Fra stress til trivsel

På kurset fra stress til trivsel lærer du om symptomerne på stress, og hvordan I kan arbejde med forebyggelse ..

Stress over længere tid kan være sundhedsskadeligt. Det kan være svært at vide hvad man skal gøre som
amr eller al, hvis man er bekymret for en ansat/kollega/leder, der virker stresset. Eller hvis en stressramt
vender tilbage efter sygemelding. Hvordan hjælper man? Hvad kan man gøre?

Kurset varer én eller to dage. Det betyder du kan deltage i de to dage enten sammenhængende eller på
en af dagene, alt efter hvilke temaer du er optaget af at få nye forståelser af og nye værktøjer til at
arbejde med i din arbejdsmiljøgruppe.

Bliver du bekymret for dig selv og dine kollegaer/medarbejdere når du/I oplever stress på din arbejdsplads?
Vil du lære mere om, hvordan du og din arbejdsmiljøorganisation kan forebygge stress og skabe trivsel på
arbejdspladsen? Så er kurset det rigtige for dig.

Vi vil også gennemgå forskellige former for effektive forebyggelsesstrategier. Som deltager vil du få
mulighed for at dele dine egne erfaringer og udfordringer med stress, og sammen vil vi finde de bedste
løsninger og strategier til at tackle dem.
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at forebygge stress på arbejdspladsen og skabe en mere positiv og
produktiv arbejdsplads, samt ønsker hjælpe de personer, der kommer tilbage på arbejde efter en
sygemelding på baggrund af stressbelastning.

Dag 1

Hvordan forebygger vi stress på arbejdspladsen?
Læringsmål: Kursisterne vil lære om kursets formål og opbygning, og hvordan de vil opnå viden om at
håndtere stress og fremme trivsel på arbejdspladsen.
Aktiviteter: Undersøgelser af egen arbejdsplads op imod den nye viden om forebyggelse af stress.
Diskussionsspørgsmål: Hvordan forstår vi stress på arbejdspladsen? Hvilke stressorer har I i jeres
arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme
Læringsmål: Kursisterne vil lære om hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen, og hvorfor det er
vigtigt for både medarbejdere og arbejdspladsen.
Aktiviteter: Diskussion af hvad der definerer trivsel på arbejdspladsen, identifikation af elementer på ens
egen arbejdsplads der fremmer eller hæmmer trivsel, brainstorming af løsninger og oprettelse af en
handlingsplan. Hvordan kan man implementere tiltag til at fremme trivsel på ens egen arbejdsplads?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme
Læringsmål: Kursisterne vil lære om arbejdsmiljøorganisationens rolle i stresshåndtering og trivselsfremme,
og hvordan man kan arbejde i arbejdsmiljøorganisationen for at opnå disse mål.

Aktiviteter: Præsentation af arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver, diskussion af samarbejde mellem
arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne, og træning i kommunikation og konfliktløsning.
Real world eksempler: Case studier af arbejdspladser der har haft succes med samarbejde mellem
medarbejdere og arbejdsmiljøorganisationen. Diskussionsspørgsmål: Hvordan kan man samarbejde i
arbejdsmiljøorganisationen for at håndtere stress og fremme trivsel på arbejdspladsen?

Praktisk anvendelse af viden om stresshåndtering og trivselsfremme på arbejdspladsen.
Læringsmål: Kursisterne vil anvende deres viden om stresshåndtering og trivselsfremme på en praktisk
måde på deres egen arbejdsplads.
Aktiviteter: Planlægning af et oplæg mere flere elementer til fremme af trivsel til praktisk anvendelse i
deres egen virksomhed.

Dag 2

Tilbagevenden efter stresssygemelding
Læringsmål: Hvordan ”indretter” vi arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø, når en medarbejder
eller leder vender tilbage efter en sygemelding?
Denne formiddag vil vi se på de forskellige nødvendige dele man som virksomhed og
arbejdsmiljøorganisation skal overveje og forholde sig til i forhold til medarbejderens/lederens
tilbagevenden efter et stres-nedbrud.
Ofte er det sådan at både den tilbagevendende efter stresssygemelding, kollegaer og leder sammen bliver
fanget i en fælles ønsketænkning om at alt er eller hurtigt kommer tilbage til det som var før. Derfor er det
et en fælles opgave at se med friske øjne på den nye virkelighed og sammen og sammen finde de nye veje
frem. Dagen her vil netop hjælpe til at konkretisere mulige veje for arbejdsmiljøorganisationen at bidrage til
dette.
Aktiviteter: Oplæg og drøftelse en konkret case og egne oplever om gode og dårlige eksempler på
tilbagevenden efter stressnedbrud.
Diskussionsspørgsmål: Hvorfor er gode rammer om tilbagevenden efter stress nedbrud vigtigt og hvad er
konsekvensen af ikke at lave disse særlige foranstaltninger?

Arbejdsmiljøorganisationens rolle i tilbagevenden efter en stress-sygemelding?

Læringsmål: Praktisk anvendelse af viden om langtidseffekter efter stres-nedbrud og hvordan man laver
vellykkede processer om tilbagevenden til arbejdspladsen i forhold til egen kontekst og rolle i
arbejdsmiljøorganisationen.
Aktiviteter: Ud en model med de forskellige elementer, der udgør en god tilbagevenden til arbejdspladsen,
arbejder hver enkelt deltager med i ideer til elementer der ville passe til deres virksomhed og branche.
Diskussionsspørgsmål: Hvordan kunne man på din virksomhed understøtte en vellykket tilbagevenden på
arbejdspladsen?

Tag næste skridt i retning af et bedre psykisk arbejdsmiljø 

Translate »