Rådgivning om ergonomi

F.A.Q. om ergonomi

Hvilke arbejdspladser skal være opmærksomme på ergonomien?

Alle arbejdspladser skal tage stilling til deres særlige ergonomiske udfordringer. Der kan være stor forskel på, hvad de ergonomiske udfordringer indbefatter afhængig af, hvilken branche man arbejder i.

 

Hvad kan være ergonomisk belastende? 

De ergonomiske belastninger omfatter hovedsagelig tungeløft, træk og skub, belastende arbejdsstillinger og – bevægelser, vibrationer fra værktøj og ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Hvad er en forebyggelsesstrategi?

Arbejdet med ergonomi skal tage udgangspunkt i at forebygge muskel- og skeletbesvær. En del af denne forebyggelsesstrategi består i, at arbejdsgiveren har pligt til at tilrettelægge arbejdet på en måde, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og gør det muligt for arbejdstager at udføre arbejdsopgaverne uden at pådrage sig skader. Det betyder, at arbejdsgiver skal sørger for at der er de nødvendige hjælpemidler og at der er givet grundig instruktion i fx løfteteknik og at arbejdstempoet er tilpasset arbejdet, så der fx ikke udføres mange tunge løft inden for en kort periode.

Hvad er et tungt løft?

Arbejdstilsynet har udarbejdet en løftetjek app, som du kan installere på din telefon eller du kan finde den her. Løftetjek app ´en gør det muligt for dig at vurdere dine løft ud fra vægt, arbejdsstillinger og de mulige belastende faktorer som muligvis følger med (gentagende løft, vrid, byrdens placering)

Har du brug for et kursus eller rådgivning?