Psykologisk tryghed i praksis

 

2 – dags kursus

Psykologisk tryghed i praksis

Psykologisk tryghed handler om at være i et trygt arbejdsmiljø, hvor der er gensidig tillid til samarbejdet og opgaveløsningerne.

Arbejdsmiljø og trivsel har aldrig været mere i fokus, end det er nu. Det er nødvendigt at sikre en god kultur på arbejdspladsen, et godt samarbejde og høj trivsel blandt medarbejderne for at drive en virksomhed med høj social kapital.
På kurset “psykologisk tryghed” vil I blive præsenteret for en masse gode redskaber til at opbygge psykologisk tryghed på jeres arbejdsplads.

Læringsmål

Når man har været på kurset vil man være i stand til:

  • At kende og kunne arbejde med arbejdsmiljøbegreberne “social kapital” og “psykologisk tryghed”
  • At kende og kunne arbejde med en række værktøjer til at øge psykologisk tryghed
  • At kunne overføre teori til egen praksis
  • At arbejde med psykologisk tryghed på egen arbejdsplads

Dag 1: Har primært fokus på teori og enkelte øvelser
Dag 2: Afprøver vi konkrete værktøjer og knytter teori til praksis gennem konkrete øvelser

Arbejdspladsens udbytte

I bliver kompetente arbejdsmiljøambassadører, der erhverver øget viden og værktøjer til at opnå varige og mærkbare resultater i virksomheden. Kursisterne bliver i stand til at facilitere arbejdet med at øge den sociale kapital og psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Forskningen viser, at arbejdspladser med høj social kapital og psykologisk tryghed har øget produktivitet, lavere sygefravær og bedre trivsel.

Har du spørgsmål?