Arbejdsstedets indretning og inventar

En af hjørnestenene i arbejdsmiljøloven er bekendtgørelsen om arbejdsstedets indretning og inventar. 

Hvordan indretter I arbejdspladsen hensigtmæssigt?

Arbejdspladsen skal indrettes, så den giver medarbejderne et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og det er op til arbejdsgiver sikre at arbejdspladsen lever op til gældende regler. Arbejdsstedet skal:

 

være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt

være så rummelig, at medarbejderne kan udføre alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, med sikre og forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser. Arbejdspladsens indretning og inventar kan også have betydning for, om kravene i andre bekendtgørelser overholdes, fx bekendtgørelse om arbejdets udførelse og om manuel håndtering m.v.

Skal du på arbejdsmiljøkursus?

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 

3-dagskursus

Tilstedeværelseskursus hvor du møder deltagere fra andre virksomheder. Kurser i hele landet.

Læs mere

Online Arbejdsmiljøuddannelse 

(22 timer)

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse kan også tages online.

Læs mere

OSH Course

(22 hours)

Take the mandatory health and safety course in English

View Details