Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Minimum hvert år

I skal minimum afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse hvert år, og have dokumentation for at den årlige arbejdsmiljødrøftelse er blevet afholdt herunder hvem der deltog i denne drøftelse.

Referant og dirigent ved mødet

Et godt møde begynder med klare linjer og en klar rollefordeling. 

Sørg for at alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen kommer til orde.

Både arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen, sørger for at formanden deltager I mødet.

Formålet med mødet

Formålet er at evaluere det forgangne års arbejdsmiljøindsats og sætte rammerne for samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.

Der skal desuden også fastlægges, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal foregå fremadrettet.

Læs mere på AT´s side

F.A.Q

Hvem skal deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Medlemmer af arbejdsmiljøudvalget eller hvis man har en organisation i et niveau uden et arbejdsmiljøudvalg, så er det hele arbejdsmiljøorganisationen.

Hvordan skal en dagsorden se ud til den årlige arbejdsmiljødrøftelse?

Dagsorden for den årlige arbejdsmiljødrøftelse bør indeholde målene for det kommende år opstilles. Samtidig skal det foregående års arbejdsmiljøindsats og indsatsen med at nå de ml som i opstillede sidste år vurderes. Herudover skal AMU-medlemmerne evaluere det forgangne års resultater, og arbejdsgiveren skal over for AMU kunne dokumentere, hvilke indsatser der har været på de forskellige områder. Hvis der er arbejdsmiljøproblemer, som ikke er blevet løst, eller hvis der er opstået nye arbejdsmiljøproblemer, skal AMU drøfte, om der er tilstrækkelig viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

Hvad skal vi sætte på dagsordenen på mødet?

I skal gennemgå, hvilket fokus I vil have på jeres arbejdsmiljø og opstille de strategiske mål for jeres arbejdsmiljøarbejde.

I skal orientere jer i jeres APV og danne jer et overblik over, om der er områder som I endnu ikke har haft fokus på, og som I skal prioritere på grund af emnet karakter, fx. hvis der er tale om sager med mobning, ulykker eller ergonomiske problemer.

I skal desuden sætte rammerne for, hvordan samarbejdet i AMO fremadrettet skal foregå.

Har du spørgsmål?