Arbejdsmiljøorganisationen

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, når der er ti eller flere ansatte

I lovens §5 hedder det at: Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.”. AMO skal etableres, når der er 10 ansatte eller flere. Er der under 10 ansatte kan arbejdet med arbejdsmiljø organiseres ud fra en anden struktur.

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationen finder du på Arbejdstilsynets hjemmeside. Herunder viser vi det vigtigste vejledninger og bekendtgørelser for arbejdsmiljøuddannelsen og for uddannelsen af Koordinatorer inden for bygge- og anlægsbranchen. Bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed giver et overblik over de krav der stilles til uddannelsen af AMO´s medlemmer. Der er også oversigt over hvilke virksomheder, der er omfattet af kravet om en abejdsmiljøorganisation, hvilke opgaver AMO har og hvilke ansvarsområder.Arbejdstilsynets vejledninger om AMO beskriver mere i detaljer hvad krav, der stilles til virksomheder fra 0-9. 10-34 og 35 ansatte og opefter.Arbejdsmiljøgruppen kan rådgive om reglerne for sammensætningen af arbejdsmiljøorganisationen.

Læs mere om regler for arbejdsmiljøorganisationen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Arbejdsmiljøorganisationen skal desuden tage hensyn til nærhedsprincippet:

Antallet af medlemmer (og arbejdsmiljøgrupper for virksomheder med over 35 ansatte) i AMO skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. Det vil sige nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende i den pågældende virksomhed.

Læs mere om nærhedsprincippet

Læs om samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen 

 

Virksomheder med ti eller flere ansatte

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.

 

Virksomheder med 35 ansatte og derover

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Den består af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder med arbejdsgiveren som formand. I arbejdsmiljøudvalget sidder en repræsentant for arbejdsgiveren samt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter.

Særlige regler for bygge og anlæg

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen), og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO.

 

Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?

Når der dannes en arbejdsmiljøgruppe, skal det afgøres, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Men det er vigtigt at pointere, at virksomhedens arbejdsmiljøgrupper tilsammen skal omfatte alle ansatte i hele virksomheden. Der er altså ingen ansatte, der må stå uden repræsentation.

 

Hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppen er den mindste enhed i AMO. Den består af minimum en arbejdsgiver og en arbejdsmiljørepræsentant. 
Arbejdsgiveren kan udpege en arbejdsleder, der varetager den daglige funktion i AMO sammen med arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsgiveren er altid formand for arbejdsmiljøgruppen. En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en arbejdsmiljøgruppe, kan af arbejdsgiveren være udpeget som formand.

Er der en eller to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens eller -gruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger hhv. arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Læs mere om arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver.

Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen), og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher