for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Suppleringskurser

Kurser med fremmøde

Firmakurser

Kontakt os og få et tilbud

Psykisk arbejdsmiljø og whistleblowerordning

AMO Brush Up

Kontor og ergonomi

Kemisk APV

Psykisk beredskabsplan

AMO og forandringsprocesser

Arbejdsmiljølov

Ulykkesforebyggelse og fysisk beredskabsplan

Førstehjælp

Firmakurser

Fra stress til trivsel

Samarbejdet i AMO. Hvordan skaber vi forandring?

Psykologisk tryghed

Uklare og modstridende krav

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du spørgsmål?

Translate »