Ergonomikursus 

Firmakursus om ergonomi og arbejdsmiljø

 

Ondt i ryggen er en folkesygdom og koster mange sygedeage på virksomhederne. Kurset giver en grundig indsigt i, hvordan I kan hjælpe jeres kolleger med at arbejde i hensigtsmæssige og varierede arbejdsstillinger. Vi giver dig værktøjerne til at vurdere de ergonomiske belastninger, og vi arbejder sammen om løsningerne. Vi ser også på barrierne – hvis det er for besværligt, at bruge de rigtige løsninger.

Kurset giver en grundig indføring i de principper, der gør det muligt at vurdere en ergonomisk belastning som et arbejdsmiljøproblem. Når det perspektiv er inde under huden, vil I hurtigt kunne forklare og komme med løsninger på ergonomiske problemstillinger. 

På kurset får I viden om, hvornår der skal sættes ind med konkrete tekniske løsninger på en ergonomisk problemstilling, og hvordan I finder ud af om der er et samspil med psykologisk faktorer. 

Vi arbejder løsningsorienteret med afsæt i de problemer I har i jeres hverdag. Vi arbejder også med de barrierer, der kan være for at bruge tekniske og organisatoriske løsninger. Med afsæt i konkrete udfordringer vi i fællesskab gennemgår de mulige løsninger både på kort sigt og på lang sigt, med afsæt i: hvad siger loven hvad er niveauet i branchen lokale aftaler på virksomhederne løsninger på kort sigt de guldrandede løsninger og hvad er handlemulighederne:

– tekniske løsninger

– organisatoriske løsninger

– kulturel adfærd

– samarbejde 

Inden kurset vil I blive bedt om at sende en kort beskrivelse af et ergonomisk arbejdsmiljøproblem som vi kan arbejde videre med. Det gør ikke noget, hvis I synes problemer virker uløseligt. Vi arbejder helhedsorienteret – også med bløde værdier som kommunikation og samarbejde, som er vigtige forudsætninger for at løse mange ergonomiske udfordringer. Kurset kan gennemføres på blandede hold med deltagere fra forskellige virksomheder. Vi kan også tilbyde at gennemføre det på jeres virksomhed.  

Hvordan fører vi APV´en ud i livet?

Hvad gør man, når der ligger en handlingsplan indeholdende en prioritering af løsningen af de identificerede arbejdsmiljøproblemer? APVen er det eneste redskab i arbejdsmiljøsystemet, der er baseret på individuelle og subjektive indberetninger. Det giver nogle udfordringer i prioriteringen af løsningerne – både hvornår og hvordan de skal løses.

I prioriteringen vil derfor både kulturelle, psykologiske og lovpligtige forhold have indflydelse på i, hvilken takt og på hvilket niveau de enkelte problemer skal løses. På dialogmødet/kurset tages afsæt i virksomhedens APV og gennem dialog, scenarier og konkret viden ender mødet/dagen med en prioritering og operationalisering af konkrete handlinger der iagttager de ovenstående forhold samt forslag til de konkrete foranstaltninger. 

Nogle problemer kan kræve større investeringer og nogle have en psykologisk årsag der kræver en afdækning/ undersøgelse, mens andre kan gennemføres med nogle enkelte snuptagsløsninger. Derfor vil faciliteringen på mødet ende op med deltagernes egen plan til løsninger  – både på kort sigt og på lang sigt.

Bestil et tilbud