Krænkelser – hvordan hjælper vi som AMO i konflikten?

Udbytte

I bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø §23 står der: “Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet.” Umiddelbart forstår vi ovenstående definition. Men hvordan ser det ud ude i virkeligheden?

I dette kursus skal vi se nærmere på det her emne, der for mange opleves svært og sårbart at håndtere. Lovgivningen er ikke tvetydig når det kommer til krænkelser. Krænkelser på arbejdspladsen er ulovlige. Men… hvad er en krænkelse egentlig? Hvordan håndterer vi det i vores hverdag på arbejdspladsen? Hvordan sikrer vi, at medarbejdere både kan gå trygge på arbejde? -og ligeledes gå trygge hjem fra arbejde?

Indhold

Udover at få en større forståelse for krænkelser, hvornår og hvordan de typisk opstår og effekten af dem, skal vi arbejde med nogle af de mange redskaber der findes til at forebygge krænkelser og som du kan gå hjem og bruge i dit arbejde i AMO.

Du vil blive klædt på til at imødekomme og håndtere henvendelser og hændelser, samtidig med at du bliver klædt på til at forebygge krænkende handlinger. Du vil blive helt skarp på, hvornår du skal være skarp og du vil få redskaber til hvordan du påvirker og skaber en sund kultur.

Varighed

6 timer

Vi tilbyder også

Stresshåndtering –

hvordan tager vi imod tilbagevendte fra sygdom?

Dette suppleringskursus giver jer mulighed for at fremme AMO’s evne til at skabe en plan, både for den tilbagevendende kollega, samt de bekymrede kollegaer og ledere omkring den nu tilbagevendte efter stresssygemelding.

Undgå quiet quitting! Tiltræk- og fasthold de unge medarbejdere fra Generation Z

Hvordan tiltrækker vi den flygtige ungdom? Og hvordan gør vi vores arbejdsplads så attraktiv, at vi undgår ”quiet quitting” og i stedet formår at fastholde dem i lidt længere tid end statistikken i øjeblikket spår?

Bevar sammenhængskraften i virksomheden, når vi arbejder hjemme

Hvordan får I som virksomhed føling med den enkelte medarbejders trivsel, når I arbejder hjemmefra? Dette kursus kommer ind på problemstillinger og løsninger, ved hjemmearbejde.

Har du spørgsmål?