Arbejdsmiljøorganisationen

Her har vi samlet de gældende regler om arbejdsmiljøorganisationen for forskellige typer af virksomheder

Arbejdsmiljøorganisationen skal oprettes, når der er ti eller flere ansatte

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljøet. Har virksomheden ti eller flere ansatte, skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.

Reglerne om arbejdsmiljøorganisationen finder du på Arbejdstilsynets hjemmeside. Herunder viser vi det vigtigste vejledninger og bekendtgørelser for arbejdsmiljøuddannelsen og for uddannelsen af Koordinatorer inden for bygge- og anlægsbranchen. Bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed giver et overblik over de krav der stilles til uddannelsen af AMO´s medlemmer. Der er også oversigt over hvilke virksomheder, der er omfattet af kravet om en abejdsmiljøorganisation, hvilke opgaver AMO har og hvilke ansvarsområder.Arbejdstilsynets vejledninger om AMO beskriver mere i detaljer hvad krav, der stilles til virksomheder fra 0-9. 10-34 og 35 ansatte og opefter.Arbejdsmiljøgruppen kan rådgive om reglerne for sammensætningen af arbejdsmiljøorganisationen.
Virksomheder med ti eller flere ansatte
I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.
Virksomheder med 35 ansatte og derover
I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal der oprettes en arbejdsmiljøorganisation. Den består af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder med arbejdsgiveren som formand. I arbejdsmiljøudvalget sidder en repræsentant for arbejdsgiveren samt medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. 
Særlige regler for bygge- og anlægsbranchen
Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsbranchen. Her skal der være en arbejdsmiljøorganisation, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen), og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne, og en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen (arbejdsgiveren). Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO.
Hvilken del af virksomheden omfatter arbejdsmiljøgruppen?
Når der dannes en arbejdsmiljøgruppe, skal det afgøres, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Men det er vigtigt at pointere, at virksomhedens arbejdsmiljøgrupper tilsammen skal omfatte alle ansatte i hele virksomheden. Der er altså ingen ansatte, der må stå uden repræsentation!
Hvis der er flere arbejdsmiljøgrupper
Er der en eller to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens eller -gruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger hhv. arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver to medlemmer til arbejdsmiljøudvalget. Læs mere om arbejdsmiljøgruppens rolle og opgaver.
Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse inden tre måneder efter valget
Den udpegede arbejdsleder og den valgte arbejdsmiljørepræsentant skal inden for tre måneder have gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Læs mere

$

Arbejdsmiljøudvalg

tilmeld dig lovpligtigt arbejdsmiljøkursus