Autoriseret udbyder

Online Arbejdsmiljø

uddannelsen

E-learning eller blended learing med 4 timers introdag

Kurset kan fra 1. april 2023 tages online uden fremmøde. Vi kan tilbyde et professionelt online setup, hvor du får adgang til læringsmoduler og har tæt kontakt med underviser i hele forløbet. Du kan også tage uddannelsen som blendet learning med en halv tilstedeværelsesdag med undervisning. Her aftaler vi på dagen, hvordan du kan arbejde med de praktiske opgaver, som er en del af kurset og som skal laves uanset om du tager det hele online eller du deltager på tilstedeværelsesdagen.  Opgaverne tager udgangspunkt i konkret arbejdsmiljøforhold på din virksomhed, fx arbejdet med jeres APV, et problem I har med tunge løft, støj i storrumskontorer, kemi eller, hvad der nu optager jer på virksomheden.

Talenlms – online læringsplatform

Du får et personligt login til vores online læringssystemet Talentlms, som du kan tilgå, når det passer dig. Her tager du 9 moduler herunder to praktisk opgaver som kurset afsluttes med.

Multiple Choice tests

Undervejs i dit online kursus bliver du bedt om at løse forskellige multiple choice-opgaver for at teste om du har forstået de emner, der er blevet gennemgået. Da der er krav om at alle moduler læses, og der anvendes 22 timer i alt på kurset, (inklusiv introdagen) er der sat tidslåse på udvalgte sider.

Krav for at bestå

Du skal gennemføre alle lærings- moduler i undervisningsforløbet og  herudover udarbejde 2 praktiske opgaver. Du kan lave de praktiske opgaver alene eller sammen med dine kolleger, hvis I er flere tilmeldte fra samme virksomhed.

På online kurset arbejder kursisten selvstændigt med modulerne på vores online platform. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål undervejs.

– Tine Bang Ploug
Anvendelses-orienteret

Undervisningsmaterialet kan tage udgangspunkt i jeres virksomheds udfordringer, og vi kan supplere det generelle undervisningsmateriale ud fra jeres behov og ønsker.

Deltagerne skal løse et antal opgaver på nettet. Hver enkelt deltager laver sammen med underviseren en aktivitetsplan og en tidsplan for forløbet. Deltageren skal løse de aftalte opgaver, der skal dreje sig om deltagerens egen arbejdsplads. 

De praktiske opgaver

De praktiske opgaver skal sørger for at deltagerne bliver i stand til at anvende arbejdsmiljøviden i praksis. Deltager skal behandle et arbejdsmiljøproblem fra deltagerens arbejdsplads ved at besvarer 6 opgavepunkter.

 

Kontakt til underviser

Under kursusforløbet har du mulighed for at have en løbende direkte kontakt med vores undervisere. Du får fleksibilitet med hensyn til tid og sted, og vi kan tilbyde at skræddersy forløbet, så det passer til dit behov.

F.A.Q. om online arbejdsmiljøuddannelsen

Hvilke emner bliver gennemgået på kurset? 

Modulerne sætter dig ind i de obligatoriske områder inden for AMO-uddannelsen såsom:

 • Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger. Hvordan bruger vi reglerne?
 • AMO´s opbygning. Hvad er dine vigtigste opgaver i AMO? Hvordan samarbejder I? Hvordan indretter I organisationen bedst muligt til jeres behov?
 • APV: værktøjer, tjeklister, lovkrav. Udforsk de mange muligheder I kan bruge i jeres APV arbejde.
 • Ergonomi: tunge løft, stillesiddende arbejde.
 • Psykisk arbejdsmiljø: emnerne stress, mobning, konflikthåndtering og social kapital bliver introduceret.
 • Arbejdsulykker: værktøjer til at analysere og undersøge arbejdsulykker.
 • Risikovurderingsmetoder

Hvor langtid tager uddannelsen?

Uddannelsen må højst strække sig over syv uger, men skal som minimum vare tre uger. Giver dette udfordringer så kontakt os.

Kan man få kurset som et firmakursus?

Ja, det er muligt at få online arbejdsmiljøuddannelsen som et firmakursus, hvis I er flere der skal på kursus. Kontakt os for at få et tilbud.   

Har du spørgsmål?

“På trods af et lidt ‘langhåret’ emne har underviseren gjort det sjovt.”

– Jens Sommer

Arbejdsmiljø-uddannelsens indhold

Uddannelsen giver deltagerne redskaber til at styre og forbedre arbejdsmiljøet. Undervisningen giver dig den viden, du har brug for i dit arbejde i arbejdsmiljøorganisationen (AMO). 

  Programmet på kurset

  Vi har følgende programpunkter:

  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion.
  • Pligter og ansvar for arbejdsgiver, ledere og ansatte i forhold til arbejdsmiljøloven.
  • Forebyggelsesmetoder og systematik i arbejdsmiljøarbejdet herunder APV-metoder.
  • Ideer til, hvordan du aktivt kan påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet.
  • Psykiske arbejdsmiljø.
  • Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.
  • Anmeldelse og analyse af arbejdsulykker.
  • Information om, hvor du kan hente information og ny viden om arbejdsmiljø.
  • Se mere i vores uddannelsesplan

  Alle AMO-medlemmer skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan. Arbejdsmiljøuddannelsen er kun første skridt i retningen af en arbejdsmiljøorganisation som kan håndtere arbejdsmiljøproblemerne professionelt. Derfor skal AMO/ arbejdsgiver hvert år tilbyde AMO-medlemmerne suppleringskurser som kan udvide AMO-medlemmernes kompetencer på en relevant måde. 

   F.A.Q. om vores kurser

   Vidensbank om arbejdsmiljø

   Har du spørgsmål til arbejdsmiljøorganisationen, din nye rolle og arbejdsmiljøopgaver, så kig på vores vidensbase Viden om.

    Hvis man har koordinatoruddannelsen, skal man gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse? 

    Hvis man har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsarbejde, så skal man ikke gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. (Kilde: Arbejdstilsynet) Læs om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen

    Hvad koster kurserne?

    Hvor afholder Arbejdsmiljøgruppen kurser?

    Hvordan er det at være på kursus?

    Vores underviser Mikael Sylvestersen fortæller i denne video om, hvordan det er at være på hans kurser.

    Få et kursus der passer til jeres behov med et firmakursus

    Arbejdsmiljøgruppen holder mange kurser ude på virksomhederne,  hvor vi tager udgangspunkt i virksomhedens egne forhold og de emner de ønsker at få belyst. Vi holder også arbejdsmiljøkurser for organisationer eller foreninger  på temadage eller messer. Læs mere.

    Har du en kompetenceudviklingsplan?

    Translate »