Arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen

,

Forskellen på arbejdslederen og AMR

Arbejdslederen udpeges af arbejdsgiveren, hvor arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne. Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO. Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af en eller flere personer, der leder det arbejde, som udføres i på arbejdspladsen. Vedkommende skal også have kendskab til arbejdspladsens kerneopgaver, produktion og ydelse. Arbejdslederen skal på det samme arbejdsmiljøkursus som arbejdsmiljørepræsentanten.

Medlem af AMO

De ansatte har krav på at vide hvem der er medlemmer af AMO. De skal have kontaktoplysningerne til medlemmerne, så de let kan komme i kontakt med dem. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at at de ansatte får oplysninger om arbejdsmiljøorganisationens opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker. Læs mere om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal være opbygget her.

 

Formålet med at have en arbejdsleder

Det er den arbejdsleder, der har den direkte ledelse af og tilsynet med arbejdet inden for arbejdsmiljøgruppens område, der skal indgå i arbejdsmiljøgruppen. Valget af arbejdsleder skal ske ud fra en vurdering af, hvem der både har direkte arbejdsledelse og et godt overblik over hele området. Den arbejdsleder, der er medlem af arbejdsmiljøgruppen, fungerer som repræsentant for alle de ledere, der er i gruppens område. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne har både ret og pligt til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom de skal gives den fornødne tid til at passe arbejdsmiljøarbejdet.

F.A.Q. om arbejdslederen

Hvem skal være i arbejdsmiljøorganisationen?

Udpegning af arbejdsleder til Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanten medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen.

Har du spørgsmål til din AMO?