Kontorindretning

Få ideer og værktøjer til at skabe bedre trivsel i storrumskontorer og på mindre kontorarbejdspladser

1-dagskursus til 2750,-

Du får ideer til indretning af kontorarbejdspladsen og redskaber til at tackle støj og forstyrrelser. Vi ser på hvordan du kan arbejde med at skabe fælles leveregler, og hvad du og dine kolleger selv kan gøre for at skabe en god kontorarbejdsplads.

Udbytte

  • Deltageren får praktisk kendskab til ergonomi og indretning af kontorarbejdspladsen.
  • Deltageren skal kunne anvende sin viden om kontorindretning i praksis på sine egen arbejdsplads

Temaer

  • Variationsmulighederne i tidens kontorinventar
  • Skærmarbejde og ergonomi ved skrivebordet
  • Krav til belysning og ryddelighed på kontorarbejdspladsen
  • Forebyggelse af fysiske gener ved hyppig brug af PC
  • Indretning af arbejdspladsen – generelle krav til arbejdsrum og særlige krav til kontorarbejdspladser
  • Storrumskontorer og mindre kontorer – hvordan skal de indrettes?
  • Arbejds- og siddestillinger
  • Vigtigheden af variation og pauser

Form

 Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, praktiske opgaver og eksempler på øvelser, du kan bruge i din hverdag.

Antal deltagere: Max. 15.

Kursusforløb

Kurset varer en dag kl. 9.00-15.00.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

 

Underviserne på kontorindretningskursus

Lene er arbejdsmiljøunderviser og har en bred erfaring med kortlægning af arbejdspladsers arbejdsmiljøproblemer.

Tilmelding til kursus