Samarbejdspartnere

 

Lebeck og Ko. er eksperter i at overskue og udføre arbejdsmiljøopgaver indenfor f.eks. APV, trivsel og sundhed.

Ergowise samarbejder med Arbejdsmiljøgruppen ApS om opgaver inden for det ergonomiske arbejdsmiljøområde herunder kontorergonomi og vejledning i tunge løft.

Lekon rådgivning logo

Lekon er Arbejdsmiljøgruppens samarbejdspartner i arbejdet med udvikling, implementering, vedligeholdelse og audit af arbejdsmiljøledelsessystemer (ISO 45001).
Med Lekon Rådgivning og Arbejdsmiljøgruppen kan du sætte din arbejdsmiljøindsats i struktur og forankre dette på alle niveauer i virksomheden, for til sidst at opnå DS/EN ISO 45001 certificering.

Lekon er endvidere Arbejdsmiljøgruppens samarbejdspartner i udviklingen af e-learning kurser.

På de kurser, hvor vi samarbejder med CopenPsyk, tages der altid højde for følgende fire parametre: Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. På den måde bliver løsningerne langsigtede og bæredygtige.
CopenPsyk arbejder ud fra overbevisningen om, at psykisk og mental sundhed skaber trivsel og positive tal på bundlinjen.