Arbejdsmiljøudvalget

Kort om arbejdsmiljøudvalget

 

Arbejdsmiljøudvalget rådgiver arbejdsgiveren om løsninger på arbejdsmiljøspørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø kan integreres i virksomhedens ledelse og daglige drift. Udvalget skal være med til at fastsætte arbejdsmiljøorganisationens størrelse og rådgive om virksomhedens kompetenceudviklingsplan.

Arbejdsmiljøudvalget etableres i virksomheder med 35 ansatte eller flere. Arbejdsmiljøudvalget består af medlemmer fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig to medlemmer, ligesom arbejdslederne mellem sig vælger to medlemmer, som skal sidde i arbejdsmiljøudvalget. Formandskabet varetages af arbejdsgiveren eller virksomhedslederen.

Arbejdsmiljøudvalgets medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen.

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden og gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Udvalget kontrollerer arbejdsmiljøarbejdet og skal sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdsmiljøet.

Udvalget skal deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering.

Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.

Endvidere skal udvalget opstille principper for oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene i virksomheden og de ansattes behov.

Der skal udarbejdes en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysninger om dens medlemmer. De ansatte skal orienteres om planen.

Arbejdsmiljøkurser

Tidligere kursist

"Underviser rigtig god og har min klar anbefaling, også i andre sammenhænge."

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5