Uklare og modstridende krav

Forebyggelse af stress gennem håndtering af uklare og modstridende krav

Er uklare og modstridende krav et af de temaer, der bonner ud i jeres APV? Ønsker I at finde nye veje i at lave handlingsplan og handlinger der skaber mindre stress i hverdagen? Så kan I med fordel deltage i vores kursus om håndtering af uklare og modstridende krav.

Vi kigger på Arbejdstilsynets nye vejledning og ser på, hvordan AMO kan bidrage til at fremme klarhed i krav og forebygge stress.

Formål

Dette kursus har til formål at hjælpe deltagerne med at forstå og håndtere uklare og modstridende krav på arbejdspladsen med det overordnede mål at forebygge stress. Deltagerne vil lære at implementere effektive strategier og værktøjer for at fremme klarhed i krav og skabe en mere stressfri arbejdshverdag.

Kursusudbytte

Efter kurset vil deltagerne kunne:

  • Identificere og analysere uklare og modstridende krav i arbejdssituationen.
  • Anvende værktøjer og metoder til at fremme klarhed i krav og forventninger.
  • Forstå betydningen af klarhed i forhold til stressforebyggelse.
  • Implementere handlinger og handlingsplaner for at reducere stress på arbejdspladsen.
  • Lære hvordan arbejdsmiljøorganisationen (AMO) kan bidrage til at fremme klarhed i krav og forebygge stress.

Læringsmål

På kurset vil deltagerne opnå følgende læringsmål:

  • Lære at identificere uklare og modstridende krav og forstå deres indvirkning på stressniveauet.
  • Tilegne sig viden om den nye vejledning fra Arbejdstilsynet vedrørende uklare og modstridende krav.
  • Udvikle kompetencer til at anvende praktiske værktøjer og teknikker til at fremme klarhed i krav og forventninger på arbejdspladsen.
  • Udvikle evnen til at udarbejde handlingsplaner og implementere konkrete tiltag for at forebygge stress.
  • Forstå, hvordan arbejdsmiljøorganisationen (AMO) kan spille en central rolle i at skabe et sundt og stressfrit arbejdsmiljø.

Varighed:

Kurset har en samlet varighed på 1 dag, der inkluderer teoretisk undervisning, praktiske øvelser, gruppediskussioner og cases. Deltagerne vil få mulighed for at anvende de lærte metoder i praksis og drøfte deres egne udfordringer i forhold til uklare og modstridende krav på arbejdspladsen. Kurset vil være interaktivt og engagerende for at sikre en effektiv læring.

Har du spørgsmål?