Varmt arbejde

af | apr 16, 2018 |

Beskæftiger du dig med varmt arbejde, dvs. arbejde hvor der er flammer, gnister og brandfarlig opvarmning? Så er der faktisk krav til, at du har et certifikat.

I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav, at du skal have et certifikat i varmt arbejde. I Danmark kræves det bredt af alle forsikringsselskaberne.

Arbejdsmiljøgruppen er certificeret til at udbyde uddannelsen i varmt arbejde. Du kan tage uddannelsen som et åbent kursus. Vi kan også tilbyde at lave et kursus ud på byggepladsen eller på laboratoriet eller i jeres ejendom, hvis du er ejendomsfunktionær.

Indhold af uddannelsen

På kurset får du indsigt i, hvordan du undgår brand ved varmt arbejde og hvordan du beskytter dig selv og andre medarbejdere

Du lærer gode sikre rutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå.

Kurset er en kombination af teori og praktik. Du får praktiske værktøjer, kendskab til lovgivningen og viden om brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr.

Når du har afsluttet og bestået eksamen, får du et DBI certificat.

Hvad er varmt arbejde?

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.

Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse.

Nye krav fra forsikringsselskaberne

Forsikringsselskaberne stiller krav om uddannelse til alle der udfører varmt arbejde. Opfylder I ikke kravene ved beskæftigelse med varmt arbejde, har i en særlig selvrisiko på 100.000 kr. Det kan derfor nemt blive en dyr fornøjelse at glemme at sætte sig ind i reglerne.

Firmakurser 

Arbejdsmiljøgruppen kan tilrettelægge et fleksibelt forløb. Vi tager efter aftale ud på virksomheder og byggepladser og afholder kurserne der. Vi har også åbne kurser hvor alle kan tilmelde sig.

Elementær brand 

Kurset i varmt arbejde kan tages sammen med kurset i elementær brand.

Certifikat fra DBI
Vores instruktører er godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: DBI.  Der udstedes et certifikat, der er godkendt af DBI og som er anerkendt af forsikringsselskaberne. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

Tid og sted

Kurset varer 7,5 timer fra kl. 9.-16.30. Der er fri forplejning inkluderet dvs. morgenmad, frokost og kage/frugt samt vand og kaffe ad libitum

For mere information kontakt kursusafdelingen på tlf. 26333665