Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Lad os hjælpe jer med at kortlægge jeres arbejdsmiljø og implementere forandringerne. Vi er autoriseret inden for fysisk arbejdsmiljø, kemi, psykisk arbejdsmiljø.

Book et gratis online intromøde

Vi kan hjælpe dig med at få et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

Rådgivningsydelser

Arbejdsmiljøgruppen kan også hjælpe dig med at forbedre arbejdsmiljøet på disse områder:

Fysisk arbejdsmiljø

 • Værnemidler
 • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
 • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
 • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler (maskiner m.m.) 
 • Ulykkesforebyggelse og håndtering af ulykker 
 • Sikkerhedsrundering
 • Intern audit, hvis I har ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
 • Sikkerhedskoordinering
 • Velfærdsforanstaltninger
 • Arbejdsstedets indretning (kontorindretning, værksteder, lokaler)

Kemi og arbejdsmiljø

 • Miljøscreening: fx PCB, asbest
 • Arbejdsmiljørundering
 • Kemisk APV: kortlægning, kategorisering og udarbejdelse af Kemisk APV
 • Holde styr på jeres  kemi med de krav der stilles til det
 • ATEX

Biologiske agenser og arbejdsmiljø

Beredskabsplaner

 • Fysiske beredskabsplan brandsikkerhed, flugtveje og ulykkeshåndtering
 • Psykiske beredskabsplan: krisehåndtering ved traumatiske begivenheder
 • Elementær brandbekæmpelse

Arbejdsmiljøorganisation

 • Etablering og udvikling af arbejdsmiljøorganisationen
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse (facilitering)
 • Andre arbejdsmiljømøder med dagsorden, mødeledelse og referat (facilitering)

  Ergonomi

  • Kortlægning og vejledning i forhold til ergonomisk belastning fx arbejdsstillinger, løftetjek m.m.
  • Sundhedsfaglig konsulenthjælp

  Psykisk arbejdsmiljø

  • Interventioner i forbindelse med mobning og mistrivsel
  • Stresspolitikker
  • Trivselspolitikker

  Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

  Får I besøg af Arbejdstilsynet? Så er det tid til at forberede sig. Vi gennemgår sammen med jer, de krav der stilles til dokumentation, og vi går en runde i virksomheden hvor vi vurderer  om arbejdsmiljøloven er overholdt. 

  Kontakt os hvis du har brug for rådgivning: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller tlf. 26333665
  Arbejdsmiljøgruppen er af Arbejdstilsynet autoriseret som arbejdsmiljørådgiver indenfor psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder det kemiske område. 

   Alle arbejdspladser har arbejdsmiljøudfordringer, som arbejdspladsen skal kortlægge og tage højde for, når arbejdet planlægges og udføres. Vi kan hjælpe jer med kortlægning af jeres arbejdsmiljø ved foretage arbejdsmiljørunderinger og at udsende APV´er og andre lovpligtige dokumenter, som I har brug for at få rådgivning til at få styr på.

    

   Hjælp til påbudssager

   Vi kan på professionel vis vurdere, hvad der skal til for at du opfylder arbejdsmiljølovgivningen – og hvis du har fået et påbud fra Arbejdstilsynet også vurdere om du kan påklage det. Vi finder den løsning som passer til din virksomhed og dens økonomi og vi hjælper dig med at efterkomme påbud.  Vi kan også hjælpe dig   med udfærdige breve til Arbejdstilsynet og repræsentere/forhandle dine interesser på stærkeste vis. 

   Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet? Arbejdsmiljøgruppen kan bistå med at finde en løsning og afrapportere tilbage til Arbejdstilsynet.

   Hjælp til arbejdsmiljøcertificering ISO 450001

   Sæt system i jeres arbejdsmiljø

    

   Arbejdsmiljøgruppen kan hjælpe jer med at få jeres virksomhed arbejdsmiljøcertificeret 

   • Foranalyse (Gap analyse) for at afdække, hvor meget der skal til, før I kan blive certificeret

   • Projektledelse – opbygning af ledelsessystemer til miljø eller arbejdsmiljø

   • Fra OHSAS 18001 til ISO 45001

   • Optimering eller forenkling af eksisterende ledelsessystemer

   • Lovlister og evaluering af overholdelse af lovkrav inden for miljø og arbejdsmiljø

   • Kurser for interne auditorer og medarbejdere

   • Arbejdsmiljøgruppen kan i samarbejde med HSE-Plus kan foretage jeres interne audit. Det kan f.eks. være, at I mangler tid eller erfaring til at udføre audits, eller at I ønsker en uvildig person.

   • Audit kan foretages op imod virksomhedens egne regler, lovgivningen, kundekrav og en eller flere af standarderne som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

   • Leverandøraudits

   Vores konsulent- og underviserteam 

   Specialister inden for bygge, anlæg og industrien.

   Mikael Sylvestersen

   Mikael Sylvestersen

   Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

   Hans Henrik Christensen

   Hans Henrik Christensen

   Underviser og konsulent i varmt arbejde og brand

   Tove Gregersen

   Tove Gregersen

   Autoriseret arbejdsmiljørådgiver med speciale i kemi