for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Suppleringskurser

Kurser med fremmøde

Firmakurser

Kontakt os og få et tilbud

Psykisk arbejdsmiljøkurser

Psykisk arbejdsmiljølov & whistleblower-ordning

Hjemme- arbejdspladsen

AMO Brush Up

Kontor og ergonomi

Kemisk APV

Psykisk beredskabsplan

AMO – facilitering af konstruktive forandringsprocesser

Ny arbejdsmiljølov

Ulykkesforebyggelse & fysisk beredskabsplan

Førstehjælp

Firmakurser

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du en kompetenceudviklingsplan?