Blog

Aktuelle nyheder om arbejdsmiljø

 

Kontorergonomi

Livet rundt om dit skrivebordNår du arbejder med din computer og er dybt koncentreret i det du arbejdermed, så er tankerne omkring dit eget helbred langt væk. Ofte kan man sidde lang tid uden at skifte arbejdsstillinger, rejse sig og foretage sig noget aktivt. Er det...

Gratis live webinar om arbejdsmiljøpuljen

Gratis live webinar med spørgetid Hør mere om hvordan vi kan hjælpe jer med at ansøge puljen og stil spørgsmål i til vores arbejdsmiljøkonsulent. Live webinar tirsdag d. 4. marts 2021 kl. 10.  Ansøg om midler til at skabe et bedre psykisk eller fysisk arbejdsmiljø Vi...

105 mio. kr. til forebyggelse af nedslidning og ulykker

Er din virksomhed mindre eller mellemstor kan du søge støtte til projekter, der kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning samt ulykker. Folketinget har afsat 105 mio. kr. årligt til forebyggelse i private små og mellemstore virksomheder i perioden 2021-2023. Puljen...

7 gode råd til arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder

Er du ny i AMO?1. Tal med den forhenværende AMR eller arbejdsleder. 2. Få et overblik over arbejdsmiljøindsatser der hidtil været, og hvilke fremtidige initiativer, der står beskrevet i AMO´s handlingsplan.  3. AMOs struktur og opbygning - er der en særlig grund til,...

ATEX

ATEX

ATEXATEX er en forkortelse af Atmospheres Explosives"  Det er et sæt EU-regler, der er designet til at sikre sikkerheden for produkter, der bruges i eksplosive miljøer. Eksplosive atmosfærer er arbejdsområder, der indeholder antændelige gasser, tåger eller dampe eller...

Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Rådgivning om forebyggelse af Ny Corona på arbejdspladsen

Vi rådgiver om sikker tilbagevenden til arbejdet efter Corona udbruddet  Vi rådgiver virksomheder i forbindelse med planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen, efter Corona epidemien. Ud fra en gennemgang af virksomheden vil vi vurdere ud fra en sundhedsfaglig...

Sikker tilbagevenden på arbejde efter covid 19

Sikker tilbagevenden til arbejdspladsenefter covid-19 nedlukning Arbejdsgivere bør gøre deres yderste for at sikre en sikker tilbagevenden på arbejdet. Ud over at etablere strenge rutiner for at undgå arbejdsrelaterede Covid-19-infektioner, bør virksomhederne gennemgå...

Kurser om arbejdsmiljø

Vi afholder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, koordintoruddannelsen og suppleringskurer både som fremmøde hold og online hold

Rådgivning

Vi er autoriserede rådgiver inden for det fysiske områder, kemiske område, ergonomiske område og det psykiske område.

Translate »