Kemisk APV

Suppleringskursus og rådgivning

Fremmøde hold

Varighed: 3 timer
Undervisningen veksler mellem teori, lovgivning og cases fra undervisers rådgivningspraksis. Læs mere nedenfor.

Kemisk APV kursus
online

Varighed: 3 timer På online kurset bliver det samme materiale gennemgået, men her skal du gennemgå en række moduler og besvare en mindre afsluttende opgave for at bestå kurset. 

Rådgivning om kemi og arbejdsmiljø

Vi autoriseret rådgiver inden for det kemiske område. Vi kan hjælpe jer med alle forhold der vedrører kemi og arbejdsmiljø.

FAQ om kemisk APV

Vi er autoriserede rådgivere inden for kemi og arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde en kemisk APV eller blot rådgivning og en gennemgang af, hvordan I opbevarer jeres kemikalier og instruere personale i brugen af kemikalierne.

Kursets indhold

På kurset får du et overblik over de nye regler for den kemiske APV og hvordan din virksomhed kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene. Du bliver præsenteret for en risikovurderingsmodel, der er både simpel og let at anvende i praksis. Vi gennemgår reglerne for kemisk APV, og viser eksempler på, hvordan de kan imødekommes. Vi giver eksempler på, hvilke muligheder lovændringen giver virksomhederne for at skabe en effektiv forebyggelse af udsættelse for farlige og udbredte kemikalier. Læs mere om Kemisk APV.

Kursets formål

Kurset henvender sig til alle, der vil vide hvad de nye regler indebærer, og hvad I kan gøre på jeres
virksomhed for at forebygge udsættelse for farlige kemikalier.

Desuden får du redskaber til at foretage en risikovurdering af kemien, og de kemiske processer, der er i en virksomhed.

Få et værktøj til at få styr på kemien

Giver virksomheden mulighed for at prioritere og simplificere sin indsats på kemiområdet. Den kemiske risikovurdering fungerer som en handleplan for, hvad man skal gøre ved kemien på virksomheden. 

Translate »