Stor arbejdsmængde og tidspres

Håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Kurset har til formål at give AMO-medlemmer og ledere de nødvendige kompetencer til at
håndtere og forebygge stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøet. Det sigter også mod at
styrke forståelsen for Arbejdstilsynets nye vejledning om dette emne.

Udbytte:

Deltagerne forventes at opnå følgende udbytte efter gennemførelse af kurset:
● En klar forståelse af Arbejdstilsynets vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres.
● Evnen til at identificere og vurdere risikofaktorer i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.
● Viden om arbejdsgiverens pligter og ansvar i denne sammenhæng.
● Kompetencer til at implementere forebyggende tiltag og løsninger.
● Færdigheder til at facilitere diskussioner og beslutningsprocesser i AMO vedrørende dette emne.

Indhold:

Kurset vil omfatte følgende hovedemner:
1. Introduktion til Stor Arbejdsmængde og Tidspres:
Forklaring af de udfordringer, der opstår i arbejdsmiljøet på grund af stor arbejdsmængde og tidspres.
2. Arbejdstilsynets Vejledning:
En dybdegående gennemgang af Arbejdstilsynets nye vejledning, herunder ansvar og krav.
3. Identifikation og vurdering af Risici:
Metoder til at identificere og vurdere risikofaktorer i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.
4. Forebyggende tiltag:
Konkrete forslag til forebyggende tiltag og løsninger, herunder udvikling af kompetencer hos de
ansatte og ledelsen, bedre planlægning og organisering af arbejdet samt bedre prioritering og
samarbejde om opgaverne.
5. Facilitering af AMO-Diskussioner:
Træning i at lette effektive diskussioner og beslutningstagning inden for AMO vedrørende stor
arbejdsmængde og tidspres.

Målgruppe:

  • Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
  • Ledere og ansvarlige for arbejdsmiljøet

Varighed:

Kurset strækker sig over 1 dag og inkluderer både teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

Undervisningsmetoder:

Kurset vil anvende en kombination af undervisning, case-studier, gruppediskussioner og
praktiske øvelser for at sikre interaktiv læring og praktisk anvendelse af indholdet.

Kontakt og Tilmelding:

For yderligere information og tilmelding til kurset, kontakt Sanina Kürstein.
Telefon: 44145666
Mail: sanina@arbejdsmiljoegruppen.dk

NB! Dette kursus er skræddersyet til at ruste deltagerne til at håndtere udfordringerne ved stor
arbejdsmængde og tidspres i arbejdsmiljøet og vil styrke AMO’s evne til at fremme et sundt og
produktivt arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål?

Translate »