Motivational Interviewing – et samtaleredskab til den gode kollega- og medarbejderstøtte

 

Formål med kurset

Kurset giver praktisk anvisning på, hvordan MI-metoden kan anvendes til at skabe bedre kommunikation på arbejdspladsen.

Du får værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og misforståelser til livs. Kurset henvender sig til ledere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Indhold

Med udgangspunkt i din arbejdsplads og dine oplevelser giver vi dig mulighed for at få indsigt i og gennemskue, hvad der er på spil, når en konflikt er på trapperne. Vi kommer ind på, hvorfor modparten reagerer negativt, så du kan lære noget om, hvad der har gjort modparten vred.

Vi bruger MI-metoden på konkrete cases og dilemmaer, du som arbejdsmiljørepræsentant står med.

Med fokus på det psykiske arbejdsmiljø vil cases fra din dagligdag blive inddraget, så du lærer at spotte tilspidsende situationer. Du bliver desuden introduceret til en evidensbaseret samtalemodel samt MI-metoden som redskab og løftestang i dit arbejde.

 

Giv dine kompetencer et løft

  • Få værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet
  • Lær at kommunikere mere assertivt
  • Få indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den
  • Skab bedre kommunikation på din arbejdsplads
  • Lær at bruge MI som metode og konkret samtalemodel

 

Form

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Du opfordres til at bidrage aktivt. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du som deltager får rig lejlighed til at dele og udveksle erfaringer. Vi vil arbejde med de konkrete dilemmaer og udfordringer, du som arbejds- miljørepræsentant og leder slås med i din virksomhed.

 

Målgruppe

Arbejdsmiljø-, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt ledere, der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og den svære samtale.

”En samtalemetode som man kan bruge som et konkret værktøj til at støtte kolleger og ledere i hverdagen”

”Jeg tænker mere over at stille de rigtige spørgsmål.”

”Super kursus der viser hvordan men fører en anerkendende dialog.”

”Jeg vil tage udgangspunkt i MI-metoden i min tilgang til, når kollegaerne kommer med forskellige problematikker.”

”At jeg ikke selv skal løse noget, jeg skal blot hjælpe den”

Tidligere kursister

Skriv til os