Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

 – se de AMO opgaver, du i din rolle skal løse.

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden.
Arbejdsmiljøorganisationen er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

AMO opgaver

  • Udarbejdelse af APV
  • Udarbejdelse af kemisk APV
  • Facilitere den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Føre statistik over arbejdsulykker og erhvervssygdomme
  • Holde sig orienteret om viden om arbejdsmiljø
  • Rådgive virksomheden om sikkerhed og sundhed
  • Orientere og besvare spørgsmål om arbejdsmiljø
  • Medvirke til at sikre at der er oplæring i arbejdsopgaver og brug af hjælpemidler og maskiner
  • Lave procedurer for oplæring af nye medarbejdere

Hvem er med i AMO?

Arbejdsmiljøorgansationen består af en formand, arbejdsleder(e) og arbejdsmiljørepræsentant(er) (AMR).

AMO’s rolle

I AMO mødes arbejdsgiveren med arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen. Arbejdsmiljøorganisationen skal støtte og hjælpe arbejdsgiveren med at løse strategiske og operationelle arbejdsmiljøproblemer.

AMO’s synlighed

Arbejdsmiljøorganisationen skal sørge for at de ansatte får oplysninger om dens opbygning, samt hvilke områder de forskellige medlemmer af AMO dækker.

Arbejdsmiljøorganisationen

Bliv klogere på AMO

Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, når der er ti eller flere ansatte

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljøet.

Samarbejde og forandring – AMO kursus

Hvordan styrker I samspillet og engagementet?

Denne 1-dags workshop sætter fokus på, hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

Arbejdsmiljørådgivning

Vi sørger for at din virksomhed opfylder lovgivningen, så du undgår at få påbud og har redskaberne til at styre din arbejdsmiljøindsats.

Har du spørgsmål?