Suppleringskursus: Varmt arbejde

- AG er godkendt som udbyder af DBI

Arbejdsmiljøgruppen er certificeret til at udbyde uddannelsen i varmt arbejde. Du kan tage uddannelsen som et åbent kursus. Vi kan også tilbyde at lave et kursus ud på byggepladsen eller på laboratoriet eller i jeres ejendom, hvis du er ejendomsfunktionær.

I Danmark kræver mange forsikringsselskaber, at ansatte, der udfører varmt arbejde dvs. udfører gnist-producerende arbejde eller varmt arbejde i forbindelse med tagarbejde, skal have et certifikat i varmt arbejde. Opfylder I ikke kravene ved beskæftigelse med varmt arbejde, har I en særlig selvrisiko. Det kan derfor nemt blive en dyr fornøjelse at glemme at sætte sig ind i reglerne. I Norge, Sverige og Finland er det direkte lovkrav, at du skal have et certifikat i varmt arbejde.    

Kursus 1.  Varmt arbejde vejledning 1 & 3: gnist (pris: 2750) 
Kurset Varmt arbejde (gnist) henvender sig hovedsageligt til: VVS, smed, fabrikationer, mekanikker, smykkefremstillig , ingeniører, nedrivning, eller lignende der arbejder med gnistproducerende værktøj eller maskiner.  
Kursets varighed er 7,24 timer.

 

Kursus 2. Varmt arbejde vejledning 2: tag (pris: 2750) 

Kurset Varmt arbejde (tag) henvender sig til: Tømmer, snedker, tagdækker eller lignende der arbejder udendørs i forbindelse med tagarbejde.

Kursets varighed er 7,24 timer. 

 

Kombikursus i varmt arbejde: kursus 1 og kursus 2 (pris: 4500 kr.)

Kurserne er 2 sammenhængende dage, så du kan deltage i både Varmt arbejde (gnist) og Varmt arbejde (tag) uden at skulle vente unødigt mellem to kursusdatoer.

Kurset varighed: 14,5 time (2-dagskursus)

Elementær brand

Formålet med kurset er at gøre deltagerne i stand til at forhindre en brand og brandens udbredelse samt alarmere, redde og selv slukke en mindre brand med et brandtæppe, en slukker, eller hvad man for hånden.
Kurset består af en teoretisk og en praktisk gennemgang af de mest basale hændelser, der kan opstå ved en brand. Derudover vil vi på vores kursus komme ind på, hvordan en bygning er opbygget i forhold til de brandkrav, der stilles.

Kursets varighed: 3 timer

Læs mere her: https://arbejdsmiljoegruppen.dk/brandkursus/

Varmt arbejde gnist – teoretisk del

Denne del af kurset i varmt arbejde gnist kan tages separat og henvender sig til alle der har taget kurset i elementær brand. På kurset gennemgås teorier og almene principper om brand og forebyggelse af brand.

 

Firmakurser når det passer jer

Firmakurser til jer der er +5 personer, der skal på kursus. Står I med et projekt der kræver, at I har et certifikat i varmt arbejde, så kontakt os. Vi kan tilbyde kurser med få dages varsel og ofte fra dag til dag. Telefon 26333665 

Uddannelsens indhold

På kurset får du indsigt i, hvordan du undgår brand ved varmt arbejde og hvordan du beskytter dig selv og andre medarbejdere

Du lærer gode sikre rutiner, og hvilke brandrisici, der kan opstå.

Kurset er en kombination af teori og praktik. Du får praktiske værktøjer, kendskab til lovgivningen og viden om brand, skader, trykflasker, håndslukningsudstyr.

Når du har afsluttet og bestået eksamen, får du et DBI certifikat.

Kursets rammer

Kurset varer 7,5 timer fra kl. 9.-16.30. Der er fri forplejning inkluderet dvs. morgenmad, frokost og kage/frugt samt vand og kaffe.

Hvad er varmt arbejde?

Med varmt arbejde menes svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andet arbejde, hvor du opererer med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.

Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme og hvor der er en risiko for ildspåsættelse

Elementært brandkursus

Kurset i varmt arbejde kan tages sammen med kurset i elementær brand.

Hans Henrik Christensen

Underviser

Arbejdsmiljø

Underviser i varmt arbejde

Vores instruktører er godkendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: DBI.  Der udstedes et certifikat, der er godkendt af DBI og som er anerkendt af forsikringsselskaberne. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

Kontakt for mere information  Telefon 26333665

 

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details