Arbejdsmiljørådgivning

Lad os hjælpe jer med at kortlægge jeres arbejdsmiljø og implementere forandringerne.

Din autoriserede arbejdsmiljørådgiver

 

Arbejdsmiljørådgivning

Vi sørger for, at du opfylder lovgivningen, således at du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats. Et påbud fra Arbejdstilsynet kan betyde, at du bliver tvunget til at lave nogle løsninger som er meget dyre og som ikke giver nogen stor effekt. Den bedste taktik overfor myndighederne er at have styr på sit arbejdsmiljø, da det gør at din virksomhed får bedre muligheder for selv at styre sit arbejdsmiljø i den retning du ønsker. 

 

Påbudssager 

Vi kan professionel vis vurdere, hvad der skal til for at du opfylder arbejdsmiljølovgivningen – og hvis du har fået et påbud fra Arbejdstilsynet også vurdere, om det er i orden eller du kan påklage det. Vi finder den løsning som passer til din virksomhed og dens økonomi og sørger for at du ikke bruger unødvendige ressourcer på at efterkomme påbud. Vi kan også hjælpe dig  i en tvist med myndighederne, udfærdige breve og repræsentere/forhandle dine interesser på stærkeste vis. 

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet? Arbejdsmiljøgruppen kan bistå med at finde en løsning og afrapportere tilbage til Arbejdstilsynet.

Vi hjælper, hvis din virksomhed har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet

Fx:

 • Rådgivningspåbud ved komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer
 • Rådgivningspåbud ved gentagne overtrædelser af regler om fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø

Besøg fra Arbejdstilsynet – runderinger

Får I besøg af Arbejdstilsynet? Så er det tid til at forberede sig. Vi gennemgår sammen med jer, de krav der stilles til dokumentation, og vi går en runde i virksomheden hvor vi vurderer  om arbejdsmiljøloven er overholdt.

  Kontakt os hvis du har brug for rådgivning: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller tlf. 26333665
  Arbejdsmiljøgruppen er af Arbejdstilsynet autoriseret som arbejdsmiljørådgiver indenfor psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder det kemiske område. 

  Arbejdsmiljøgruppen kan også hjælpe dig med at forbedre arbejdsmiljøet på disse områder:

  • APV, kemisk APV og trivselsmålinger
  • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS
  • Udvikling af stress og trivselspolitikker
  • Etablering og udvikling af arbejdsmiljøorganisationen 
  • Årlig arbejdsmiljødrøftelse  og evt. andre arbejdsmiljø møder med dagsorden, mødeledelse og referat
  • Intern audit, hvis I har ISO 9001, 14001 eller 18001/45001.
  • Holde styr på jeres  kemi med de krav der stilles til det
  • Ulykkesforebyggelse og håndtering af evt. ulykker
  • Sikkerhedsrundering og sikkerhedskoordinering

  Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

  ISO 450001 – hjælp til arbejdsmiljøcertificering. Sæt system i jeres arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe jer med at få jeres virksomhed arbejdsmiljøcertificeret.  

  • Foranalyse (Gap analyse) for at afdække, hvor meget der skal til, før I kan blive certificeret

  • Projektledelse – opbygning af ledelsessystemer til miljø eller arbejdsmiljø

  • Fra OHSAS 18001 til ISO 45001

  • Optimering eller forenkling af eksisterende ledelsessystemer

  • Lovlister og evaluering af overholdelse af lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø

  • Kurser for interne auditorer og medarbejdere

  • Arbejdsmiljøgruppen kan i samarbejde med HSE-Plus kan foretage jeres interne audit. Det kan f.eks. være, at I mangler tid eller erfaring til at udføre audits, eller at I ønsker en uvildig person.

  • Audit kan foretages op imod virksomhedens egne regler, lovgivningen, kundekrav og en eller flere af standarderne som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  • Leverandøraudits  

   

  Vores konsulent- og underviserteam 

  Specialister inden for bygge, anlæg og industrien.

  Mikael Sylvestersen

  Mikael Sylvestersen

  Arbejdsmiljøunderviser og konsulent

  Hans Henrik Christensen

  Hans Henrik Christensen

  Underviser og konsulent i varmt arbejde og brand

  Tove Gregersen

  Tove Gregersen

  Underviser og speciale i kemi

  Bygge- og anlæg