Autoriseret af Arbejdstilsynet

Bliv Arbejdsmiljø
koordinator

På byggepladserne er det afgørende at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle involverede.  Som arbejdsmiljøkoordinator er det din opgave at koordinere sikkerheden på byggepladsen og være med til  sikre at sikkerhedskrav og -procedurer overholdes, samt for at håndtere eventuelle sikkerheds- og sundhedsrisici og ulykker.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er designet til at give en bred viden om arbejdsmiljølovgivning og best practices, således at de kan udføre deres opgaver på en effektiv og kompetent måde. Uddannelsen omfatter en række emner, herunder sikkerhedsledelse, risikovurdering, procesledelse og arbejdsmiljølovgivning.

En arbejdsmiljøkoordinator skal på bygherrens vegne medvirke til, at byggepladsen overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og -standarder, herunder at udstyr og metoder er sikre og at medarbejderne er uddannet i sikkerhedsprocedurerne. De skal også sørge for at udarbejde og vedligeholde plan for sikkerhed og sundhed, og holde regelmæssige sikkerhedsmøder med medarbejderne.

At være arbejdsmiljøkoordinator kræver også evnen til at reagere hurtigt og effektivt i tilfælde af en nødsituation eller ulykke. De skal have en god forståelse af førstehjælp og beredskab, og være i stand til at træffe beslutninger under pres.

Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er et godt valg for dem, der ønsker at forbedre deres kompetencer inden for sikkerhedsledelse og arbejdsmiljø, og for dem, der ønsker at specialisere sig inden for sikkerhed på byggepladser.

5-dags kursus

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i B/A på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. På 5-dags kurset er der fremmøde alle 5 dage.

Uddannelsen afholdes som dagskursus fordelt på 3+2  dage.

Online kursus

Du kan tage uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator på nettet. Den fleksible netuddannelse indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning.

Resten af uddannelsen tages online og skal afsluttes inden 15 uger.

Online course

Take the training as a Health and safety coordinator online. The flexible online course begins with one day of in-person instruction for the entire group, during which participants bring a PSS (Personal Safety System) from their construction site.

The rest of the training is completed online.

Vi tilbyder også

Firmakurser

Vi kan tilrettelægge jeres kurser, så undervisningen inddrager cases fra jeres hverdag og tager afsæt i jeres behov. Kurserne kan både afholdes på jeres virksomhed eller på et konferencested.

Rådgivning

Hvis I har brug for en arbejdsmiljøkoordinator til en bygge og anlægsopgave, så kan vi hjælpe jer med at almindelige arbejdsmiljøkoordinatoropgaver såsom PSS ajourføring, tilpasning af byggejournal m.m.

Info om
koordinator
uddannelsen

Hvis man har koordinatoruddannelsen skal man så gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Hvad lærer man på arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen?

Uddannelsens formål er at give arbejdsmiljøkoordinatoren det nødvendige kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og forretningsgange i byggeprocessen. Du får kompetencer og virkemidler, som kan bruges til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige aktører. Vi giver dig de nyeste værktøjer og tjeklister, som du direkte kan bruge i dit daglige arbejde som koordinator. Med vores materialer og apps sikrer vi, at du kan arbejde systematisk uden at glemme vigtige sikkerhedsdetaljer.

Skal man deltage i hele kurset for at bestå det?

  • Du skal deltage alle 37 timer på kurset for at modtage dit kursusbevis.
  • Husk at medbringe din computer eller smartphone.
  • Kursusprisen er inklusiv fuld forplejning.

Hvem henvender kurset sig til?

Målgruppen for koordinatoruddannelsen er medarbejdere, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen, og som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser. Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere, arbejdsgivere eller andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet. Ifølge reglerne er det en forudsætning, at deltagerne har kendskab til byggeriets aktører, fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde.

Hvornår skal bygherren udpege en koordinator?

Bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når to eller flere arbejdsgivere beskæftiger ti eller flere på en byggeplads. Vi giver koordinatoren den nødvendige kompetence til at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave hos virksomheden.

Se Uddannelsesplanen for koordinator 5-dage uddannelsen

Handelsbetingelser

Har du spørgsmål?