for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere

Suppleringskurser

Kurser med fremmøde

Firmakurser

Kontakt os og få et tilbud

Psykisk arbejdsmiljøkurser

Psykisk arbejdsmiljølov

Hjemme- arbejdspladsen

AMO Brush Up

Whistleblower- ordningen

Kemisk APV

Kontor og ergonomi

Varmt arbejde og elementær brandbekæmpelse

Ny arbejdsmiljølov

Psykisk beredskabsplan

Kunstig intelligens

Firmakurser

Firmakurser

Nyhed!

Kursus om whistleblower-ordning og sexchikane

 

Suppleringskurser kræver prioritering

Mangel på relevante kurser bliver angivet som en årsag til ikke at tage suppleringskurser for 13 %, mens andre angiver at tidspunktet, hvor kurserne afholdelse ikke passede dem, eller at kurserne var overbooket. Tidspres i arbejdet angives også som årsag til manglende deltagelse (21 %) Arbejdsmiljøgruppens suppleringskurser tager udgangspunkt i denne undersøgelse. Vi sætter fokus på at styrke det daglige og det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Desuden lægger vi vægt på at inddrage erfaringer fra kursisternes arbejdsplads.

Har du en kompetenceudviklingsplan?

All round arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljømentor

Fra 1600 kr.

Hvis du er ny i dit job og fået til opgave at håndtere din virksomheds arbejdsmiljø, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis du synes du mangler erfaring eller viden. Vi tilbyder dig et forløb, hvor vi oplærer dig i de emner, der er mest relevant for netop din virksomhed og klæder dig på til det daglige arbejdsmiljøarbejde. Vi giver dig samtidig et overblik over de lovgivningsmæssige krav, der findes på arbejdsmiljøområdet, således at din virksomhed bliver klar til at få besøg af Arbejdstilsynet.

Hvis din virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, bliver der ind imellem stillet krav om dokumentation for jeres arbejdsmiljøindsats fra dem som køber jeres produkter. Når du kan dokumentere, at din virksomheds arbejdsmiljøindsats er i overensstemmelse med reglerne, kan det medvirke til at lette salgsprocessen, og opfylde køberes krav til leverandører.

Fysisk arbejdsmiljø

Ergonomi

Kemisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Interventioner

Interventioner i forbindelse med krænkelser herunder mobning. Bestil tilbud

  Nedslidningspulje

  Beredskabsplaner

  Fysisk beredskabsplan
  Psykiske beredskabsplan

  Biologisk arbejdsmiljø

  BIO og sundhedstjek arbejdsmiljø

  Sikkerhed

  Maskin- og produktionssikkerhed

  Start up – ibrugtagning

  Nye maskiner

  Manualgennemgang

  Ibrugtagning, instruktion og oplæringsprocedurer/ mentor

  Arbejdsrutiner

  Udarbejde procedurer for tjek af styringsdele

  Årlige eftersyn

  Byggepladssikkerhed
  • Værnemidler
  • Plan for sikkerhed og sundhed – PSS 
  • Farligt affald: Vejledning om håndtering af miljøfarligt affald
  • Vejledning om sikker brug af tekniske hjælpemidler
  • Ulykkesforebyggelse og -håndtering
  • Sikkerhedsrundering
  • Intern audit: ISO 9001, 14001 eller 18001/45001
  • Sikkerhedskoordinering
  • Velfærdsforanstaltninger