Konfliktløsning med Motivational Interviewing (MI)

Vi tilbyder et overordnet kursus i konfliktløsning, samt to kurser om
MI – Motivational Interviewing, der bruges til at tage den svære samtale med den ansatte.

Kurset er for dig, der vil styrke din kommunikation som arbejdsmiljørepræsentant eller -leder.

Det er til dig, der ønsker enkle og konkrete redskaber til at mestre vanskelige situationer. Du lærer desuden at motivere dine medarbejdere eller kollegaer og du får desuden en psykologisk indsigt, der gør det muligt for dig at vende konflikter til en konstruktiv dialog.

Du får både et teoretisk basis og praktisk træning i at bruge forskellige samtaleredskaber. Målet med kurset er at du efter kurset bliver du mere bevidst om din egen rolle og adfærd i konflikter.

Konfliktløsning med MI: En vej til forbedret arbejdsmiljø

Motiverende Interviewing (MI) er en effektiv metode, der kan bruges af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) i virksomhederne til at forbedre arbejdsmiljøet. MI er en samtaleteknik, der fokuserer på at motivere og engagere medarbejdere til at træffe positive beslutninger og ændre adfærd i forhold til arbejdsmiljøet. Denne metode har vist sig at være en kraftfuld værktøj til at skabe et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø.

Grundlæggende principper:

MI bygger på en række grundlæggende principper, der er centrale for dens effektivitet:

  1. Empati og respekt: MI fremmer en åben og empatisk samtale, hvor medarbejderne føler sig hørt og respekteret. Dette skaber tillid og åbner op for ærlig kommunikation.
  2. Autonomi: MI anerkender medarbejdernes autonomi og evne til at træffe beslutninger om deres egen adfærd. Det handler om at guide dem til at finde deres egne løsninger.
  3. Ånd af samarbejde: MI er ikke en konfrontation, men derimod en samarbejdende samtale, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen om at forbedre arbejdsmiljøet.

Anvendelse af MI i Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en afgørende rolle i at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Her er nogle måder, MI kan anvendes i denne sammenhæng:

  • Identifikation af Risici: AMO kan bruge MI til at motivere medarbejdere til aktivt at identificere og rapportere potentielle risici og farer på arbejdspladsen. Medarbejdernes input er uvurderlige for at forbedre sikkerheden.
  • Fremme Sikker Adfærd: Ved at bruge MI kan AMO støtte medarbejdere i at træffe sikre valg og adfærdsmæssige ændringer. Dette kan omfatte korrekt brug af personligt beskyttelsesudstyr og overholdelse af sikkerhedsprocedurer.
  • Forebyggelse af Konflikter: MI kan hjælpe med at løse konflikter på en positiv måde. Ved at motivere medarbejdere til at deltage i dialog og finde fælles løsninger kan AMO bidrage til at skabe et harmonisk arbejdsmiljø.
  • Fremme Sundhedsfremme: Ud over sikkerhedsaspekter kan MI også bruges til at motivere medarbejdere til at vedtage sund livsstil og velvære på arbejdspladsen.

MI som samtaleredskab i AMO

På vores kurser kan du få indblik i hvordan den motiverende samtale (MI) er en værdifuld metode, der kan hjælpe Arbejdsmiljøorganisationen med at forbedre arbejdsmiljøet på virksomhederne. Ved at anvende principperne i MI kan AMO motivere medarbejdere til at tage ansvar for deres eget arbejdsmiljø og træffe positive beslutninger. Dette skaber ikke kun et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, men styrker også samarbejdet og engagementet blandt medarbejdere. MI er en kraftfuld ressource i arbejdet med at opnå en positiv forandring i arbejdsmiljøet.

MI 1

MI-metoden anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen.

Få værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og misforståelser til livs. Få indsigt i og gennemsku, hvad der er på spil, når en konflikt er på trapperne.

MI 2

Få forankret din MI-metode, med en opfølgningsdag på MI-teknikkerne.

Du får nye input og redskaber med dig til at skabe forandring og motivation, samt hvordan du imødekommer frustrationer og svære dilemmaer, du støder på som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder eller HR.

Viden om MI

Hvad er Motiverende Samtale (MI)?

Motiverende Samtale (MI) er en samtaleteknik, der fokuserer på at motivere og engagere personer til at træffe positive beslutninger og ændre adfærd. Det anvendes ofte inden for sundhedspleje, terapi og arbejdsmiljø for at fremme positiv adfærd og beslutningstagning.

Hvad er formålet med MI?

Formålet med MI er at hjælpe personer med at finde deres egne motiver for at ændre adfærd. Det sigter mod at skabe en åben dialog, hvor personen føler sig hørt og respekteret, og hvor de selv er drivkraften bag ændringen.

Hvordan virker MI?

MI arbejder gennem en række teknikker, herunder empatisk lytning, refleksioner, åbne spørgsmål og samarbejdende samtaler. Det hjælper personen med at udforske deres egne tanker og følelser omkring adfærd og beslutninger.

Hvornår kan MI anvendes?

MI kan anvendes i en lang række situationer, hvor der er behov for adfærdsændring eller beslutningstagning. Dette inkluderer arbejdsmiljøforbedringer, sundhedsvaner, terapeutiske samtaler og meget mere.

Er MI en konfronterende metode?

Nej, MI er ikke konfronterende. Det er en samarbejdende samtale, hvor målet er at opbygge tillid og motivere personen til at ændre adfærd. Det undgår konfrontation og dømmende holdninger.

Kan MI bruges i grupper eller teams?

Ja, MI kan også bruges i grupper eller teams. Gruppe-MI fokuserer på at skabe en støttende og engagerende atmosfære, hvor medlemmerne kan udveksle ideer og motivationsfaktorer.

Er der uddannelse til MI?

Ja, der er uddannelsesprogrammer og træningsmuligheder til MI, hvor folk kan lære og udvikle deres færdigheder. Dette kan være nyttigt for fagfolk inden for forskellige områder, herunder sundhed, psykologi og arbejdsmiljø.

Hvem kan anvende MI?

MI kan anvendes af en bred vifte af fagfolk, herunder terapeuter, læger, rådgivere, trænere og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er en alsidig metode, der kan tilpasses forskellige behov.

Hvilke resultater kan man forvente af MI?

Resultaterne af MI kan variere afhængigt af situationen og personens motivation. Dog har MI vist sig at være effektiv til at fremme positiv adfærdsændring og beslutningstagning i mange sammenhænge.

Hvordan kan man lære mere om MI?

Hvis du ønsker at lære mere om MI, kan du søge efter uddannelsesprogrammer, workshops eller læsemateriale om emnet. Der er også professionelle, der kan tilbyde træning og vejledning i MI-teknikker.

Har du spørgsmål?