APV – arbejdspladsvurdering

Vi har gjort APV enkelt for din virksomhed, så I kan fokusere på at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø uden besvær.

Optimer din virksomheds APV-proces med lethed og effektivitet. Arbejdspladsvurdering (APV) er afgørende for at identificere og løse arbejdsmiljøproblemer.

APV Pakker

APV Basis

En Basis APV giver et godt og enkelt overblik, med en hurtig afvikling.
Vi anbefaler denne pakke til virksomheder på op til 40 medarbejdere.

APV Standard

Skal I blot bruge en opdatering af jeres APV og lader jeres AMO eller HR lave APV-handlingen? Så er denne pakke for jer!

APV Pro

Er tiden knap eller er I tvivl om, hvordan I skal lave jeres APV-præsentation til jeres møder og handlingsplan? Så er pro-pakken til jer!

APV Premium Pro+

Med APV Premium Pro+ analysere vi jeres arbejdsmiljøproblemer grundigt i en rapport og udarbejder en handlingsplan.

Arbejdsmiljøgruppen tilbyder omfattende udvalg af APV-pakker, designet til at imødekomme forskellige behov og skabe en sikker og trivselsfremmende arbejdsplads. Uanset virksomhedens størrelse eller kompleksitet tilbyder vores pakker en professionel tilgang til arbejdspladsvurdering (APV) med fokus på at løse arbejdsmiljøproblemer. Vores skræddersyede APV-løsninger leder jer gennem en strømlinet analyse af arbejdsmiljøet, identificerer nøgleproblemer og hjælper med prioritering samt udarbejdelse af handlingsplaner.

Vores APV-pakker finder du nedenfor, hvor du nemt kan få et overblik over vores Basis, Standard, Pro, og Premium Pro+ løsninger. Fælles for dem er, at de understøtter en tryg og produktiv arbejdsplads med vores skræddersyede APV-løsninger.

På denne side finder du desuden et overblik over de tilkøb, der er til vores APV-pakker, samt generel information om arbejdspladsvurdering.

Vi er dedikerede til at styrke dit arbejdsmiljø og bidrage til din virksomheds succes.

APV Basis

 • 35 spørgsmål
 • Virksomheden er afsender
 • Rå data fra APV-undersøgelsen
 • Alle spørgsmål skal besvares – ingen spring eller brancheretning
 • Hurtig afvikling
 • Godt og enkelt kvantitativ overblik
 • Lille ressourceforbrug for virksomheden

APV Standard

 • 50 spørgsmål (inkl. brancherettedespørgsmål)
 • +3 virksomhedsspecifikke spørgsmål
 • Virksomheden er afsender af APV
 • Max. 35 afdelinger
 • Op til 5 forskellige brancher
 • Adgang til rå-data
 • Drop-down spørgeskema med “spring”
 • Baggrundsvariabler og betingelser
 • Totalt virksomhedsresultat

APV Pro

 • 50 spørgsmål (inkl. brancherettedespørgsmål)
 • +6 virksomhedsspecifikke spørgsmål
 • Virksomheden afsender af APV
 • Max. 50 afdelinger
 • Op til 8 forskellige brancher
 • Adgang til rå-data
 • Drop-down spørgeskema med “spring”
 • Baggrundsvariabler og betingelser
 • Global APV rapport med anbefalinger til APV-handlingsplan.

APV Premium Pro+

 • 50 spørgsmål (inkl. brancherettedespørgsmål)
 • +6 virksomhedsspecifikke spørgsmål
 • Virksomheden afsender af APV
 • Max. 50 afdelinger
 • Op til 10 forskellige brancher
 • Adgang til rå-data
 • Drop-down spørgeskema med “spring”
 • Baggrundsvariabler og betingelser
 • Op til 3 virtuelle procesmøder
 • Global APV rapport med anbefalinger til APV-handlingsplan.
 • Skriftlige afdelingsrapporter + anbefaling til fokus i handlingsplan

Den gode APV tidslinje

!

Dataindsamling og udvikling af spørgsmål

 • Logisk og klar datastruktur
 • God dialog og fast kontaktperson
 • Organisationsdiagram
!

Udvikling og udsendelse af spørgeskema

 • Virksomhedsspecifikke spørgsmål
 • Afhængig af svarvilligheden
!

Dataindsamling og udvikling af spørgsmål

 • ​Data kvalitet og kvantitet
 • Pakkevalg/antal rapporter

Procestrin

Tilkøb*

Sprogversionering

Sprogversionering på engelsk og dansk (dansk er standard)

 • Spørgeskema + Rapport: 10% af APV-pakkepris
Benchmark
Fra 5000 kr./stk. Efter aftale – kommer an på størrelsen af virksomheden.
Ekstra spørgsmål
1.150 kr./stk.
Ekstra afdelinger
2500 kr./stk.
Ekstra brancher
2500 kr./stk.
Pulsmåling
Prisen varierer i forhold til det totale antal medarbejdere
Lederens APV
Fra 15.000 kr.
Fremlæggelse af APV resultat - Fysisk eller online
Online: Fra 4000 kr.
Fysisk: Efter aftale.
Ekstra procesmøder
3000 kr./stk.
Hotline
Prisen varierer i forhold til det totale antal medarbejdere
APV konsulenttimer udover tilbud
Online: 1.150 kr. pr. time
Fysisk: 1.150 kr. pr. time – derudover skal der tillægges kørsel.
Konsulenttimerne kan f.eks. bruges på ekstra procesmøder eller rådgivning efter behov.
*alle priser er ex. moms

Arbejdsplads-vurdering

Alle arbejdspladser skal lave APV. En arbejdspladsvurdering (APV) er en gennemgang af jeres arbejdsplads, der laves for at finde frem til de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Som en del af APV’en skal I ud fra de arbejdsmiljøproblemer, som I har identificeret, foretage en prioritering og herefter udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

Hvad er en APV?

Formålet med APV´en er at finde de områder i jeres arbejdsmiljø, der kræver handling. Det kan være alt fra defekte kontorstole, problemer med belysningen og manglende hjælpemidler til arbejdsmiljøproblemer der kræver større investeringer for eksempel ventilationsanlæg eller kemikalieopbevaring, hvor der er brug for rådgivning fra eksperter.

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at APV-processen bliver gennemført, derfor er det også vigtigt at arbejdsmiløorganisationens medlemmer giver arbejdsgiver og et eventuelt arbejdsmiljøudvalg besked, hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som kræver ledelsens involvering. Arbejdsmiljøudvalget og arbejdsgiver kan vælge at uddelegere nogle af opgaverne som er relateret til løsningen af arbejdsmiljøproblemerne i APV´en. APV’en er lovpligtig og skal udarbejdes af alle arbejdspladser, der har ansatte.

APV´en skal udarbejdes skriftligt og kan opbevares både i papir- og elektronisk format. Den skal blot være tilgængelig for alle medarbejdere og ledelse, så alle kan se om, der bliver fuldt op på de arbejdsmiljøproblemer, der er blevet kortlagt ved APV undersøgelsen. De ansatte og arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i hele processen, og APV’en skal derfor underskrives af både arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen og arbejdsmiljøudvalget. Hvis virksomheden har et arbejdsmiljøudvalg skal den sendes til godkendelse. Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg kan de bede om at se APV´en, for at kontrollere at den lever op til kravene. det vil sige at APV´en er: tilgængelig for alle på arbejdspladsen.

APV´en skal fornyes minimum hvert 3. år, men ofte konstateres arbejdsmiljøproblemerne løbende og tilføjes til APV´en ligesom arbejdsmiljøproblemerne løses løbende.

APV skal være godkendt af arbejdsmiljøorganisationen og skal bestå af de 5 analysedele som Arbejdstilsynet beskriver som en del af APV-processen.

Sådan gennemfører du en APV

APV kan gennemføres på mange måder. I kan kortlægge arbejdsmiljøet ved at bruge Arbejdstilsynets tjeklister (spørgeskema metoden) eller I kan anvende materialer fra branchefællesskaberne. Det er spørgeskemaer der direkte kan bruges som de er. I kan også vælge at fjerne eller tilføje spørgsmål. Andre metoder kan være fællesmøder, rundbordssamtaler, trivselsundersøgelser (husk dog at medtage det fysiske arbejdsmiljø). Det er alt sammen metoder, der kan bruges til at finde frem til de udfordringer og problemer der er med arbejdsmiljøet. Kortlægningen skal afdække, om virksomheden har arbejdsmiljøproblemer, og i så fald skal disse skrives ned. Hvis der ikke er nogen problemer overhovedet skal det fremgå af APV´en. Alle dele af virksomheden skal med i APV´en fx også det arbejde der udføres på fremmede arbejdssteder uden for virksomhedens hjemmeadresse. Kortlægningen skal omfatte både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og kan beskrive alt fra problemer med støj, for lidt lys, nedstyrtningsfare til problemer med stor arbejdsmængde, høje følelsesmæssige krav og risiko for at blive udsat for voldelige hændelser. Den næste fase i arbejdet med APV’en er at udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden får løst de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en kort beskrivelse af problemerne og af de løsninger der er valgt. Er der arbejdsmiljøproblemer, der indebærer en alvorlig risiko for medarbejdernes sikkerhed eller sundhed, skal virksomheden handle på problemet med det samme. Handlingsplanen skal indeholde en prioritering af de konstaterede problemer, i hvilken rækkefølge de skal løses, hvornår det skal ske, og hvem der er ansvarlig for, at det sker. Det kan også blive nødvendigt at prioritere mellem forskellige forslag til løsning af de enkelte problemer.

Arbejdstilsynets 5 krav til APV´en

 1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen. Hvor er der problemer? Hvem rammer de?
 2. En vurdering eller analyse af de problemer, som bliver opdaget. Hvad er det helt præcist, der er galt – og hvor alvorligt er problemet.
 3. En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret. Hvad er vigtigst at gøre hér og nu og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst?
 4. En plan for, hvordan der skal følges op. Hvordan skal problemerne løses? Får vi gjort, hvad vi aftaler? Og har det virket? Er problemet løst?
 5. En kortlægning af virksomhedens sygefravær. Er der forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til fraværet? Læs mere om kortlægning

Hvor mange spørgsmål er der i en APV?

Vores APV-undersøgelse består af spørgsmål, der tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets tjeklister og enkelte supplerende spørgsmål, så I kommer omkring de vigtigste arbejdsmiljøproblemer. Spørgeskemaerne skræddersys til jeres virksomheds eller institutions særlige behov.

Dialogbaseret APV​

Dialogbaseret APV bliver anvendt som et nyttigt supplement til traditionelle spørgeskemavurderinger. Den dialogiske APV foregår ved at de ansatte bliver interviewet i grupper af 5-8 personer ad gangen.

Kemisk APV​

Få overblik over de nye regler for den kemiske APV og hvordan din virksomhed, kan udarbejde en kemisk APV, der overholder lovkravene.

Byg en APV

Få en grundlæggende forståelse og de nødvendige færdigheder, til at udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV).