Uddannelse til

arbejdsmiljøkoordinator

5-dagskursus eller online kursus

5-dagskursus 6900,-

 Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i B/A på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. På 5-dags kurset er der fremmøde alle 5 dage.

Uddannelsen afholdes som dagskursus fordelt på fem sammenhængende dage.

Online kursus 5175,-

Du kan tage uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator på nettet. Den fleksible netuddannelse indledes med én dags tilstedeværelsesundervisning for det samlede hold, hvor deltagerne medbringer en PSS fra deres byggeplads. Resten af uddannelsen tages online og skal afsluttes inden 15 uger. 

Firmakurser - bestil et tilbud

Vi tilrettelægger gerne uddannelsen på din virksomhed, så undervisningen inddrager cases fra jeres hverdag og tager afsæt i jeres behov.

Vi kan både afholde det på jeres virksomhed eller finde en lokation i hele landet, hvor jeres firmakursus kan afholdes.

Det lærer du

Uddannelsens formål er at give arbejdsmiljøkoordinatoren det nødvendige kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og forretningsgange i byggeprocessen. Du får kompetencer og virkemidler, som kan bruges til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø i samarbejde med de øvrige aktører. Vi giver dig de nyeste værktøjer og tjeklister, som du direkte kan bruge i dit daglige arbejde som koordinator. Med vores materialer og apps sikrer vi, at du kan arbejde systematisk uden at glemme vigtige sikkerhedsdetaljer.

Praktiske oplysninger

Du skal deltage alle 37 timer på kurset for at modtage dit kursusbevis.

Bring your own device: Husk at medbringe din computer eller smartphone. 

Kursusprisen er inklusiv fuld forplejning.

Hjælp til koordinator-opgaver

F.A.Q. for koordinatoruddannelsen

Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Hvem henvender kurset sig til?

Målgruppen for koordinatoruddannelsen er medarbejdere, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen, og som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser. Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere, arbejdsgivere eller andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet. Ifølge reglerne er det en forudsætning, at deltagerne har kendskab til byggeriets aktører, fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde.

 

Hvornår skal bygherren udpege en koordinator?

 

Bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når to eller flere arbejdsgivere beskæftiger ti eller flere på en byggeplads. Vi giver koordinatoren den nødvendige kompetence til at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen. Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave hos virksomheden.

 

Har du spørgsmål?