Hvem skal være i arbejdsmiljøorganisationen?

Udpegning af arbejdsleder til Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen.

Hvad er forskellen på en arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdslederen udpeges af arbejdsgiveren, hvor arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne. Arbejdslederne udgør sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne medlemmerne af AMO. Funktionen som arbejdsleder i AMO skal varetages af en eller flere personer, der leder det arbejde, som udføres i på arbejdspladsen. Vedkommende skal også have kendskab til arbejdspladsens kerneopgaver, produktion og ydelse. Arbejdslederen skal på det samme arbejdsmiljøkursus som arbejdsmiljørepræsentanten.

Hvem kan udpeges til arbejdsleder?

Valget af arbejdsleder skal ske ud fra en vurdering af, hvem der både har direkte arbejdsledelse og et godt overblik over hele området.

Hvilken rolle har arbejdslederen i arbejdsmiljøorganisationen?

Det er den arbejdsleder, der har den direkte ledelse af og tilsynet med arbejdet inden for arbejdsmiljøgruppens område, der skal indgå i arbejdsmiljøgruppen. Den arbejdsleder, der er medlem af arbejdsmiljøgruppen, fungerer som repræsentant for alle de ledere, der er i gruppens område. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne har både ret og pligt til at deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom de skal gives den fornødne tid til at passe arbejdsmiljøarbejdet.

AMO opgaver

Bliv klogere på AMO’s opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden og er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

AMO kursus – Samarbejde og forandring

Hvordan styrker I samspillet og engagementet?

Denne 1-dags workshop sætter fokus på, hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

AMO Brush Up

Vores AMO Brush Up kursus er designet specielt til arbejdsmiljørepræsentanter i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der ønsker at holde sig ajour med de seneste ændringer inden for arbejdsmiljølovgivning og -regler.