Ergonomi på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. 

Hvad skal I være opmærksomme på?

Alle arbejdspladser skal tage stilling til deres særlige ergonomiske udfordringer. Der kan være stor forskel på, hvad de ergonomiske udfordringer indbefatter afhængig af, hvilken branche man arbejder i. De ergonomiske belastninger omfatter hovedsagelig tungeløft, træk og skub, belastende arbejdsstillinger og – bevægelser, vibrationer fra værktøj og ensidigt gentaget arbejde (EGA).

 

Arbejdet med ergonomi skal tage udgangspunkt i at forebygge muskel- og skeletbesvær. En del af denne forebyggelsesstrategi består i, at arbejdsgiveren har pligt til at tilrettelægge arbejdet på en måde, der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og gør det muligt for arbejdstager at udføre arbejdsopgaverne uden at pådrage sig skader. Arbejdsgiver skal således sørger for at der er de nødvendige hjælpemidler og at der er givet grundig instruktion i fx løfteteknik. Desuden skal arbejdsgiver også tilpasse arbejdstempoet til arbejdet, så der fx ikke udføres mange tunge løft inden for en kort periode.

Tunge løft

Arbejdstilsynet har udarbejdet en løftetjek app, som du kan installere på din telefon eller du kan finde den her. Løftetjek app ´en gør det muligt for dig at vurdere dine løft ud fra vægt, arbejdsstillinger og de mulige belastende faktorer som muligvis følger med (gentagende løft, vrid, byrdens placering)

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher