Autoriseret af Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådgivning

Vi kan hjælpe dig med at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

Book et gratis møde

Book et online møde og få afklaret om I har behov for rådgivning og i så fald, hvilket ydelser der kunne være relevante for jer.

Ydelser

Møder

Prøvetagning

Runderinger

Fokusgruppeinterviews

Afrapportering

Arbejdsmiljøledelse ISO 45001

ISO 45001 er en international standard, som skal sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljøledelsessystem sikrer at I har overblik over dette. Læs mere  

 

All round arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljømentor

Fra 1600 kr.

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomi
 • Kontorergonomi – vi rådgiver i indretning af kontorarbejdspladsen og om regler for hjemmearbejde. Desuden rådgiver vi om hensigtsmæssige arbejdsstillinger
 • Løfteteknik – få hjælp til at løfte sikkert og til vurdering af dine løft
 • Nudging
 • Arbejdsstedets indretning fx kontorindretning, værksteder
 • Fitness og bevægelse
 • Sund trivselspolitik (bevægelse, grøn kantine)

Kemisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Interventioner

Interventioner i forbindelse med krænkelser herunder mobning. Bestil tilbud

  Nedslidningspulje

  Beredskabsplaner

  Fysisk beredskabsplan
  Psykiske beredskabsplan

  Biologisk arbejdsmiljø

  BIO og sundhedstjek arbejdsmiljø

  Sikkerhed

  Maskin- og produktionssikkerhed

  Start up – ibrugtagning

  Nye maskiner

  Manualgennemgang

  Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor

  Arbejdsrutiner

  Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele

  Årlige eftersyn

  Byggepladssikkerhed
  • Værnemidler
  • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
  • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
  • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
  • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
  • Sikkerhedsrundering
  • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
  • Sikkerhedskoordinering
  • Velfærdsforanstaltninger

  Har du spørgemål?

  Translate »