AMO – hvordan styrker vi samarbejdet og skaber forandringer?

6 timers suppleringskursus om samarbejde og forandring i AMO

Arbejdsmiljøarbejde handler også om at være gode til at samarbejde og om at skabe engagementet og konstruktive forandringsprocesser.

På denne workshop skal vi arbejde med metoder til at involvere, til at mødes og finde løsninger på trods af uenigheder, og til at skabe motivation for og tillid til forandringer.

Enhver indsats på arbejdsmiljøområdet er også en forandringsproces, med forskellige interesser, synsvinkler, bekymringer, usikkerhed og modstand som naturlige elementer.

Hvordan faciliterer man bedst den proces? Hvordan kan man skabe fælles ansvar og ejerskab? Hvordan kan man tilrettelægge anerkendende og transparente processer? Hvordan kan man italesætte det der er svært og håndtere modstand på en konstruktiv måde?

Vi vil tage afsæt i en case, hvor AMO er udfordret, og sammen undersøge hvordan man kan forstå, arbejde med og italesætte forandring som en integreret del af arbejdsmiljøindsatsen.

Mål med workshoppen

Du har fået skærpet dit blik for og har fået værktøjer til at skabe konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Program for workshoppen

 • Case: Når AMO er udfordret
 • Forandringer – hvad gør forandringer ved os – hvordan kan vi møde bekymringer og modstand konstruktivt?
 • Den personlige side – hvordan kan du agere i forandringsuniverset?
 • Tilrettelæggelse og facilitering af konstruktive (forandrings)processer
 • AMO – hvordan styrke det interne samspil?
 • Hvad tager du med hjem – hvilke skridt vil du bestræbe dig på at tage i din organisation?

  Form

  Aktiv proces med øvelser, cases og modeller – og med udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger.

  Underviser Troels Bom

  Selvstændig læringskonsulent og facilitator – træner ledere og medarbejder i at facilitere involverende lære- og forandringsprocesser, herunder at kommunikere modtagerorienteret.

  Har du spørgsmål?