Trivselsambassadør

Du får forskellige værktøjer til at arbejde med trivselsprojekter på din virksomhed. 

Kurset giver dig viden om de mest centrale elementer i det psykiske arbejdsmiljø og mest effektive redskaber til at skabe trivsel på din virksomhed – både på det praktiske og på det strategiske niveau. Du får forskellige værktøjer til at arbejde med trivselsprojekter på din virksomhed.

Kurset og læringsformen er praksisorienteret, og derfor tager vi udgangspunkt i en række cases, så du får træning i at spotte vanskelige situationer. Du bliver introduceret til en evidensbaseret samtalemodel og MI-metoden. Dette skal lærer dig at spotte tilspidsede situationer.

Program for 2-dagskursus

Kursusdag 1: Psykisk arbejdsmiljø fra A-Z

Vi har fokus på, hvordan du kan optimere rammerne for god trivsel.

Du får et grundlæggende kendskab til psykisk arbejdsmiljø og får inspiration til, hvordan din arbejdsplads kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Kursusdag 2: Den svære samtale

Du får indsigt i reaktions- og adfærdsmønstre, og hvordan vi kan bruge denne viden til svære samtaler.

Du lærer at bruge  Motivational Interviewing (MI-metoden) i dit arbejdsmiljøarbejde til at komme den svære samtale i møde ved at finde ind til det der motiverer samtaleparterne. 

MI-metoden rummer forskellige værktøjer til at komme konflikter i forkøbet og misforståelser til livs.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi sørger for et trygt og fortroligt rum, hvor du får rig mulighed for at udveksle erfaringer. Vi vil arbejde med konkrete dilemmaer og udfordringer, som du som arbejdsmiljø- eller sikkerhedsrepræsentant oplever på din arbejdsplads.

 

Udbytte

Introduktion til psykisk arbejdsmiljø.
Indføring i niveauerne for, hvad god trivsel er.
Viden om, hvordan det psykiske arbejdsmiljø påvirker trivslen hos jer.
God indsigt i, hvad stress er, og hvordan vi kan forebygge stress.
Værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet.
Værktøjer til at kommunikere mere assertivt.
Indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den.
Indsigt i, hvordan du skaber bedre kommunikation på din arbejdsplads.
Introduktion til MI som metode og en konkret samtalemode

Målgruppe

Målgruppen er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), tillidsrepræsentanter og ledere, der ønsker at blive endnu bedre til at håndtere konflikter og den svære samtale.