Psykologisk tryghed på jobbet

Psykologisk tryghed

Hvordan skaber vi en tryg arbejdsplads? Hvordan forhindrer vi mobning? Hvordan skaber vi et arbejdsmiljø, hvor alle bliver respekteret?

Dette kursus vil kombinere teoretisk viden med praktisk træning og interaktivt gruppearbejde for at sikre, at deltagerne opnår de nødvendige færdigheder og kompetencer til at skabe en tryg og sund arbejdsplads.

Formål

At give deltagerne værktøjer og innovative idéer til at dialog på arbejdspladsen, der prioriterer psykologisk tryghed, forebygger krænkende adfærd og håndterer chikane. Målet er at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere føler sig respekterede, trygge og værdsatte.

Udbytte

Efter endt kursus vil deltagerne kunne:

  • Identificere krænkende adfærd og forstå dens konsekvenser.
  • Skabe rammer for en positiv arbejdskultur med fokus på en god tone.
  • Afgøre, hvornår chikane og mobning forekommer, og håndtere det effektivt.
  • Takle sexisme og chikane på arbejdspladsen.
  • Forstå begrebet psykologisk tryghed og dets rolle i arbejdskulturen.
  • Anvende praktiske tilgange til at håndtere paradokser og dilemmaer i relation til psykologisk tryghed gennem casestudier og øvelser.

Læringsmål

I løbet af kurset vil deltagerne arbejde hen imod følgende læringsmål:

Modul 1: Introduktion til krænkende adfærd
Forståelse af begrebet krænkende adfærd og dets manifestationer på arbejdspladsen.
Identifikation af de negative virkninger af krænkende adfærd på både individuelle og organisatoriske niveauer.

Modul 2: Skabelse af rammer for god tone
Udvikling af kompetencer til at etablere en positiv arbejdskultur.
Implementering af strategier for at fremme en respektfuld og inkluderende atmosfære på arbejdspladsen.

Modul 3: Håndtering af chikane og mobning
Identifikation af chikane og mobningssituationer.
Udvikling af redskaber til at håndtere og forebygge disse adfærdsformer på en proaktiv måde.

Modul 4: Bekæmpelse af sexisme og chikane
Analyse af sexisme og chikane i arbejdslivet.
Udvikling af strategier til at forhindre og adressere sexistisk adfærd på arbejdspladsen.

Modul 5: Psykologisk tryghed på arbejdspladsen
Forståelse af begrebet psykologisk tryghed og dets betydning for arbejdsmiljøet.
Anvendelse af metoder til at fremme psykologisk tryghed i teams og organisationen som helhed.

Modul 6: Håndtering af paradokser og dilemmaer
Undersøgelse af komplekse situationer gennem praksisbaserede casearbejde.
Anvendelse af kritisk tænkning og praktiske tilgange til at håndtere paradokser og dilemmaer i forhold til psykologisk tryghed.

Har du spørgsmål?

Translate »