Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

AMO

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.  

AMOs rolle

I AMO mødes arbejdsgiveren med arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. Arbejdsmiljøorganisationen skal støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

AMOs synlighed

Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at de ansatte får oplysninger om dens opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker. Læs mere om krav til arbejdsmiljøorganisationens opbygning.

F.A.Q. om arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Hvilke opgaver har AMO?

  • Udarbejdelse af APV
  • Udarbejdelse af kemisk APV
  • Facilitere den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Føre statistik over arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • Holde sig orienteret om viden om arbejdsmiljø
  • Rådgive virksomheden om sikkerhed og sundhed
  • Orientere og besvare spørgsmål om arbejdsmiljø
  • Medvirke til at sikre at der er oplæring i arbejdsopgaver og brug af hjælpemidler og maskiner
  • Lave procedurer for oplæring af nye medarbejdere

Hvem er med i AMO?

  • Arbejdsmiljøorgansationen består af en formand, arbejdsleder(e) og arbejdsmiljørepræsentant(er).

Har du spørgsmål?

Translate »