Førstehjælpskursus og elementær brandbekæmpelse

Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp og elementær brand for virksomheder og enkeltpersoner. Kurserne kan tages enkeltvis eller samlet. Vi arrangerer kurser ude på virksomhederne, så kontakt os og få et tilbud.

Førstehjælpskursus til virksomheder

Få et førstehjælpskursus målrettet virksomheder. Vi giver alle dine medarbejdere undervisning i, hvad I skal gøre, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen – uanset om der er tale om småskader eller livstruende situationer.  Du får også redskaber, der hjælper dig med at bevare roen og overblikket i en akut og presset situation.

Kurset i førstehjælp målrettet virksomheder indeholder:

  • Førstehjælp ved ulykker
  • Målrettet undervisning specielt for virksomheden, fx slagteri, kemikalier, transport, lager, kontor osv.
  • Genoplivning med hjertestarter

På kurset lærer I at tage stilling til udfordrende situationer – og diskutere hvordan I i fællesskab vil handle, hvis en ulykke opstår. I lærer at lægge forbindinger og håndtere situationen sikkert og hurtigt, hvis en kollega rammes af en ulykke eller hjertestop.

Undervisning i førstehjælp styrker det sociale sammenhold og skaber større tryghed for virksomhedens medarbejdere.  I signalerer at I tager ansvar –  for jeres medarbejdere og for samfundet. Det er sjovt og nyttigt at lære førstehjælp og som arbejdsmiljørepræsentant eller leder i AMO er det en vigtig del af arbejdet for at skabe sikre og sunde arbejdspladser.

 

Vi tilpasser kurset til din virksomhed

Vi skræddersyer førstehjælpskurset til behovene på din virksomhed. I får både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer og ulykker i fællesskab, så I kan handle sikkert og hurtigt, hvis en kollega f.eks. falder om med hjertestop og skal genoplives.
Alle vores instruktører har mange års erfaring med at undervise i førstehjælp. De har alle gennemgået en specialuddannelse og bliver løbende opdateret med den nyeste viden inden for førstehjælp.

 

Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Arbejdsmiljøgruppens førstehjælpskursus er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd
Alle instruktører har gennemgået en faglig og pædagogisk uddannelse.
Deltagerne får et kursusbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Elementær brandbekæmpelse

 

Ved I hvad I gør, hvis det brander?  Kurset i førstehjælp kan tages sammen med kurset i elementær brandbekæmpelse, og vær klar til at handle, hvis uheldet er ude. 

Kurset i elementær brandbekæmpelse indeholder:

  • Teoretisk gennemgang af brandens forløb – Trinvis brandbekæmpelse
  • Slukningsmetoder og slukningsmidler
  • Forebyggelse af brand samt flugtveje og samlingspunkt
  • Gennemgang af håndslukkere
  • Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker
  • Deltageren kommer til at prøve kulsyresneslukker, brandtæppe og puleverslukker. Desuden indøves brug af brandtæppe og håndildslukkere.

Vi tilpasser kurset til din virksomhed. Vi kan afholde uddannelsen på virksomheden og vi tager gerne ud på midlertidige arbejdssteder som byggepladser mv. 

 

Translate »