Verifikation af elinstallationer

I kurset om verifikation i henhold til DS/HD 60364 gennemgår vi de enkelte dele af verifikationen samt kravene hertil. Med kurset bliver du opdateret på reglerne på området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til montører i elinstallatørvirksomheder der udfører og idriftsætter autorisationskrævende arbejde.

Udbytte

Kursisten bliver undervist i udførelsen af verifikation af elinstallationer før idriftsættelse efter bestemmelserne i DS/HD 60364. Kursisten bliver undervist i:

  • Hvad verifikation er
  • Hvilken betydning verifikation har for virksomhedens KLS
  • Hvilke krav der stilles til eftersyn
  • Hvordan eftersyn kan foretages
  • Hvilke krav der er til afprøvning
  • Hvordan afprøvning kan foretages

Undervisningsform

Kurset gennemføres online. Kurset består af undervisningsmateriale og løbende quizzer. Kurset afsluttes med en teoretisk prøve, som skal bestås med 80% korrekte svar, før der kan udstedes kursusbevis.

Forudsætninger

Det forventes, at du som kursist har en grundlæggende viden om installationsarbejde, herunder DS/HD 60364.

Varighed

Kursets varighed varierer afhængigt af den enkeltes tempo men forventes at vare ca. 1,5-2 timer.

Har du spørgsmål?