Suppleringskurser om arbejdsmiljø workshops & foredrag

For alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere og andre sikkerheds- og sundsansvarlige på arbejdspladsen

 

Workshops: psykisk arbejdsmiljø

Vi har både 1-2 dagskurser. Læs mere her

Ergonomi og sundhed
Firmakursus

Er I en gruppe på mere end 5 ansatte, så kan I afholde et firmakursus. Læs mere


Kompetenceudviklingsplan

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have udarbejdet en kompetenceudviklingsplan over de kompetencer som det enkelte AMO-medlem skal have for at kunne varetage posten i arbejdsmiljøorganisationen bedst muligt. Kompetenceudviklingsplanen skal realiseres gennem deltagelse i suppleringskurser hvert år. Læs mere om kompetenceudviklingsplanen.

Suppleringskurser er baseret på evalueringer

 

Evalueringerne viser, at det især er metoder og værktøjer til brug i det daglige arbejde kursisterne efterlyser. Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober 2010.

Læs mere om krav

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt i erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Evalueringen er gennemført i perioden 2012 – 2013. Den samlede evaluering skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt. Der er udgivet fem arbejdsrapporter. To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse.

Undersøgelse konkluderer at der er stor tilfredshed med suppleringskurser:

  • Analyserne peger på at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser, og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente.

  • Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse: nemlig udbuddet af uddannelser.

  • 85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at målet med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmiljø, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at målet var at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, vurderer, at uddannelsen har forberedt dem på at omsætte det lærte til praksis.

Suppleringskurser kræver prioritering

 

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket.

Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %)

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Undervisere på suppleringskurserne

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Underviser i varmt arbejde og brand

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Underviser i psykisk arbejdsmiljø

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser i mindfulness

Når du har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen skal du have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Læs om vores kurser nedenfor og kom gerne med forslag til kurser, hvis du har behov for særlige kompetencer.
Vores kurser understøtter dine kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet og lever op til kravene til supplerende uddannelse på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere om reglerne til suppleringskurser.

Vi modtager kursister fra alle brancher, og vi følger med i udviklingen i branchearbejdsmiljørådene vejledninger.

 

Poul Bang Nielsen

Se nogle af vores kunder her.