Kompetenceudviklingsplan

For overblik over hvilke krav der er til suppleringskurser til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal hvert år udarbejde en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse, efter de har været på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at den udarbejdes.

For at leve op til kravene til AMO-uddannelse skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at alle AMO-medlemmer har fået tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Krav til suppleringskurser 

1. år efter arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne er valgt eller udpeget, skal de have tilbudt 2 dages suppleringskursus.

2. år og fremefter skal arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne tilbydes 1 1/2 dags kursus.

Kompetenceudviklingsplanen

Det kan enten være én samlet plan for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem.

Planen medvirker til at sikre en løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos AMO-medlemmerne. 

N

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet.

N

Uddannelsen skal være rettet mod at sikre, at der er de nødvendige kompetencer tilstede i arbejdsmiljøorganisationen, så samarbejdet om at løse arbejdsmiljøproblemerne på kort og lang sigt fungerer mest optimalt.

N

Kompetenceudviklingsplanen skal udvikles i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

N

Den enkelte skal naturligvis rådspørges.

Har du spørgsmål?