Arbejdsmiljørådgivning

Lad os hjælpe jer med at kortlægge jeres arbejdsmiljø og implementere forandringerne.

Din autoriserede arbejdsmiljørådgiver

 

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet? Arbejdsmiljøgruppen kan bistå med at finde en løsning og afrapportere tilbage til Arbejdstilsynet.

Får I besøg af Arbejdstilsynet? Vi gennemgår sammen med jer, de krav der stilles til dokumentation, og vi går en runde i virksomheden for at finde evt. steder, hvor arbejdsmiljøloven ikke er overholdt.

Har et påbud vist, at der er brug for at ændre på noget i arbejdsmiljøet på den lange bane?  F.eks. i holdningen til sikkerheden blandt medarbejderne? Vi kan analysere, hvad der skal til for at sikre et bedre arbejdsmiljø og komme med forslag til handlinger.

Vi hjælper hvis din virksomhed har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet

Fx:

 • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer
 • Rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser af regler om fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller tlf. 26333665
Arbejdsmiljøgruppen er af Arbejdstilsynet autoriseret som arbejdsmiljørådgiver indenfor psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder det kemiske område. 

Arbejdsmiljøgruppen kan også hjælpe dig med at forbedre arbejdsmiljøet på disse områder:

 • APV, kemisk APV og trivselsmålinger
 • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS
 • Udvikling af stress og trivselspolitikker
 • Etablering og udvikling af arbejdsmiljøorganisationen 
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse  og evt. andre arbejdsmiljø møder med dagsorden, mødeledelse og referat
 • Intern audit, hvis I har ISO 9001, 14001 eller 18001/45001.
 • Holde styr på jeres  kemi med de krav der stilles til det
 • Ulykkesforebyggelse og håndtering af evt. ulykker
 • Sikkerhedsrundering og sikkerhedskoordinering

Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

ISO 450001 – hjælp til arbejdsmiljøcertificering. Sæt system i jeres arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe jer med at få jeres virksomhed arbejdsmiljøcertificeret.  

 • Foranalyse (Gap analyse) for at afdække, hvor meget der skal til, før I kan blive certificeret

 • Projektledelse – opbygning af ledelsessystemer til miljø eller arbejdsmiljø

 • Fra OHSAS 18001 til ISO 45001

 • Optimering eller forenkling af eksisterende ledelsessystemer

 • Lovlister og evaluering af overholdelse af lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø

 • Kurser for interne auditorer og medarbejdere

 • Arbejdsmiljøgruppen kan i samarbejde med HSE-Plus kan foretage jeres interne audit. Det kan f.eks. være, at I mangler tid eller erfaring til at udføre audits, eller at I ønsker en uvildig person.

 • Audit kan foretages op imod virksomhedens egne regler, lovgivningen, kundekrav og en eller flere af standarderne som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

 • Leverandøraudits  

 

Vores konsulent- og underviserteam 

Specialister inden for bygge, anlæg og industrien.

Mikael Sylvestersen

Mikael Sylvestersen

Arbejdsmiljøunderviser og konsulent

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Underviser og konsulent i varmt arbejde og brand

Tove Gregersen

Tove Gregersen

Underviser og speciale i kemi

Byggeri og anlæg