Trivselspolitik

Vi kan udarbejde jeres trivselspolitik. 

Når I bestiller en trivselspolitik hos Arbejdsmiljøgruppen får I:

 1. Et online intromøde med AMO-repræsentanter.
 2. En samlet psykisk APV, trivselsmåling og social kapital
 3. En handlingsplan for de områder, hvor der er behov for tiltag, der kan forbedre trivslen. Evt. tilkøb af fokusgruppemøder.
 4. Opstilling af værdier for det gode samarbejde og kommunikation baseret på resultaterne af undersøgelsen og social kapital.
 5. Implementering af trivselspolitik: Vi kommer til at arbejde med jeres virkelighed og konkrete handlingsorienterede tiltag. Rådgivningsopgaver, seminarer og workshops. Dialogværktøjer til opfølgning. Synlige (online) handleplaner 
 6. evt. Sparring med ledere / AMO
 7. Informere ansatte om succeser og status 

 

Den samlede trivselsundersøgelse indeholder:

 • Virksomheden image 
 • Arbejdskrav
 • Helbred
 • Behov og ønsker til sundhedsfremme
 • Ledelse og teamstrukturer
 • Arbejdskultur

Har du spørgsmål?