Stor arbejdsmængde
og tidspres

Dette kursus er skræddersyet til at ruste deltagerne til at håndtere udfordringerne ved stor
arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøet, samt styrke AMO’s evne til at fremme et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

Håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Kurset har til formål at give AMO-medlemmer og ledere de nødvendige kompetencer til at
håndtere og forebygge stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøet. Det sigter også mod at
styrke forståelsen for Arbejdstilsynets nye vejledning om dette emne.

Udbytte:

Deltagerne forventes at opnå følgende udbytte efter gennemførelse af kurset:
● En klar forståelse af Arbejdstilsynets vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.
● Evnen til at identificere og vurdere risikofaktorer i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.
● Viden om arbejdsgiverens pligter og ansvar i denne sammenhæng.
● Kompetencer til at implementere forebyggende tiltag og løsninger.
● Færdigheder til at facilitere diskussioner og beslutningsprocesser i AMO vedrørende dette emne.

Indhold:

Kurset vil omfatte følgende hovedemner:

 • Introduktion til Stor Arbejdsmængde og Tidspres:
  Forklaring af de udfordringer, der opstår i arbejdsmiljøet på grund af stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Arbejdstilsynets Vejledning:
  En dybdegående gennemgang af Arbejdstilsynets nye vejledning, herunder ansvar og krav.
 • Identifikation og vurdering af Risici:
  Metoder til at identificere og vurdere risikofaktorer i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.
 • Forebyggende tiltag:
  Konkrete forslag til forebyggende tiltag og løsninger, herunder udvikling af kompetencer hos de
  ansatte og ledelsen, bedre planlægning og organisering af arbejdet samt bedre prioritering og
  samarbejde om opgaverne.
 • Facilitering af AMO-Diskussioner:
  Træning i at lette effektive diskussioner og beslutningstagning inden for AMO vedrørende stor
  arbejdsmængde og tidspres.

Målgruppe:

 • Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
 • Ledere og ansvarlige for arbejdsmiljøet

Varighed:

Kurset strækker sig over 1 dag og inkluderer både teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

Undervisningsmetoder:

Kurset vil anvende en kombination af undervisning, case-studier, gruppediskussioner og
praktiske øvelser for at sikre interaktiv læring og praktisk anvendelse af indholdet.

Har du spørgsmål?