Arbejdsmiljø

organisationen

Oprettelse af AMO

Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, når der er ti eller flere ansatte

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs om samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen 

Nærheds-princippet

Arbejdsmiljøorganisationen skal desuden tage hensyn til nærhedsprincippet:

Antallet af medlemmer (og arbejdsmiljøgrupper for virksomheder med over 35 ansatte) i AMO skal fastsættes ud fra et nærhedsprincip, som betyder, at der til enhver tid skal være det nødvendige antal medlemmer og grupper. Det vil sige nok til, at AMO kan udføre sine opgaver tilfredsstillende i den pågældende virksomhed.

Læs mere om nærhedsprincippet

Særlige regler for bygge og anlæg

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen), og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO.

Info om Arbejdsmiljø-organisationen

Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?

Når der dannes en arbejdsmiljøgruppe, skal det afgøres, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Men det er vigtigt at pointere, at virksomhedens arbejdsmiljøgrupper tilsammen skal omfatte alle ansatte i hele virksomheden. Der er altså ingen ansatte, der må stå uden repræsentation.

Hvem varetager arbejdsmiljøorganisationens operationelle arbejdsmiljøarbejde?

Arbejdsmiljøgruppen er den mindste enhed i AMO. Den består af minimum en arbejdsgiver og en arbejdsmiljørepræsentant.
Arbejdsgiveren kan udpege en arbejdsleder, der varetager den daglige funktion i AMO sammen med arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdsgiveren er altid formand for arbejdsmiljøgruppen. En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en arbejdsmiljøgruppe, kan af arbejdsgiveren være udpeget som formand.

Er der en eller to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens eller -gruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger hhv. arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Læs mere om arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver.

Hvem skal have en AMO?

I lovens §5 hedder det at: Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte.”. AMO skal etableres, når der er 10 ansatte eller flere. Er der under 10 ansatte kan arbejdet med arbejdsmiljø organiseres ud fra en anden struktur.

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationen finder du på Arbejdstilsynets hjemmeside. Herunder viser vi det vigtigste vejledninger og bekendtgørelser for arbejdsmiljøuddannelsen og for uddannelsen af Koordinatorer inden for bygge- og anlægsbranchen. Bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed giver et overblik over de krav der stilles til uddannelsen af AMO´s medlemmer. Der er også oversigt over hvilke virksomheder, der er omfattet af kravet om en abejdsmiljøorganisation, hvilke opgaver AMO har og hvilke ansvarsområder.Arbejdstilsynets vejledninger om AMO beskriver mere i detaljer hvad krav, der stilles til virksomheder fra 0-9. 10-34 og 35 ansatte og opefter.Arbejdsmiljøgruppen kan rådgive om reglerne for sammensætningen af arbejdsmiljøorganisationen.

Læs mere om regler for arbejdsmiljøorganisationen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Er det et krav at have en AMO?

Det er et krav i loven, at arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder i AMO skal samarbejde. Det er der også gode grunde til, fordi alle har en interesse i, at arbejdspladsen fungerer, at kerneopgaven bliver løst i god kvalitet, at problemer bliver løst og at medarbejderne trives.

Kontakt til arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har let ved at få kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant og medlemmerne af AMO. Alle ansatte skal kunne drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af AMO inden for arbejdstiden. Kontakten kan ske personligt, via mail eller pr. telefon. Er repræsentanten eller de øvrige medlemmer ikke til stede, skal der være mulighed for, at den ansatte kan aftale et tidspunkt, hvor den ansatte kan drøfte arbejdsmiljøforhold med dem. Drøftelsen behøver ikke at ske samme dag, hvor den ansatte kontakter AMO, men bør dog kunne finde sted inden for et par dage.

Hvis arbejdsmiljøgruppen dækker mange ansatte, der arbejder forskellige steder enten alene eller i små grupper, skal arbejdsgiveren sørge for muligheder, der sikrer god kontakt. Det kan fx være tilfældet ved hjemmehjælp, rengøring, renovation og transport.

Hvis der ikke er medlemmer af AMO til stede, fx ved skifteholdsarbejde, overarbejde eller i andre situationer, er det vigtigt, at de ansatte er sikret en nem kontakt til medlemmer af AMO og har mulighed for at tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Det er særligt vigtigt, at der er de nødvendige kontaktveje, hvis der opstår et akut arbejdsmiljøproblem, fx på et nathold. Hvis der ikke er medlemmer af AMO til stede, og der opstår en akut situation, skal den ansatte kunne tilkalde en ansvarlig repræsentant for virksomheden. Der skal være procedurer for, hvordan denne kontaktmulighed sikres, og AMO skal informere de ansatte om disse procedurer.

Hvordan organiserer I arbejdsmiljøindsatsen?

Arbejdsmiljøorganisationens organisation og formelle opgaver er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Men detaljerne kan være forskellige på de enkelte arbejdspladser.

Du kan læse mere om arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og Arbejdsmiljøudvalget på vores hjemmeside.

Virksomheder med ti eller flere ansatte

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.

Virksomheder med 35 ansatte og derover

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Den består af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder med arbejdsgiveren som formand. I arbejdsmiljøudvalget sidder en repræsentant for arbejdsgiveren samt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter.

Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen), og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO.

AMO opgaver

Bliv klogere på AMO’s opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen medvirker i alle vigtige beslutninger om arbejdsmiljøet i virksomheden og er virksomhedens vigtigste redskab til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Samarbejde og forandring – AMO kursus

Hvordan styrker I samspillet og engagementet?

Denne 1-dags workshop sætter fokus på, hvordan I skaber konstruktive processer rundt om AMO’s arbejde som fundament for at styrke arbejdsmiljøindsatsen.

AMO Brush Up

Vores AMO Brush Up kursus er designet specielt til arbejdsmiljørepræsentanter i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), der ønsker at holde sig ajour med de seneste ændringer inden for arbejdsmiljølovgivning og -regler.

Har du spørgsmål?