Samarbejdet i AMO – hvordan styrker vi det?

6 timers suppleringskursus om samarbejde og forandring i AMO

Hvordan styrker vi samarbejdet i AMO og engagementet i arbejdsmiljøarbejdet i hele organisationen?

Denne 1-dags workshop sætter fokus på, hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen. Enhver indsats på arbejdsmiljøområdet er også en forandringsproces, med forskellige interesser, synsvinkler, bekymringer, usikkerhed og modstand som naturlige elementer.

Kursets indhold

  • Vi vil se på, hvordan man bedst kan facilitere denne proces og skabe fælles ansvar og ejerskab i AMO.
  • Vi vil tage afsæt i en case, hvor AMO er udfordret, og sammen vil vi undersøge, hvordan man kan forstå, arbejde med og italesætte forandring som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen.
  • Vi vil også se på greb til at skabe samspil omkring arbejdsmiljøindsatsen og hvordan man kan tilrettelægge anerkendende og transparente processer.
  • Vi vil diskutere, hvordan man kan italesætte det, der er svært og håndtere modstand på en konstruktiv måde.

Formålet med kurset

Efter workshoppen vil du have fået værktøjer til at skabe et bedre samarbjede om konstruktive processer i din egen arbejdsmiljøorganisation og i hele organisationen. Du vil have mulighed for at reflektere over, hvilke skridt du vil bestræbe dig på at tage i din organisation for at styrke arbejdsmiljøindsatsen og skabe en mere konstruktiv forandringsproces.

Program for workshoppen

  • Case: Når AMO er udfordret
  • Metoder til at involvere og skabe engagement i f. m. arbejdsmiljøarbejdet og til at bygge bro over modsatrettede synspunkter
  • Greb til at styrke samspillet i AMO
  • Hvad tager du med hjem – hvilke skridt vil du bestræbe dig på at tage i din organisation? 

Underviser Troels Bom

Selvstændig læringskonsulent og facilitator – træner ledere og medarbejder i at facilitere involverende lære- og forandringsprocesser, herunder at kommunikere modtagerorienteret.

Har du spørgsmål?