Elementært brandkursus

Hvordan reagerer I, hvis det brænder?

Elementær brandkursus til virksomheder

Elementær brandkursus

Vi tilpasser kurset til din virksomhed og afholder uddannelsen på virksomheden.
Vi tager gerne ud på midlertidige arbejdssteder, såsom byggepladser mv.

Kurset indeholder:

  • Teoretisk gennemgang af brandens forløb – Trinvis brandbekæmpelse
  • Slukningsmetoder og slukningsmidler
  • Forebyggelse af brand samt flugtveje og samlingspunkt
  • Gennemgang af håndslukkere
  • Praktisk slukning med brandtæppe og kulsyreslukker
  • Deltagerne kommer til at prøve en kulsyreslukker og et brandtæppe. Desuden indøves brug af brandtæppe og håndildslukkere.

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at forhindre en brands udbredelse, samt alarmere, redde og selv slukke en mindre brand med et brandtæppe, en slukker, eller hvad man for hånden.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk gennemgang af de mest basale hændelser, der kan opstå ved en brand. Derudover vil vi på vores kursus komme ind på, hvordan en bygning er opbygget i forhold til de brandkrav, der stilles.

Udbytte af et elementært brandkursus:

Deltagerne skal kunne anvende det forskellige brandslukningsudstyr.
Deltagerne skal vide, hvordan man skal reagere på en brand.

Se vores andre firmakurser

Førstehjælp

Varmt arbejde

Ergonomi på arbejdspladsen