Arbejdsmiljøkoordinator

Hos Arbejdsmiljøgruppen kan du tage uddannelsen på en uge. Vi giver dig de nyeste værktøjer og tjeklister, som du direkte kan bruge i dit daglige arbejde som koordinator.Med vores materialer og apps sikrer vi, at du kan arbejde systematisk uden at glemme vigtige sikkerhedsdetaljer.

Tag kurset på en uge

6900,-

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i B/A på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Uddannelsen afholdes som dagskursus fordelt på fem sammenhængende dage. 

Uddannelsen er at give arbejdsmiljøkoordinatoren det nødvendige kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og kommunikationsmetoder samt forretningsgange i byggeprocessen.

Som koordinator får du kompetencer og virkemidler, som kan bruges til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø  i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen.

https://arbejdsmiljoegruppen.dk/planorama/?/arbejdsmiljoekoordinator/856 

Hvis man har koordinatoruddannelsen, skal man gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Vores handelsbetingelser

 

Online arbejdsmiljø-koordinatoruddannelse 5175,-

Du kan tage uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator på nettet. Den fleksible netuddannelse indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor deltagerne medbringer en PSS fra deres byggeplads.

Resten af uddannelsen tages online og skal afsluttes inden 8 uger.

Læs mere

 

Hvem henvender kurset sig til?

Målgruppen for koordinatoruddannelsen er medarbejdere, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen, og som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser. Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere, arbejdsgivere eller andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet.

 

Ifølge reglerne er det en forudsætning, at deltagerne har kendskab til byggeriets aktører, fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde.

Hvad er arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen?

Koordinatoruddannelsen er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsledere, ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre, der på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser i både projekterings- og byggefasen.

Uddannelseskravet gælder også for koordinatorer ved bygge- og anlægsarbejde, hvor mere end ti personer er beskæftiget samtidig. Koordinatorer skal have gennemført uddannelsen, før de må fungere som koordinatorer.Du får også forståelse for principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i koordinatorarbejdet.

Vi tilrettelægger gerne uddannelsen på din virksomhed, så undervisningen inddrager cases fra jeres hverdag og tager afsæt i jeres behov.

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver

At holde sikkerhedsmøder og følge op på beslutninger. 

At koordinere planlægning, samarbejde og forebyggelse på byggepladsen.

At ajourføre planen for sikkerhed og sundhed.

At tilpasse journalen for det færdige byggeri.

At koordinere og kontrollere i fællesområderne på de store byggepladser. 

Hvornår skal bygherren udpege en koordinator?

Bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når to eller flere arbejdsgivere beskæftiger ti eller flere på en byggeplads.

Vi giver koordinatoren den nødvendige kompetence til at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave hos virksomheden.

Praktiske oplysninger

  • Kurset afholdes kl. 08.30 – 16.00 i København, kursusstedet oplyses ved tilmelding
  • Du skal deltage i hele kurset fra start til slut for at modtage dit kursusbevis.
  • Der er fuld forplejning på kurserne.
  • Husk at medbringe din pc. Kontakt os venligst, hvis det ikke er muligt.

Pris: 6900 kr. excl. moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning.