Rådgivning: stresspolitik 

Pris fra 7500,-

En stresspolitik er et vigtigt redskab for både ansatte og ledere og består af en række retningslinjer som skal dække arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere de forskellige årsager til stress. Årsagerne til stress kan både være forhold der er relateret til privatlivet og arbejdet. Stresspolitikken fokuserer hovedsagelig på den arbejdsbetingede stress. De bagvedliggende årsager til arbejdsbetinget stress kan være alt fra et højt arbejdspres, høje følelsesmæssige krav eller problemer med interne såvel som eksterne samarbejdsrelationer.

Målet med en stresspolitik er at identificere de risikofaktorer som kan lede til stress i virksomheden og derefter angive, hvordan virksomheden kan nedbringe risikoniveauet.

Når I bestiller en stresspolitik hos Arbejdsmiljøgruppen får I:

  1. Et online intromøde med AMO-repræsentanter.
  2. En APV kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø
  3. En handlingsplan for forebyggelse af  arbejdsbetinget stress inden for de områder af arbejdspladsen, der har et forhøjet risikoniveau. evt. tilkøb af fokusgruppemøder.
  4. Retningslinjer for hvordan stressen håndteres, hvis den opstår.
  5. Retningslinjer for, hvordan I vil håndtere den stressramtes tilbagevenden til arbejdspladsen.

Har du spørgsmål?

Translate »