Kompetenceudvikling for AMO

For overblik over hvilke krav der er til suppleringskurser til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal hvert år udarbejde en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse, efter de har været på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at den udarbejdes.

For at leve op til kravene til AMO-uddannelse skal arbejdsgiver kunne dokumentere, at alle AMO-medlemmer har fået tilbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

 

Krav til suppleringskurser 

1. år  efter arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne er valgt eller udpeget, skal de have tilbudt 2 dages suppleringskursus. (i alt 12 point) 

2. år og fremefter skal arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne tilbydes 1 1/2 dags kursus (i alt 9 point)

Pointsystem – hold styr på dine kurser

Varighed: 12 timers dvs. 12 point

Varighed: 6 timer dvs. 6 point

Varighed: mellem 3 og 4 timer (3-4 point)

1 point pr. time

Estimeret til 4 timers varighed dvs. 4 point.

Hvordan skal en kompetenceudviklingsplan se ud?

Kompetenceudviklingsplanen kan enten være én samlet plan for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Planen medvirker til at sikre en løbende målrettet opdatering af viden, som kan styrke kompetencerne hos AMO-medlemmerne. 

Det kan være en god idé at drøfte og udarbejde kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. 

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at tilpasse planen, så alle medlemmer af en AMO ikke deltager i samme uddannelse. Uddannelsen skal  være rettet mod at sikre, at der er de nødvendige kompetencer tilstede i arbejdsmiljøorganisationen, så samarbejdet om at løse arbejdsmiljøproblemerne på kort og lang sigt fungerer mest optimalt.

Kompetenceudviklingsplanen skal udvikles i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, og den enkelte skal naturligvis rådspørges.

  Et udvalg af vores suppleringskurser

  Psykisk arbejdsmiljø og kommunikation

  Temadagen giver dig et grundlæggende kendskab til pykisk arbejdsmiljø og trivsel. Få inspiration til, hvordan jeres psykiske arbejdsmiljø kan forbedres, og gevinsterne herved.

  Læs mere

  Konflikthåndtering

  Du ved ikke helt hvad du skal stille op måske, fordi du har svært ved at tackle svære situationer eller konflikter.

  Læs mere

  Kursus i varmt arbejde

  Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.

  Læs mere