Varmt arbejde

Afholdes med min. 10 personer og afholdes på brandskole i hhv. Helsingør eller Roskilde.
Arbejdsmiljøgruppen ApS er godkendt af DBI.

Varmt arbejde kursus til virksomheder

Kombikursus

Gnist & Tag

Kurserne er 2 sammenhængende dage, så du kan deltage i både varmt arbejde Gnist og Tag.

På kurset lærer du:
– at undgå brand ved varmt arbejde
– at beskytte dig selv og andre
– at have gode, sikre rutiner
– hvilke brandrisici, der kan opstå
– praktiske værktøjer
– kendskab til lovgivningen
– viden om brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr.

Når du har afsluttet og bestået eksamen, får du et DBI certifikat.

Dagskursus

Tag

Kurset i Tag henvender sig til:
Tømrer, snedker, tagdækker eller lignende, der arbejder udendørs i forbindelse med tagarbejde.

Du får:

  • praktiske værktøjer
  • kendskab til lovgivningen og
  • viden om brand, skader, trykflasker og håndslukningsudstyr.
Når du har afsluttet og bestået eksamen, får du et DBI certifikat. 

Dagskursus

Gnist

Kursus i Gnist henvender sig fx til:
VVS, smed, fabrikationer, mekanikere, smykkefremstilling, ingeniører, nedrivning eller lignende, der arbejder med gnistproducerende værktøj eller maskiner.

Du får:
  • praktiske værktøjer
  • kendskab til lovgivningen og
  • viden om brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr.

Når du har afsluttet og bestået eksamen, får du et DBI certifikat.

Om varmt arbejde og brand

Hvad er varmt arbejde?

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.

Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse

Hvad hvis man vil have et almindeligt brandslukningskursus?

kurset om elementær brand gennemgås teorier og almene principper om brand og forebyggelse af brand.

Formålet med kurset er, at gøre deltagerne i stand til at forhindre en brand og brandens udbredelse, samt alarmere, redde og selv slukke en mindre brand med et brandtæppe, en slukker, eller hvad man har for hånden.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk gennemgang af de mest basale hændelser, der kan opstå ved en brand. Derudover vil vi på vores kursus komme ind på, hvordan en bygning er opbygget i forhold til de brandkrav, der stilles.

Er det et lovkrav at tage kurset?

I Danmark kræver mange forsikringsselskaber, at ansatte, der udfører varmt arbejde dvs. udfører gnistproducerende arbejde eller varmt arbejde i forbindelse med tagarbejde, skal have et certifikat i varmt arbejde. Opfylder I ikke kravene ved beskæftigelse med varmt arbejde, har I en særlig selvrisiko. Det kan derfor nemt blive en dyr fornøjelse at glemme at sætte sig ind i reglerne. I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav, at du skal have et certifikat i varmt arbejde.

Hvem kan få et firmakursus?

Firmakurser afholdes ved min. 10 personer og afholdes på brandskole i hhv. Helsingør eller Roskilde.
Står I med et projekt der kræver, at I har et certifikat i varmt arbejde, så kontakt os.

Hvem er instruktør på kurserne?

Vores instruktør er godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI.

Der udstedes et certifikat, der er godkendt af DBI og som er anerkendt af forsikringsselskaberne. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde.

Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

Se vores andre firmakurser

Førstehjælp

Brandkursus

Ergonomi på arbejdspladsen