Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer – bygge og anlæg

For arbejdsmiljøkoordinatorer

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer i B/A på 37 timer skal gennemføres af alle koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet  både i private og offentlige virksomheder.

Arbejdsmiljøgruppen har stor erfaring med at uddanne arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Vi har desuden stor viden om arbejdsmiljøet inden for bygge- og anlægsbranchen.

For flere kurser, ekstra information og mere – brug kontaktformularen til højre eller ring på 26 33 36 65.

 

Formålet

Formålet med uddannelsen er at give arbejdsmiljøkoordinatoren det nødvendige kendskab til relevante regler, arbejdsgange, beslutningsprocesser, kommunikationsveje og kommunikationsmetoder samt forretningsgange i byggeprocessen.

Du får også forståelse for principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i koordinatorarbejdet.

Herved får du som koordinator kompetencer og virkemidler, som i samarbejde med de øvrige aktører i byggeprocessen kan bruges til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøuddannelsen afholdes som dagskursus fordelt på fem sammenhængende dage.

 

Hvornår skal bygherren udpege en koordinator?

Bygherren udpeger en koordinator af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, når to eller flere arbejdsgivere beskæftiger ti eller flere på en byggeplads.

Vi giver koordinatoren den nødvendige kompetence til at lede sikkerhedsarbejdet på de enkelte bygge- og anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Som en del af uddannelsen skal der løses en praktisk opgave hos virksomheden.

 

Hvem henvender kurset sig til?

Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator henvender sig til bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i projekteringsfasen eller på byggepladser.

 

Tag kurset på en uge

Hos Arbejdsmiljøgruppen kan du tage uddannelsen på en uge. Vi giver dig de nyeste værktøjer og tjeklister, som du direkte kan bruge i dit daglige arbejde som koordinator.

Med vores materialer og apps sikrer vi, at du kan arbejde systematisk uden at glemme vigtige sikkerhedsdetaljer.

 

Forventede målgrupper, herunder evt. branchetilhørsforhold

Målgruppen for koordinatoruddannelsen er medarbejdere, der arbejder indenfor bygge- og anlægsbranchen, og som på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser.

Det kan være bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører, håndværkere, arbejdsgivere eller andre medarbejdere med sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet.

Det er ifølge reglerne en forudsætning, at deltagerne har kendskab til byggeriets aktører, fornøden viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og anlægsområdet samt praktisk erfaring i ledelse af bygge- og anlægsarbejde.

Det er også en forudsætning, at deltagerne kan formulere sig på skriftligt dansk, fordi det bl.a. er en central opgave for koordinatorer at udarbejde og løbende ajourføre en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed samt en journal.

Planen for sikkerhed og sundhed er et af de centrale omdrejningspunkter for sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.

 

Hvad er arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen?

Koordinatoruddannelsen er en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsledere, ingeniører, arkitekter, rådgivere, entreprise-, bygge- og projektledere samt andre, der på bygherres vegne skal varetage koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladser i både projekterings- og byggefasen.

Uddannelseskravet gælder også for koordinatorer ved bygge- og anlægsarbejde, hvor mere end ti personer er beskæftiget samtidig. Koordinatorer skal have gennemført uddannelsen, før de må fungere som koordinatorer.

Praktiske oplysninger:

  • Kurset afholdes kl. 08.30 – 16.00 i København, kursusstedet oplyses ved tilmelding
  • Du skal deltage i hele kurset fra start til slut for at modtage dit kursusbevis.
  • Der er fuld forplejning på kurserne.
  • Husk at medbringe din pc. Kontakt os venligst, hvis det ikke er muligt.

Pris: 6600 kr. excl. moms. I prisen er inkluderet fuld forplejning.

 

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver:

  • At holde sikkerhedsmøder og følge op på beslutninger.
  • At koordinere planlægning, samarbejde og forebyggelse på byggepladsen.
  • At ajourføre planen for sikkerhed og sundhed.
  • At tilpasse journalen for det færdige byggeri.
  • At koordinere og kontrollere i fællesområderne på de store byggepladser.

Koordinatoruddannelsen som firmakursus

Vi tilrettelægger gerne uddannelsen på din virksomhed, så undervisningen inddrager cases fra jeres hverdag og tager afsæt i jeres behov.

 

Få mere information

Du kan altid kontakte os via e-mail: info@arbejdsmiljoegruppen.dk eller via telefon: 26 33 36 65.

Vidste du, at vi også tilbyder at afholde kurset på jeres virksomhed? Kontakt os for at høre mere.

 

Badge Arbejdsmiljøgruppen

Tilmeld

Arbejdsmiljøkurser

Manuel Thomsen

“Jeg har især lært noget ved at diskutere med andre deltagere. Der har været mange praksiseksempler. Lokalet og kursusudstyret var helt upåklageligt. Underviseren gjorde det godt.”

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5