISO 45001

 • Optimering eller forenkling af eksisterende ledelsessystemer

 • Lovlister og evaluering af overholdelse af lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø

 • Kurser for interne auditorer og medarbejdere

 • Arbejdsmiljøgruppen kan i samarbejde med HSE-Plus kan foretage jeres interne audit. Det kan f.eks. være, at I mangler tid eller erfaring til at udføre audits, eller at I ønsker en uvildig person.

 • Audit kan foretages op imod virksomhedens egne regler, lovgivningen, kundekrav og en eller flere af standarderne som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Leverandøraudits