Ergonomi på arbejdspladsen

Alle arbejdspladser skal tage stilling til deres særlige ergonomiske udfordringer. Der kan være stor forskel på, hvad de ergonomiske udfordringer indbefatter afhængig af, hvilken branche man arbejder i. De ergonomiske belastninger omfatter hovedsagelig tungeløft, træk og skub, belastende arbejdsstillinger og – bevægelser, vibrationer fra værktøj og ensidigt gentaget arbejde (EGA).

Arbejdet med ergonomi skal tage udgangspunkt i at forebygge muskel- og skeletbesvær. En del af denne forebyggelsesstrategi består i, at arbejdsgiveren har pligt til at tilrettelægge arbejdet på en måde, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og gør det muligt for arbejdstager at udføre arbejdsopgaverne uden at pådrage sig skader. Arbejdsgiver skal således sørger for at der er de nødvendige hjælpemidler og at der er givet grundig instruktion i fx løfteteknik. Desuden skal arbejdsgiver også tilpasse arbejdstempoet til arbejdet, så der fx ikke udføres mange tunge løft inden for en kort periode.