Online arbejdsmiljøuddannelse

Tilmeld kursusWebinar intro

Fjernundervisning & Webinar

Introdag: 4 timer

Kurset indeholder en tilstedeværelsesdag med undervisning. Vi aftaler på dagen, hvordan du kan arbejde med den praktiske opgave, som er en del af kurset. Opgaven tager udgangspunkt i en praktisk situation på din virksomhed, fx en APV, et problem med tunge løft, støj i storrumskontorer, kemi eller, hvad der nu optager jer på virksomheden.

Talenlms – online læringsplatform

Du får et personligt login til vores online læringssystemet Talentlms, som du kan tilgå, når det passer dig. Her tager du 10 moduler herunder to praktisk opgaver som kurset afsluttes med.

Multiple Choice tests

Undervejs i dit online kursus bliver du bedt om at løse forskellige multiple choice-opgaver for at teste om du har forstået de emner, der er blevet gennemgået. Da der er krav fra EVA om at alle moduler læses og der anvendes 22 timer i alt på kurset (inklusiv introdagen) så er der sat tidslåse på udvalgte sider.

Krav for at bestå

Du skal gennemfører alle 10 moduler og minimum bruger 11 timer på at tage kurset online. Vi forventer, at de 7 resterende timer bliver brugt på at besvare de to praktiske opgaver. Du kan lave de to praktiske opgaver alene eller sammen med dine kolleger, hvis I er flere tilmeldte fra samme virksomhed.

På online kurset arbejder kursisten selvstændigt med modulerne på vores online platformen. Du kan altid kontakt os hvis du har spørgsmål undervejs.

– Tine Bang Ploug

Anvendelsesorienteret

Undervisningsmaterialet kan tage udgangspunkt i jeres virksomheds udfordringer, og vi kan supplere det generelle undervisningsmateriale ud fra jeres behov og ønsker.

Deltagerne skal løse et antal opgaver på nettet. Hver enkelt deltager laver sammen med underviseren en aktivitetsplan og en tidsplan for forløbet. Deltageren skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om deltagerens egen arbejdsplads. 

De praktiske opgaver

De praktiske opgaver skal sørger for at deltagerne bliver i stand til at anvende arbejdsmiljøviden i praksis. Deltager skal behandle et arbejdsmiljøproblem fra deltagerens arbejdsplads ved at besvarer 6 opgavepunkter.

 

Kontakt til underviser

Under kursusforløbet har du mulighed for at have en løbende direkte kontakt med vores undervisere. Du får fleksibilitet med hensyn til tid og sted, og vi kan tilbyde at skræddersy forløbet, så det passer til jeres behov.

F.A.Q. om online arbejdsmiljøuddannelsen

Hvilke emner bliver gennemgået på kurset? 

Modulerne sætter dig ind i de obligatoriske områder inden for AMO-uddannelsen såsom:

  • Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger. Hvordan bruger vi reglerne?
  • AMO´s opbygning. Hvad er dine vigtigste opgaver i AMO? Hvordan samarbejder I? Hvordan indretter I organisationen bedst muligt til jeres behov?
  • APV: værktøjer, tjeklister, lovkrav. Udforsk de mange muligheder I kan bruge i jeres APV arbejde.
  • Ergonomi: tunge løft, stillesiddende arbejde.
  • Psykisk arbejdsmiljø: emnerne stress, mobning, konflikthåndtering og social kapital bliver introduceret.
  • Arbejdsulykker: værktøjer til at analysere og undersøge arbejdsulykker.
  • Risikovurderingsmetoder

Hvor langtid tager uddannelsen?

Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger. Giver dette udfordringer så kontakt os.

Kan man få kurset som et firmakursus?

Ja, det er muligt at få online arbejdsmiljøuddannelsen som et firmakursus, hvis I er flere der skal på kursus. Kontakt os for at få et tilbud.   

Har du spørgsmål?