Førstehjælp

Arbejdsmiljøgruppen udbyder kurser i førstehjælp for virksomheder.
Vi arrangerer kurser ude på virksomhederne, så kontakt os og få et tilbud.

Førstehjælpskursus til virksomheder

Få et førstehjælpskursus målrettet virksomheder

Vi giver alle dine medarbejdere undervisning i, hvad I skal gøre, hvis der sker en ulykke på arbejdspladsen – uanset om der er tale om småskader eller livstruende situationer. Du får også redskaber, der hjælper dig med at bevare roen og overblikket i en akut og presset situation.

Kurset i førstehjælp indeholder:

  • Førstehjælp ved ulykker
  • Målrettet undervisning specielt for virksomheden, fx slagteri, kemikalier, transport, lager, kontor osv.
  • Genoplivning med hjertestarter

På kurset lærer I at tage stilling til udfordrende situationer – og diskutere hvordan I i fællesskab vil handle, hvis en ulykke opstår. I lærer at lægge forbindinger og håndtere situationen sikkert og hurtigt, hvis en kollega rammes af en ulykke eller hjertestop.

Undervisning i førstehjælp styrker det sociale sammenhold og skaber større tryghed for virksomhedens medarbejdere.  I signalerer at I tager ansvar –  for jeres medarbejdere og for samfundet. Det er sjovt og nyttigt at lære førstehjælp og som arbejdsmiljørepræsentant eller leder i AMO er det en vigtig del af arbejdet for at skabe sikre og sunde arbejdspladser.

Vi tilpasser kurset til din virksomhed

Vi skræddersyer førstehjælpskurset til behovene på din virksomhed. I får både teoretisk og praktisk undervisning i at håndtere vanskelige situationer og ulykker i fællesskab, så I kan handle sikkert og hurtigt, hvis en kollega f.eks. falder om med hjertestop og skal genoplives.

Alle vores instruktører har mange års erfaring med at undervise i førstehjælp. De har alle gennemgået en specialuddannelse og bliver løbende opdateret med den nyeste viden inden for førstehjælp.

Godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Arbejdsmiljøgruppens førstehjælpskursus er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd
Alle instruktører har gennemgået en faglig og pædagogisk uddannelse.
Deltagerne får et kursusbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Se vores andre firmakurser

Brandkursus

Varmt arbejde

Ergonomi på arbejdspladsen