Kurser når du har tid

E-learning

Suppleringskurser

Kemisk APV 1150,-

ONLINE (3 timer) 

En gennemgang af de krav der stilles til en kemisk APV, hvordan du laver en kemisk APV trin for trin. Læs mere

Ny arbejdsmiljølov 1150,-

ONLINE (3 timer)

En gennemgang af den nye arbejdsmiljølov og den betydning ændringerne har for arbejdspladserne. Læs mere

Opdateringskursus 1500,-

ONLINE (6 timer)

Få opdateret din viden om arbejdsmiljøområdet, et overblik over lovgivningen og forskellige arbejdsmiljøtemaer. Læs mere

Stress og trivsel 2000,-

ONLINE (10 timer) 

Kurset er en gennemgang af de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed. Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø bekendtgørelse 1150,-

ONLINE (3 timer)

Det psykiske arbejdsmiljø for første gang nogensinde skal have sin egen bekendtgørelse. Bliv klædt på til de nye regler på vores tre timers kursus. På kurset får du viden om de nyeste tiltag og regler for psykisk arbejdsmiljø fx vold og krænkende handlinger. Du får viden om hvordan du kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads og hvad Arbejdstilsynet kigger på, under sit besøg. Læs mere

Kontorindretning 1500,-

ONLINE (6 timer)

Kurset beskriver regler for kontor og giver gode råd om ergonomi, støj og til din hjemmearbejdsplads. Læs mere

Reducer stress 1150,-

ONLINE ( 3 timer)

Vi tilbyder et 3 timers kursus om stress, hvor du kan lære om symptomerne på stress og stresshåndtering.

Artificial Intelligens & OSH

The relationship between AI and health and safety – Detecting and preventing health and safety issues using AI – Detecting and preventing health and safety issues caused by AI – How our course can benefit health and safety: “The pandemic has accelerated the need for change, by disrupting economic activity and fast-tracking automation and digitization…The next decade seems fated to play a pivotal role in setting the stage for the future shape of work and education far into the 21st century.” – World Economic Forum, Reskilling Revolution 2030

 

Hjerte- lungeredning 1600,-

Kursisten bliver overordnet instrueret i de overordnede principper bag Hjerte Lunge Redning (HLR) for voksne, og får således kendskab til de grundlæggende principper og teori.

Som kursist får du kendskab til:

 • Definitionen af Hjerte Lunge Redning (HLR)
 • Grundlæggende fakta om hjertestop
 • Hjertet og lungernes funktion
 • Korrekt proces i Hjerte Lunge Redning
 • Nødflytning
 • Brug af hjertestartere (AED)

Det skal bemærkes at dette kursus ikke kan forveksles med førstehjælpskursus, og at deltageren bør deltage på et efterfølgende kursus, hvor der indgår praktiske øvelser i Hjerte Lunge Redning.

Målgruppe

Kurset henvender sig personer som ønsker en indledende instruktion i Hjerte Lunge Redning, eller som repetition for personer der allerede har deltaget på et praktisk kursus.  

Forudsætninger

Kursisten forventes at ikke at have grundlæggende forudsætninger for at kunne deltage på kurset.

Undervisningsform

Kurset gennemføres som e-learning. Kurset afsluttes med enkelte teoretiske spørgsmål, som er afgørende for om, der udstedes kursusbevis. 

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 20 minutter.

Sikkerhedsbevidsthed 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i generel sikkerhedsbevidsthed. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det passer dig. Du får et bevis, som gør at du opfylder EU-forordning 1998/2015.

Kurset henvender sig til chauffører, der kører med luftfragt, leverancer til lufthavne eller forsyninger til flyvningen samt medarbejdere hos leverandører og producenter, som har adgang til luftfragt.

Kurset omhandler:

– Kendskab til relevante lovkravKendskab til hvad der kategoriseres som ulovlige genstande.

– Viden om indberetningsprocedurer

– Evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

Flere kunder har fokus på sikkerhed, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

ATEX 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i ATEX, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan eksplosioner kan opstås og hvordan de kan undgås. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det psser dig.

Kurset henvender sig arbejdefunktioner, hvor du kommer nær eller befinder dig i ATEX områder. Kurset giver dig samtidig redskaberne til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø både for dig selv og dine kollegaer.

Kurset omhandler:

– Grundlæggende viden om, hvilke stoffer og materialer der kan skabe eksplosive atmosfærer
– Viden om forebyggelse af eksplosioner herunder diverse sikkerhedsforanstaltninger

Flere kunder har fokus på arbejdsmiljø, og vil derfor spørge til kvalifikationer inden for flere områder. Derfor er der sund fornuft i, at være på forkant Ifht. kundekrav.

Kurset er et grundkursus.

Verifikation af elinstallationer 1600,-

I kurset om verifikation i henhold til DS/HD 60364 gennemgår vi de enkelte dele af verifikationen samt kravene hertil. Med kurset bliver du opdateret på reglerne på området. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til montører i elinstallatørvirksomheder der udfører og idriftsætter autorisationskrævende arbejde.

Udbytte

Kursisten bliver undervist i udførelsen af verifikation af elinstallationer før idriftsættelse efter bestemmelserne i DS/HD 60364. Kursisten bliver undervist i:

 • Hvad verifikation er
 • Hvilken betydning verifikation har for virksomhedens KLS
 • Hvilke krav der stilles til eftersyn 
 • Hvordan eftersyn kan foretages
 • Hvilke krav der er til afprøvning
 • Hvordan afprøvning kan foretages

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Det forventes, at du som kursist har en grundlæggende viden om installationsarbejde, herunder DS/HD 60364.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 1,5-2 timer.

Kursus i varmt arbejde

Varmt arbejde 1600,-

Kursusbeskrivelse:

Bemærk: dette kursus erstatter ikke certifikat i varmt arbejde, som udstedes af f.eks. DBI. 

 

Indhold

Dette kursus har til formål at gøre dig bevidst om de forhold og risici, der kan opstå i forbindelse med varmt arbejde, så du kan udføre arbejdet under sikre forhold. 
Kurset er udarbejdet med udgangspunkt i DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3, DBI vejledning 38 samt DBI’s vejledning til Elementær Brandbekæmpelse. 

 

Målgruppe 

Kurset er relevant for alle, der i forbindelse med det daglige arbejde benytter værktøj eller metoder, som kan udlede varme, eller som udgør en risiko for brand, f.eks. elektrikere, blikkenslagere, tagdækkere, mekanikere og pladearbejdere. Det forventes ikke at du har kendskab til området forud for kurset.

 

Udbytte 

Som kursist bliver du undervist i:

 • Hvornår der er tale om varmt arbejde
 • Hvilke risici arbejdet kan udgøre
 • Hvordan man tager de rigtige forbehold inden arbejdet begyndes
 • Hvordan arbejdsstedet indrettes sikkert
 • Brug af værktøj og materialer som kan udlede varme
 • Hvordan arbejdet afsluttes korrekt, så risikoen for brand efter endt arbejde minimeres
 • Hvordan der bør handles tilfælde af brand
 • Brandbekæmpelse på elementært niveau
 • Hvordan der gives elementær førstehjælp i tilfælde af brandulykker

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 2-3 timer.

L-AUS:Arbejde under spænding 1600,-

Vi tilbyder et e-learning kursus i L-AUS, hvor du kan få et bevis på at du har viden om, hvordan du arbejder med elektrisk spænding. Kurset er interaktivt, så du har mulighed for at tage det lige, når det passer dig.

Kurset er relevant for elektrikere og montører, som udfører arbejde på elinstallationer. Det forventes, at du som kursist har en grundlæggende viden om installationsarbejde, samt DS/EN 50110-1.

Udbytte

Du bliver undervist i, hvordan man udfører arbejde under spænding (L-AUS) på elinstallationer i overensstemmelse med DS/EN 50110-1. Du:

 • Opnår forståelse for kravene i DS/EN 50110-1 i forhold til arbejde under spænding (L-AUS)
 • Bliver i stand til at vurdere foranstaltninger før og under arbejdet
 • Bliver orienteret om kravene i DS/EN 50110-1
 • Bliver i stand til at efterse og vurdere behov for godkendt udstyr før arbejdet igangsættes
 • Anvendelse af værktøj og værnemidler til arbejde under spænding (L-AUS)

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 2-3 timer. 

F.A.Q.  om Online suppleringskurser

Hvornår kan jeg påbegynde mit online kursus?

Online kurserne kan påbegyndes efter aftale med kursuskoordinatoren. Det er som regel fra dag til dag.

Hvordan foregår et online kursus?

Hver kursist får et personligt login til TalentLms. Kurserne består af en række moduler, der er inddelt efter emner. Kurserne kan tages over nogle dage eller uger. Nogle kurser afsluttes med en mindre opgave, for at teste om kursisten har forstået materialet.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os

Translate »