Hvordan skaber og bevarer vi sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme?

Udbytte

Hvordan skaber og bevarer vi sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme?

Hjemmearbejde er kommet for at blive. Det giver mulighed for fleksibilitet og har mange fordele. Men hjemmearbejde i stort omfang og manglende social kontakt med kollegaer kan udgøre en udfordring for sammenhængskraften i virksomheden og ultimativt set også for medarbejdernes trivsel. Dette kursus fokuserer på hvilke redskaber I kan bruge for at skabe bedre trivsel blandt medarbejdere, der arbejder meget hjemme, og hvordan I kan få dem fastholdt i det sociale fællesskab, som også er en del af en arbejdsplads.

Indhold

  • Hvordan kan arbejdsmiljøorganisationen inddrages i planlægning af hjemmearbejde
  • Hvordan kan ledelsen sætte rammer for hjemmearbejde
  • Hvordan får I som virksomhed føling med den enkelte medarbejders trivsel?
  • Hvilke organisatoriske Initiativer fra arbejdspladsen som kan medvirke til at styrke sammenhængskraften

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg og gruppearbejder

Varighed

6 timer

Vi tilbyder også

Undgå quiet quitting! Tiltræk- og fasthold de unge medarbejdere fra Generation Z

Hvordan tiltrækker vi den flygtige ungdom? Og hvordan gør vi vores arbejdsplads så attraktiv, at vi undgår ”quiet quitting” og i stedet formår at fastholde dem i lidt længere tid end statistikken i øjeblikket spår?

Krænkelser – hvordan hjælper vi som AMO i konflikten?

Hvad er en krænkelse egentlig? Hvordan håndterer vi det i vores hverdag på arbejdspladsen? Hvordan sikrer vi, at medarbejdere både kan gå trygge på arbejde? -og ligeledes gå trygge hjem fra arbejde?

Stresshåndtering – hvordan tager vi imod tilbagevendte fra sygdom?

Dette suppleringskursus giver jer mulighed for at fremme AMO’s evne til at skabe en plan, både for den tilbagevendende kollega, samt de bekymrede kollegaer og ledere omkring den nu tilbagevendte efter stresssygemelding.

Har du spørgsmål?