Byg en APV

Dette kursus har til formål at lære deltagerne, hvordan de skal opbygge en Arbejdspladsvurdering (APV) samt hvad den bør indeholde.
Gennem en kombination af teoretisk viden, praktisk træning og interaktivt gruppearbejde vil deltagerne erhverve de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne skabe en effektiv APV.

Formål:

Kursets hovedmål er at give deltagerne en grundlæggende forståelse og de nødvendige færdigheder til at udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV). Fokus vil være på at identificere og vurdere risici på arbejdspladsen med det formål at skabe en sikrere og sundere arbejdsplads.

Udbytte:

Efter afsluttet kursus vil deltagerne være i stand til at:

 • Opnå viden om kravene til en APV.
 • Udvikle en brugbar spørgeramme til deres egen APV.
 • Anvende forskellige metoder til at gennemføre en APV.
 • Forstå processen før, under og efter en APV.
 • Gennemføre en formidlingsproces om APV i deres arbejdsmiljø.
 • Udforme en handlingsplan baseret på APV-resultater.
 • Implementere og arbejde videre med APV’en i deres specifikke arbejdsmiljø.

Læringsmål:

I løbet af kurset vil deltagerne arbejde hen imod følgende læringsmål:

 • Opnå viden om kravene til en APV.
 • Udvikle færdigheder i brug af forskellige metoder til APV’er.
 • Forstå processen og kunne udarbejde handlingsplaner baseret på APV-resultater.
 • Kunne implementere og fortsætte arbejdet med APV’en.

Byg en APV

Dette kursus har til formål at lære deltagerne, hvordan de skal opbygge en Arbejdspladsvurdering (APV) samt hvad den bør indeholde. Gennem en kombination af teoretisk viden, praktisk træning og interaktivt gruppearbejde vil deltagerne erhverve de nødvendige færdigheder og kompetencer til at kunne skabe en effektiv APV.

Modul 1: Krav til en APV

Dette modul introducerer og udforsker de syv nødvendige elementer i en APV for at opfylde lovmæssige krav.

Modul 2: Metodefrihed

Deltagerne præsenteres for og opfordres til at udforske forskellige tilgange og metoder til at udføre en APV, med fokus på fleksibilitet og valg af passende metoder i forskellige arbejdsmiljøer.

Modul 3: De forskellige metoder (f.eks. spørgeskema, interview og dialogbaseret APV)

Dette modul går i dybden med specifikke metoder til at udføre en APV, herunder brugen af spørgeskemaer, interviews og dialogbaserede tilgange. Deltagerne lærer fordele, ulemper og implementeringsstrategier for hver metode.

Modul 4: Udarbejdelse af spørgsmål til jeres APV

Dette modul fokuserer på at lære deltagerne at formulere effektive spørgsmål til brug i APV’en. Det inkluderer teknikker til at udvikle præcise, relevante og åbne spørgsmål, der kan bidrage til en omfattende vurdering af arbejdspladsen og dens risici.

Modul 5: Processen før, under og efter APV

Dette modul fokuserer på forståelsen af hele APV-processen, herunder forberedelse, udførelse og opfølgning. Deltagerne lærer vigtigheden af hvert trin samt hvordan man navigerer gennem dem med opmærksomhed på relevante punkter og faldgruber.

Modul 6: Handlingsplan

Dette modul hjælper deltagerne med at udvikle kompetencer til at oprette handlingsplaner baseret på APV-resultaterne. Dette inkluderer prioritering og krav til implementering af løsninger samt opfølgning på disse.

Modul 7: Jeres videre arbejde med APVen

Dette modul fokuserer på implementering og løbende opfølgning på APV’en. Deltagerne lærer strategier til at integrere APV’en i deres daglige praksis og forblive opmærksomme på ændringer og forbedringer.

Hvert modul bidrager til opbygningen af grundlæggende viden og færdigheder, der er nødvendige for at skabe en effektiv APV og arbejde med den i arbejdsmiljøet.

Dialogbaseret APV​

Dialogbaseret APV bliver anvendt som et nyttigt supplement til traditionelle spørgeskemavurderinger. Den dialogiske APV foregår ved at de ansatte bliver interviewet i grupper af 5-8 personer ad gangen.

Kemisk APV​

Få overblik over de nye regler for den kemiske APV og hvordan din virksomhed, kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene.

Book en APV​

En APV er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der laves for at finde frem til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer.