for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Suppleringskurser

Kurser med fremmøde

Firmakurser

Kontakt os og få et tilbud

Psykologisk tryghed i praksis

Stor arbejdsmængde og tidspres

Uklare og modstridende krav

Fra stress til trivsel

Psykologisk tryghed på jobbet – mobning, tonen og attitude

Konflikthåndtering og kommunikation

Psykisk arbejdsmiljø fra A-Z

Den svære samtale

MI og den svære samtale

AMO – hvordan styrker vi samarbejdet og skaber forandringer?

Trivselsambassadøren

Mindfulness Video Forløbet

Arbejdsmiljøarbejde

Hvordan arbejder man videre hvis APV’en har vist mistrivsel eller andre problemstillinger?

Krænkelser – hvordan hjælper vi som AMO i konflikten?

Hvordan tiltrækker- og fastholder vi de unge medarbejdere fra Generation Z? Undgå quiet quitting!

Hvordan skaber og bevarer vi sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme?

Få et bedre arbejdsmiljø ved at sætte fokus på sundhedsfremme

Byg en APV

Opdateringskurser for arbejdsmiljø

AMO Brush Up

AMK Brush Up

Samarbejdet i AMO

Strategisk ledelse

Det fysiske arbejdsmiljø

Ulykkesforebyggelse

Kemisk APV

Firmakurser

Ergonomi på arbejdspladsen

Førstehjælp

Brandkursus

Varmt arbejde

Psykisk beredskabsplan

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du spørgsmål?