Hvordan arbejder man videre hvis APV’en har vist mistrivsel eller andre problemstillinger?

Udbytte

Dette kursus er skræddersyet til at hjælpe AMO til at skabe gode processer hvis APV’en har vist mistrivsel eller andre problemstillinger.
Mange AMO’er er bekymrede for hvad de skal gøre, hvis der er mistrivsel efter APV. Hvordan skal de arbejde videre med temaer der er sårbare og handler om mistrivsel.

Generelt

Giver et blandet APV resultat anledning til bekymringer, usikkerhed og diskussioner i jeres AMO?

Er I i tvivl om hvordan I skal gå videre hvis APV’en har vist mistrivsel eller andre problemstillinger? Blandede resultater inden for APV på Psykiskarbejdsmiljø gør mange usikre. Resultatet er, at man ikke kommer hurtigt i gang med gode tiltag til fremmelse af det gode arbejdsmiljø.

På dette kursus lærer I de konkret proceshåndgreb til hvordan I let og enkelt kan gå videre sammen og fremme trivsel – uanset temaet der er kommet frem i APV’en.

Indhold

  • Vi kigger på AMR (arbejdsmiljørepræsentant) og AL (Arbejdsleder) vigtige roller og hvordan I sammen kan støtte hinanden i en videre trivselstiltag efter en APV
  • Vi kigger på do’es and dont’s i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og hvordan det blandede APV resultat kan være AMO’s bedste ven.
  • Vi afprøver værktøjer og vurderer dem sammen.
  • I lærer også helt konkret, hvordan i kan starte samt den videre proces sammen i AMO til at fremme det gode arbejdsmiljø.

Varighed

6 timer

Vi tilbyder også

Stresshåndtering –

hvordan tager vi imod tilbagevendte fra sygdom?

Dette suppleringskursus giver jer mulighed for at fremme AMO’s evne til at skabe en plan, både for den tilbagevendende kollega, samt de bekymrede kollegaer og ledere omkring den nu tilbagevendte efter stresssygemelding.

Undgå quiet quitting! Tiltræk- og fasthold de unge medarbejdere fra Generation Z

Hvordan tiltrækker vi den flygtige ungdom? Og hvordan gør vi vores arbejdsplads så attraktiv, at vi undgår ”quiet quitting” og i stedet formår at fastholde dem i lidt længere tid end statistikken i øjeblikket spår?

Bevar sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme

Hvordan får I som virksomhed føling med den enkelte medarbejders trivsel, når I arbejder hjemmefra? Dette kursus kommer ind på problemstillinger og løsninger, ved hjemmearbejde.

Har du spørgsmål?