Trivsel på kontoret

Få tjek på regler og ideer til indretning af kontorabejdspladsen

Formål

At give ideer og værktøjer til, hvordan du kan skabe bedre trivsel i storrumskontorer og på mindre kontorarbejdspladser.

 Du får ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og redskaber til at tackle støj og forstyrrelser. Vi ser på hvordan du kan arbejde med at skabe fælles leveregler, og hvad du og dine kolleger selv kan gøre for at skabe en god kontorarbejdsplads.

Læringsmål 

  • Deltageren får praktisk kendskab til ergonomi og indretning af kontorarbejdspladsen.
  • Deltageren skal kunne anvende sin viden om kontorindretning i praksis på sine egen arbejdsplads

Temaer

  • Variationsmulighederne i tidens kontorinventar
  • Skærmarbejde og ergonomi ved skrivebordet
  • Krav til belysning og ryddelighed på kontorarbejdspladsen
  • Forebyggelse af fysiske gener ved hyppig brug af PC
  • Indretning af arbejdspladsen  generelle krav til arbejdsrum og særlige krav til kontorarbejdspladser
  • Storrumskontorer og mindre kontorer  hvordan skal de indrettes?
  • Arbejds- og siddestillinger
  • Vigtigheden af variation og pauser

 

Form

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, praktiske opgaver og eksempler på øvelser, du kan bruge i din hverdag.

Antal deltagere

Max. 15.

Kursusforløb

Kurset varer en dag kl. 9.00-15.00.

Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

Pris

2750 kr. (excl. moms), inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

 

Tilmeldingsfrist

Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

k

Tilmelding

Skriv til os