Ergonomikursus 

Firmakursus om ergonomi og arbejdsmiljø

Ergonomikursus til virksomheder

Få et kursus i ergonomi på din egen kontorplads.

Ondt i ryggen er en folkesygdom og koster mange sygedage i virksomhederne. Kurset i ergonomi giver en grundig indsigt i, hvordan I kan hjælpe jeres kolleger med at arbejde i hensigtsmæssige og varierede arbejdsstillinger. Vi giver dig værktøjerne til at vurdere de ergonomiske belastninger, og vi arbejder sammen om løsningerne. Vi ser også på barriererne, hvis det er for besværligt, at bruge de rigtige løsninger.

Kurset giver en grundig indføring i de principper, der gør det muligt at vurdere en ergonomisk belastning som et arbejdsmiljøproblem. Når det perspektiv er inde under huden, vil I hurtigt kunne forklare og komme med løsninger på ergonomiske problemstillinger.

På kurset får I viden om, hvornår der skal sættes ind med konkrete tekniske løsninger på en ergonomisk problemstilling, og hvordan I finder ud af, om der er et samspil med psykologisk faktorer.

Vi arbejder løsningsorienteret med afsæt i de problemer I har i jeres hverdag. Vi arbejder også med de barrierer, der kan være for at bruge tekniske og organisatoriske løsninger. Med afsæt i konkrete udfordringer, gennemgår vi i fællesskab de mulige løsninger både på kort sigt og på lang sigt.

Vi tager afsæt i følgende:

  • Hvad siger loven
  • Hvad er niveauet i branchen
  • Hvad er de lokale aftaler i virksomhederne,
  • Løsninger på kort sigt
  • De guldrandede løsninger
  • Hvad er handlemulighederne?

Vi kommer derudover også ind på følgende:

  • Tekniske løsninger
  • Organisatoriske løsninger
  • Kulturel adfærd
  • Samarbejde

Inden kurset vil I blive bedt om at sende en kort beskrivelse af et ergonomisk arbejdsmiljøproblem, som vi kan arbejde videre med. Det gør ikke noget, hvis I synes problemet virker uløseligt. Vi arbejder helhedsorienteret – også med bløde værdier, såsom kommunikation og samarbejde, der er vigtige forudsætninger for at løse mange ergonomiske udfordringer.

Se vores andre firmakurser

Førstehjælp

Varmt arbejde

Brandkursus