Suppleringskurser for arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelser peger på stor tilfredshed med suppleringskurserne – og med god grund!

Kursisterne får viden om arbejdsmiljø og styrket deres kompetencer efter arbejdsmiljøuddannelsen

Varmt arbejde

GODKENDT AF DBI

Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? 

Læs mere

Kurser i psykisk arbejdsmiljø

Vi har 8 forskellige kurser

Ønsker I at give jeres psykiske arbejdsmiljø et servicetjek eller har I problemer med stress og det sociale samarbejde? 

Læs mere

kursus i  kemisk APV

 

Er I i tvivl om, hvordan I skal lave jeres kemiske APV? På kurset i kemisk APV får du viden om de nye regler, og hvordan I skal omsætte dem til jeres arbejdsplads.

Læs mere

 

ERFA-kursus

Få genopfrisket din viden om arbejdsmiljø og AMO. Kurset henvender sig særligt til AMO-medlemmer, der har været på kursus for mere end 1 år siden.

Læs mere

Ny arbejdsmiljølov – et opdateringskursus

På kurset får du et overblik over de nye lovændringer bl.a. den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og kemisk APV.

Læs mere

 

ulykkesforebyggelse 

Kurset henvender sig til alle, der ønsker inspiration og viden til at nedsætte antallet af ulykker på deres virksomhed, bl.a. ledere og arbejdsmiljørepræsentanter  

Læs mere

 

Kontorindretning

Den største udfordring ved kontorarbejde er ofte, at der er meget stillesiddende arbejde og derfor ikke meget variation i arbejdsstillingen. Det stiller krav til ergonomien, således at de ergonomiske forhold er indtænkt i alt fra skærmarbejde til mødesituationer m.m.

Læs mere

Firmakurser

Overvejer I et firmakursus, så kontakt os. Vi afholder alle vores kurser som firmakurser.

Læs mere

 

Førstehjælpskursus for virksomheder

Vi udbyder førstehjælpskurser, der er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd, hvilket sikrer jer en uddannelse af god kvalitet. 

Læs mere

 

Kompetenceudviklingsplan

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal have udarbejdet en kompetenceudviklingsplan over de kompetencer som det enkelte AMO-medlem skal have for at kunne varetage posten i arbejdsmiljøorganisationen bedst muligt. Kompetenceudviklingsplanen skal realiseres gennem deltagelse i suppleringskurser hvert år. Læs mere om kompetenceudviklingsplanen.

Suppleringskurser er baseret på evalueringer

 

Evalueringerne viser, at det især er metoder og værktøjer til brug i det daglige arbejde kursisterne efterlyser. Herudover er der taget udgangspunkt i evalueringen af de AMO-regler der trådte i kraft den 1. oktober 2010.

Læs mere om krav

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager bl.a. udgangspunkt i erfaringer og evalueringer fra supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Evalueringen er gennemført i perioden 2012 – 2013. Den samlede evaluering skulle kortlægge, hvorvidt de nye regler er implementeret og med hvilken effekt. Der er udgivet fem arbejdsrapporter. To af de fem arbejdsrapporter, C1 og D, sætter fokus på den supplerende uddannelse.

Undersøgelse konkluderer at der er stor tilfredshed med suppleringskurser:

  • Analyserne peger på at AMO medlemmerne generelt er tilfredse med de supplerende uddannelser, og underviserne er fagligt og pædagogisk kompetente.

  • Der er forhold uden for arbejdspladsen og det enkelte medlem, som har betydning for deltagelse: nemlig udbuddet af uddannelser.

  • 85 % af AMO-medlemmerne er meget enige/enige i, at målet med den seneste supplerende uddannelse var at styrke det daglige, lokale arbejdsmiljø, og over halvdelen (60 %) er meget enige/enige i, at målet var at styrke det strategiske arbejdsmiljøarbejde.

Især AMO-medlemmer, der har deltaget i intern uddannelse, vurderer, at uddannelsen har forberedt dem på at omsætte det lærte til praksis.

Suppleringskurser kræver prioritering

 

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket.

Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %)

Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Undervisere på suppleringskurserne

Hans Henrik Christensen

Hans Henrik Christensen

Underviser i varmt arbejde og brand

Lene Sheila Gjørup

Lene Sheila Gjørup

Underviser i psykisk arbejdsmiljø

Mads Autrup

Mads Autrup

Underviser i mindfulness

Når du har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen skal du have tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Læs om vores kurser nedenfor og kom gerne med forslag til kurser, hvis du har behov for særlige kompetencer.
Vores kurser understøtter dine kompetencer i arbejdsmiljøarbejdet og lever op til kravene til supplerende uddannelse på arbejdsmiljøområdet.
Læs mere om reglerne til suppleringskurser.

Vi modtager kursister fra alle brancher, og vi følger med i udviklingen i branchearbejdsmiljørådene vejledninger.

 

Poul Bang Nielsen

Se nogle af vores kunder her.