Arbejdsmiljøorganisationens (AMO's) opgaver

Opgaver i AMO

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden. Arbejdsmiljøorganisationen har flg. opgaver:

  • Medvirker til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)
  • Deltager i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Bidrager til, at årsager til arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme (erhvervssygdomme) bliver udredt og anmeldt til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen
  • Rådgives og høres, når virksomheden fx køber nye tekniske hjælpemidler eller bygger om
  • Medvirker til at sikre, at der gives oplæring i brugen af hjælpemidler og maskiner
  • Medvirker til at sikre, at alle nyansatte bliver orienteret om arbejdspladsens arbejdsmiljø, bl.a. diverse politikker inden for sundhed, mobning og stress
  • Holder sig orienteret om arbejdsmiljøet, herunder kravet om at blive orienteret om eventuelle besøg fra Arbejdstilsynet, og om der er afgivet påbud
  • Orienterer og besvarer spørgsmål om arbejdsmiljø.

 

 

Hvad er formålet med AMO?

Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. I AMO mødes arbejdsgiverens med arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. Arbejdsmiljøorganisationen skal støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

Hvem er med i AMO?

De ansatte har krav på at vide hvem der er medlemmer af AMO. De skal have kontaktoplysningerne til medlemmerne, så de let kan komme i kontakt med dem. Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at at de ansatte får oplysninger om arbejdsmiljøorganisationens opbygning samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker.

 

Kontakt os