Arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgruppen består af en arbejdsleder, der er udpeget af ledelsen, og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af medarbejderne.

Gruppen tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

Flere arbejdsmiljøgrupper

I en virksomhed med mange ansatte, eller som dækker mange forskellige arbejdsområder, kan der være flere arbejdsmiljøgrupper.

I virksomheder med 35 ansatte og derover er der krav om, at der skal etableres et arbejdsmiljøudvalg for hver gruppe. Medlemmerne i udvalget udpeges blandt deltagerne i arbejdsmiljøgruppen.

Inddeling af arbejdsmiljøgrupper

Arbejdsmiljøgrupperne kan for eksempel inddeles efter fagområde, geografisk område eller afdelinger. Det afhænger af den enkelte virksomheds sammensætning og arbejdsmiljøproblemer. 

 

F.A.Q

Hvilken rolle har arbejdsmiljøgrupperne?

Arbejdsmiljøgruppen skal også deltage i alle aktiviteter om beskyttelse af de ansatte og forebyggelse af risici. Det indebærer, at arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages i analyser og forebyggelse af ulykker, i APV-arbejdet, og når der indføres ny teknologi.

Hvilken rolle har arbejdsmiljøgruppen, når der er arbejdsmiljøproblemer?

Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, skal gruppen inddrages i løsningen. Arbejdsmiljøgruppens opgave er at påvirke den enkelte ansatte til en adfærd, der forbedrer egen og andres sikkerhed og sundhed.

Hvor mange arbejdsmiljøgrupper skal der være?

Der er ikke noget krav om, hvor mange arbejdsmiljøgrupper der skal være. Det er arbejdsgiveren, der sammen med de ansatte og arbejdslederne bestemmer antallet af arbejdsmiljøgrupper, men det er en betingelse, at arbejdsmiljøorganisationen altid skal kunne løse sine opgaver på tilfredsstillende vis. Derfor skal man tage hensyn til virksomhedens størrelse, geografi, risici og arbejdets karakter.

De ansatte skal have mulighed for at komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter, og de ansatte skal have mulighed for at drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne af arbejdsmiljøgruppen i deres arbejdstid.

Har du spørgsmål?