Elementært brandkursus

Hvordan reagerer du hvis det brænder?

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at forhindre en brands udbredelse samt alarmere, redde og selv slukke en mindre brand med et brandtæppe, en slukker, eller hvad man for hånden.

Kurset består af en teoretisk og en praktisk gennemgang af de mest basale hændelser, der kan opstå ved en brand. Derudover vil vi på vores kursus komme ind på, hvordan en bygning er opbygget i forhold til de brandkrav, der stilles

Udbytte

  • Deltagerne skal kunne anvende det forskellige brandslukningsudstyr.
  • Deltagerne skal vide, hvordan man skal reagere på en brand.

Form

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske opgaver, som deltagerne skal løse. Kurset kan også tages online.

Kurset varer tre timer og gennemføres på en dag. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis man er til stede under hele kurset.Antal deltagere: Max. 15.

Pris:  2000 kr. (excl. moms) inklusiv kursusmaterialer.

Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100 %, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50 %, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0 %.

    Har du spørgsmål?

    Translate »