MI og den svære samtale

MI niveau 2

Overskriften på MI DAG 2, bliver forankring af din MI-metode og en brush-up. Det bliver på opfordring, en opfølgningsdag på MI-teknikkerne, hvor vi tilstræber at få en fantastisk dag sammen og et glædeligt gensyn med andre, der er blevet begejstret for MI metoden.

Det bliver også en dag, hvor du får nye input og redskaber med dig til at skabe forandring og motivation, samt imødekomme frustrationer og svære dilemmaer, du støder på som arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder eller HR.

Dagen kommer til at handle om empati og hvordan vi kan styrke samtalen. Vi skal øve og træne ambivalens og status-quo udsagn. Og vi skal træne forandrings-cirklen og arbejde med refleksioner. Vi skal arbejde med demonstrationer og cases samt vigtig viden om formål og etik.

Udbytte

  • Få indsigt i den svære samtale og værktøjer til at håndtere den.
  • Skab bedre kommunikation på din arbejdsplads.
  • Lær at bruge MI som metode og konkret samtalemodel.
  • Få værktøjer til at komme en konflikt i forkøbet.
  • Lær at kommunikere mere assertivt.

Form

Undervisningen veksler mellem faglige oplæg og praktiske opgaver, som du skal arbejde med.
Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90 % af tiden.

Antal deltagere: Max. 15.

Målgruppe

Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der har gennemgået den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Varighed

Kurset er et-dags kursus fra kl. 9 til 15.30

Har du spørgsmål?