Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget skal etableres i virksomheder med 35 ansatte eller flere. På større virksomheder og  i Kommunale og statslige institutioner har man sammenlagt arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget. 

Arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens ledelse og daglige drift. Udvalget skal være med til at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse og rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.

Arbejdsmiljøudvalget etableres i virksomheder med 35 ansatte eller flere. Arbejdsmiljøudvalget består af medlemmer fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig to medlemmer, ligesom arbejdslederne mellem sig vælger to medlemmer, som skal sidde i arbejdsmiljøudvalget. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller virksomhedslederen. Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen.

§ 12. I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 niveauer bestående af

 1. 1 niveau med en eller flere arbejdsmiljøgrupper og
 2. 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Læs mere her:

Aftale om arbejdsmiljøarbejdet – sammenlægning af AMO og samarbejdsudvalg

AMO kan organiseres på en anden måde end beskrevet i bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed ved hjælp af aftaler på to niveauer:

 • En organisationsaftale,
 • En virksomhedsaftale,

Parterne i virksomheden kan således ændre den sædvanlige måde at opbygge arbejdsmiljøgruppe(r) og/eller arbejdsmiljøudvalg på. Et andet eksempel er, hvis flere virksomheder ønsker at oprette fælles AMO.

En aftale om samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan fx omfatte

• sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg
• flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads
• flere driftsmæssigt forbundne arbejdspladser.

Læs et eksempl på en aftalemodellen i ‘Arbejdsmiljø i staten – organisering og samarbejde’ og i ‘Vejledning om Samarbejdsaftalens § 8 om sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg’ .

Læs mere i At-vejledning F.3.6 om ‘Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø’ .

Med Udvalg

Ledelsen og de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter kan aftale at sammenlægge samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget, jf. samarbejdsaftalens § 8. Det kaldes medarbejderudvalget eller forkortet MED-udvalget.

Medarbejderudvalget skal opfylde de minimumskrav, der er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed . Samtlige repræsentanter i det kombinerede udvalg skal have tilbud om deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver:

 •  Planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

 • Kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og skal sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdsmiljøet.

 • Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering.

   

 • Udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomhede en gang årligt.

 • Opstille principper for oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov.

 • Udarbejdes en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysninger om dens medlemmer. De ansatte skal orienteres om planen.

 

Hvem er med i AMO?

 Læs mere om, hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal være opbygget her.

 

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details

Arbejdsmiljøuddannelsen er for alle brancher

Kontakt os

Har du spørgsmål så skriv til os.