01

Arbejdsmiljøuddannelsens indhold

Uddannelsen giver deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Undervisningen giver dig den viden, du har brug for i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

  02

  Programmet på kurset

  Vi har følgende programpunkter:

  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion.
  • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven.
  • Forebyggelsesmetoder og systematik i arbejdsmiljøarbejdet herunder APV-metoder.
  • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet.
  • Psykiske arbejdsmiljø.
  • Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.
  • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker.
  • Information om, hvor du kan hente information og ny viden om arbejdsmiljø.
  • Se mere i vores uddannelsesplan

  03

  Kompetenceudviklingsplan

  Alle AMO-medlemmer skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan. Arbejdsmiljøuddannelsen er kun første skridt i retningen af en arbejdsmiljøorganisation, som kan håndtere arbejdsmiljøproblemerne professionelt. Derfor skal AMO/ arbejdsgiver hvert år tilbyde AMO-medlemmerne suppleringskurser, som kan udvide AMO-medlemmernes kompetencer på en relevant måde.

   “På trods af et lidt ‘langhåret’ emne har underviseren gjort det sjovt.”- Jens Sommer

   FAQ

   Vidensbank om arbejdsmiljø

   Har du spørgsmål til arbejdsmiljøorganisationen, din nye rolle og arbejdsmiljøopgaver, så kig på vores vidensbase Viden om.

    Hvis man har koordinatoruddannelsen, skal man gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? 

    Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet)

    Læs om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

    Hvad koster kurserne?

    Hvor afholder Arbejdsmiljøgruppen kurser?

    Få et kursus der passer til jeres behov med et firmakursus

    Arbejdsmiljøgruppen holder mange kurser ude på virksomhederne,  hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold og de emner de ønsker at få belyst. Vi holder også arbejdsmiljøkurser for organisationer eller foreninger  på temadage eller messer. Læs mere.

    Har du en kompetenceudviklingsplan?

    Translate »