Ergonomi i virksomheden

Ergonomi på arbejdspladsen

Ondt i ryggen? Skal vi tage et kig på dine arbejdsstillinger?

Kurset forgår på virksomheden. Vi starter med 1 times introduktion  i ergonomi og diskussion om jeres ergonomiske udfordringer. 

Herefter tager vi ud på de konkrete arbejdspladser, hvor der er spottet nogle problemer. Vi arbejder med forslag og løsningsmuligheder

Vi ser også på barriererne, hvis det er for besværligt at bruge de rigtige løsninger. Kurset giver en grundig indføring i de principper, der gør det muligt at vurdere en ergonomisk belastning som et arbejdsmiljøproblem. 

Tekniske løsninger

Vi arbejder løsningsorienteret med afsæt i de problemer, du og dine kolleger har i jeres hverdag. Vi arbejder også med potentielle barrierer for at bruge tekniske og organisatoriske løsninger. Med afsæt i konkrete udfordringer gennemgår vi i fællesskab mulige løsninger på både kort og lang sigt. Vi tager afsæt i følgende::

  • Tekniske løsninger
  • Organisatoriske løsninger
  • Kulturel adfærd og samarbejde

Inden kurset vil du blive bedt om at sende en kort beskrivelse af et ergonomisk  arbejdsmiljøproblem, som vi kan arbejde videre med. Det gør ikke noget, hvis problemet synes uløseligt.

Vi arbejder helhedsorienteret  også med bløde værdier som kommunikation og samarbejde, der er vigtige forudsætninger for at løse mange ergonomiske udfordringer. Kurset kan gennemføres på blandede hold med deltagere fra forskellige virksomheder. Vi kan også tilbyde at gennemføre kurset hos jeres virksomhed. Kontakt os på tlf. 26 33 36 65 eller på mail: info@arbejdsmiljoegruppen.dk.