Arbejdsmiljørundering/ sikkerhedsrundering

Arbejdsmiljørunderingerne et systematisk værktøj, der kan give et øjebliksbillede af arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljørunderingen er en gennemgang af arbejdsmiljøet i en afdeling eller virksomhed. Det er mest hensigtsmæssigt, at gennemgangen foretages af arbejdsmiljøgruppen, der har ansvaret for det daglige arbejdsmiljøarbejde.

En rundering er en måde at holde øje med arbejdsmiljøet og rette de ting, der umiddelbart falder i øjnene. En rundering kan opfange problemer, der umiddelbart kan rettes, og er samtidig en måde at udvikle APV’en. 

De løbende undersøgelser af arbejdsmiljøet gør det samtidig nemmere og mindre tidskrævende at forny den lovpligtige arbejdspladsvurdering, og arbejdsmiljørunderingen medvirker til at gøre arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen mere synlige.

Når runderingen er gennemført, kan I altså også få et billede af, om arbejdsmiljøgruppens arbejde er tilstrækkeligt, eller om visse områder skal styrkes.

Under en rundering kan man: 

 • rette på forkerte rutiner og arbejdsstillinger
 • fotografere fejl og mangler (til videre behandling i AMO)
 • fotografere gode ideer og vellykkede løsninger
 • dokumentere og anerkende eksempler på godt psykisk arbejdsmiljø.

  Det er mest hensigtsmæssigt, at arbejdsmiljørunderingerne foretages af AMO´s arbejdsmiljøgrupper, da de har ansvaret for det daglige arbejdsmiljøarbejde. De kan naturligvis indhente ekspertise og rådgivning, men det forudsætter, at arbejdsmiljørepræsentanten er med i runderingen, så der sikres opfølgning i arbejdsmiljøgruppen.

  Runderingerne kan benyttes som en del af af det daglige arbejdsmiljøarbejde, hvis man har risikobaseret arbejde fx inden for bygge- og anlægsbranchen og industrien. De kan også anvendes som en del af en APV-kortlægning evt. kombineret med APV-spørgeskemaer eller dialogbaseret APV.

  Desuden kan det også anvendes proaktivt: 

  • Analyse af ulykker
  • Analyse af nærved-ulykker
  • Registrering af ulykker
  • Anmeldelse af ulykker

  Vi kan hjælpe jer med en rundering eller audit på jeres virksomhed.

  Har du spørgsmål?

  Translate »