Suppleringskurser om arbejdsmiljø

For arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere og andre sikkerheds- og sundsansvarlige

Kompetenceudviklingsplan

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have udarbejdet en kompetenceudviklingsplan over de kompetencer som det enkelte AMO-medlem skal have for at kunne varetage posten i arbejdsmiljøorganisationen bedst muligt. Kompetenceudviklingsplanen skal realiseres gennem deltagelse i suppleringskurser hvert år. Læs mere om kompetenceudviklingsplanen.

Suppleringskurser er baseret på evalueringer

 

Evalueringerne viser, at det især er metoder og værktøjer til brug i det daglige arbejde kursisterne efterlyser. Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober 2010.

Læs mere om krav

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt i erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Evalueringen er gennemført i perioden 2012 – 2013. Den samlede evaluering skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt. Der er udgivet fem arbejdsrapporter. To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse.

Undersøgelse konkluderer at der er stor tilfredshed med suppleringskurser:

  • Analyserne peger på at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser, og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente.
  • Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse: nemlig udbuddet af uddannelser.
  • 85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at målet med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmiljø, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at målet var at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, vurderer, at uddannelsen har forberedt dem på at omsætte det lærte til praksis.

Når du har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen skal du have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Læs om vores kurser nedenfor og kom gerne med forslag til kurser, hvis du har behov for særlige kompetencer.
Vores kurser understøtter dine kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet og lever op til kravene til supplerende uddannelse på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere om reglerne til suppleringskurser.

Vi modtager kursister fra alle brancher, og vi følger med i udviklingen i branchearbejdsmiljørådene vejledninger.

 

Poul Bang Nielsen

Se nogle af vores kunder her.

Suppleringskurser om arbejdsmiljø

For arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere og andre sikkerheds- og sundsansvarlige

Psykisk arbejdsmiljølov (ny bekendtgørelse)

En gennemgang af den nye bekendtgørelse og den betydning som loven har.

Kursus i varmt arbejde

Varmt arbejde

Få dit certifikat for gnistproducerende redskaber tag og gnist fra DBI.

 

Stressmentor

Lær om: stresssymptomer, stressfaktorer, stresspolitik og rollen som stressmentor.

Kontor og ergonomi

Lær om korrekt ergonomisk kontorindretning og hvordan I får skabt variation i arbejdsstillingerne. 

 

Trivselsambassadør

To dages kursus som lærer dig om: Psykisk arbejdsmiljø A-Z og Motivational Interviewing

AMO Brush Up

Et opdateringskursus

Kemisk APV

Hvordan skal den kemiske APV opbygges og hvad er forskellen mellem den kemiske APV og APB?

Ny arbejdsmiljølov

En samlet gennemgang af den nye arbejdsmiljølov

Kompetenceudviklingsplan for AMO-medlemmerne giver jer et overblik over, hvilke suppleringskurser, der passer til den enkeltes profil. Hør hvordan vi kan hjælpe jer.

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.