Suppleringskurser når du har tid

Kemisk APV 1150,-

ONLINE (3 timer) 

En gennemgang af de krav der stilles til en kemisk APV, hvordan du laver en kemisk APV trin for trin. Læs mere

Ny arbejdsmiljølov 1150,-

ONLINE (3 timer)

En gennemgang af den nye arbejdsmiljølov og den betydning ændringerne har for arbejdspladserne. Læs mere

Opdateringskursus 1500,-

ONLINE (6 timer)

Få opdateret din viden om arbejdsmiljøområdet, et overblik over lovgivningen og forskellige arbejdsmiljøtemaer. Læs mere

Stressmentor 2000,-

ONLINE (10 timer) 

Kurset giver dig viden om de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og mest effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed – både på det praktiske og på det strategiske niveau. Du får forskellige værktøjer til at arbejde med trivselsprojekter på din virksomhed. Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø bekendtgørelse 1150,-

ONLINE (3 timer)

Det psykiske arbejdsmiljø for første gang nogensinde skal have sin egen bekendtgørelse. Bliv klædt på til de nye regler på vores tre timers kursus. På kurset får du viden om de nyeste tiltag og regler for psykisk arbejdsmiljø fx vold og krænkende handlinger. Du får viden om hvordan du kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads og hvad Arbejdstilsynet kigger på, under sit besøg. Læs mere

Kontorindretning 1500,-

ONLINE (6 timer)

Kurset beskriver regler for kontor og giver gode råd om ergonomi, støj og til din hjemmearbejdsplads. Læs mere

SIKKERHEDS-BEVIDSTHED 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i generel sikkerhedsbevidsthed. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det passer dig. Du får et bevis, som gør at du opfylder EU-forordning 1998/2015.

Kurset henvender sig til chauffører, der kører med luftfragt, leverancer til lufthavne eller forsyninger til flyvningen samt medarbejdere hos leverandører og producenter, som har adgang til luftfragt.

Kurset omhandler:

– Kendskab til relevante lovkravKendskab til hvad der kategoriseres som ulovlige genstande.

– Viden om indberetningsprocedurer

– Evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

Flere kunder har fokus på sikkerhed, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

ATEX 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i ATEX, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan eksplosioner kan opstås og hvordan de kan undgås. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig arbejdefunktioner, hvor du kommer nær eller befinder dig i ATEX områder. Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Grundlæggende viden om, hvilke stoffer og materialer der kan skabe eksplosive atmosfærer
– Viden om forebyggelse af eksplosioner herunder diverse sikkerhedsforanstaltninger

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

Kurset er et grundkursus.

VERIFIKATION 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i verifikation efter standard DS/HD 60364. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig. I tilknytnig til kurset får du et verifiktionsskema. 

Kurset gør dig i stand til at udføre den lovpligtige verifikation af el-installationer før idriftsættelse iht.DS/HD 60364, . Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– dokumenterne i virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS)
– en detaljeret gennemgang af kravene til verifikation
– en demonstration af hvordan eftersyn og afprøvning af en elektrisk installation kan foretages

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

Kursus i varmt arbejde

Varmt arbejde 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i varmt arbejde, hvor du kan få et bevis på at du kender til retningslinjerne for varmt arbejde. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig arbejdefunktioner, hvor der benyttes værktøj og udstyr, som kan eller vil udlede varme, ild eller gnister. Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Instruktion i varmt arbejde, så uykker kan undgås
– Basal viden om brandteori, brandbekæmpelse og anvendelse af varmeudviklende værktøj

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

HJERTE- LUNGEREDNING 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i hjerte- lungeredning, hvor du kan få et bevis på, at du er blevet instrueret i hvordan  reningen foregår. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig til alle, der har behov for at få opdteret deres viden inden for førstehjælp. Kurset kan ikke erstatte et førstehjælpskursus 

Kurset giver dig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Hvad er hjerte- lungeredning
– Hjertet og lungernes funktion
– Korrekt gennemførelse af hjerte- lungeredning
– Bruge af hjertestarter
– Korrekt forflytning

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og sikkerhed, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

L-AUS 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i L-AUS, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan du arbejder med elektrisk spænding. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig til elektrikere og montører i elinstallationsvirksomheder. Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Forståelse af  kravene i standard DS/EN 50110-1 i forhold til arbejde med spænding
– Forståelse for at vurdere udstyr, inden du igangsætter et arbejde
– korrekt anvendelse af udstyr under spænding

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og sikkerhed, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

F.A.Q.  om Online suppleringskurser

Hvornår kan jeg påbegynde mit online kursus?

Online kurserne kan påbegyndes efter aftale med kursuskoordinatoren. Det er som regel fra dag til dag.

Hvordan foregår et online kursus?

Hver kursist får et personligt login til TalentLms. Kurserne består af en række moduler, der er inddelt efter emner. Kurserne kan tages over nogle dage eller uger. Nogle kurser afsluttes med en mindre opgave, for at teste om kursisten har forstået materialet.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os